drZuzanna Jaśkowska-Józefiak

ORCID: 0000-0003-4399-5311

Archiwa zagraniczne, w tym przede wszystkim archiwa krajów hiszpańskojęzycznych

Archiwa uniwersyteckie

Archiwoznawstwo

Funkcja edukacyjna archiwów i sposoby popularyzacji zasobu

Monografie:

Jaśkowska-Józefiak Z. Archiwa Uniwersytetów w Hiszpanii: organizacja, zasób, działalność, Poznań 2019.

Nihil novi in historia?: materiały z XXV Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów oraz XVIII Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Archiwistyki, red. Z. Jaśkowska-Józefiak, A. Łysakowska-Trzoss, Poznań 2021.

Artykuły i rozdziały w pracach zbiorowych:

Jaśkowska Z., Archiwa Uniwersytetu w Saragossie: historia, zasób, organizacja, „Poznański Rocznik Archiwalno-Historyczny”, t. XV (2012), s. 113-129.

Jaśkowska Z., Hiszpańskie archiwa w sieci – Portal de Archivos Españoles (PARES), „Archiwista Polski”, nr 2(70)/2013, s. 7-14.

Jaśkowska Z., Spuścizna prof. Marii Paradowskiej w PAN Archiwum w Warszawie Oddział w Poznaniu, „Przegląd Archiwalno-Historyczny”, t. I (2014), s. 21-28.

Jaśkowska Z., Źródła do badań dziejów i organizacji archiwów najstarszych hiszpańskich uniwersytetów na przykładzie archiwum Uniwersytetu w Saragossie [w:] Badania nad źródłami do historii XIX i XX wieku, Poznań 2014, s. 13-23.

Jaśkowska Z., Hiszpańska sieć archiwalna: historia i organizacja, „Archiwista Polski”, nr 1(81)/(2016), s. 7-15.

Boksa M., Jaśkowska-Józefiak Z., Listy Feliksa Nowowiejskiego (1877-1946) do Adama (1875-1965) i Marii (1877-1952) Wrzosków z 1936 roku (ze spuścizny Adama Wrzoska w Polskiej Akademii Nauk Archiwum w Warszawie Oddział w Poznaniu), Przegląd Archiwalno-Historyczny, t. III (2016), s. 213-224.

Jaśkowska-Józefiak Z., Kwestia "korytarza suwalskiego" w świetle materiałów z polskiej prasy: lata 2001-2002, „Przegląd Archiwalno-Historyczny”, t. IV (2017), s. 127-139.

Jaśkowska-Józefiak Z., Współpraca archiwistów jako sposób samokształcenia na przykładzie wybranych organizacji i stowarzyszeń archiwalnych Hiszpanii [w:] Problemy nauczania ustawicznego po studiach historycznych, archiwistycznych i pokrewnych, red. M. Ausz, M. Szabaciuk, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (2017), s. 75-85.

Jaśkowska-Józefiak Z., Wybuch II wojny światowej oczami hiszpańskiej prasy [w:] Historia a media. Studium selektywne, red.: D. Domaszewska, T. Sińczak, M. Zmudziński, Instytut Promocji Historii Sp. z o.o. (2017), s. 17-35.

Jaśkowska-Józefiak Z., Łysakowska A., Archivists without Frontiers: 20 years of the activity for the preservation of the international documentaty heritage, „Folia Toruniensia”, t. 18 (2018), s. 133-149.

Jaśkowska-Józefiak Z., Metodyka opracowania dokumentacji w Hiszpanii na przykładzie Portalu Archiwów Hiszpańskich (Portal de Archivos Españoles), [w:] Metodyka i standardy opracowania archiwalnego. Rzeczywistość i potrzeby, red. I. Mamaczak-Gadkowska, Poznań 2019.

Jaśkowska-Józefiak Z., Józefiak P., Wkład archiwistów poznańskich w rozwój archiwistyki polskiej, [w:] 100 lat polskich archiwów, pod red. I. Mamczak-Gadkowskiej, Poznań 2020, s. 2015-2018.

Jaśkowska-Józefiak Z., Działalność wydawnicza hiszpańskiej Poddyrekcji Archiwów Państwowych w latach 1993-2019, [w:] Wydawnictwa archiwów a edukacja. Rzecz o działalności wydawniczej archiwów w kontekście działań edukacyjnych i popularyzatorskich, red. H. Mazur i A. Rosa, Warszawa 2020, s. 139-155.

Jaśkowska-Józefiak Z., System prawny archiwów hiszpańskich, „Archeion” 2020, t. 121, s. 215-237.

Przewodnicząca Uczelnianej Komisji Stypendialnej WH UAM

Członek Komisji Rekrutacyjnej WH UAM

Członek zespołu ds. progresji studentów Wydziału Historii UAM

Członek Rady Dyscypliny Historia (od 2019 r.)

Opiekun praktyk zawodowych na specjalności archiwistyka

Opiekun Studenckiego Koła Stowarzyszenia Archiwistów Polskich Oddział w Poznaniu

Opiekun Sekcji Archiwalnej Studenckiego Koła Naukowego Historyków im. G. Labudy

Podstawy archiwistyki

Archiwa w nowoczesnym społeczeństwie

Metodyka opracowania dokumentacji współczesnej

Profilaktyka i konserwacja

Logistyka archiwalna

Edukacja, popularyzacja i public relations w archiwach

Archiwa zagraniczne i międzynarodowa współpraca archiwów

Nagroda dla młodego archiwisty im. prof. Stanisława Nawrockiego dla wybitne zasługi w pracy archiwalnej (2020)

II miejsce za najlepszą pracę magisterską z zakresu archiwistyki organizowaną przez Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział w Poznaniu (2012)

Stypendium Naukowe Rektora dla pracowników naukowych (2020)

Członek Stowarzyszenia Archiwistów Polskich

Członek Zarządu Sekcji Edukacji Archiwalnej Stowarzyszenia Archiwistów Polskich

Redaktor prowadząca „Przeglądu Archiwalno-Historycznego”