prof. UAM dr hab.Anita Napierała

ORCID: 0000-0003-1255-8768

 • Historia życia codziennego / prywatnego XIX i XX w wieku (do 1939r.)
 • Społeczno-kulturowe aspekty historii medycyny i higieny
 • Społeczno-kulturowe aspekty historii nauki
 • Historia kultury XIX wieku
 • Humanistyka cyfrowa

Monografie:

Funkcje cierpienia w antropologii romantycznejWizje i diagnozy Zygmunta Krasińskiego, Poznań 2008

Higiena prywatna w polskich publikacjach popularnych i popularnonaukowych w drugiej połowie XIX i na początku XX wiekuKoncepcje i porady, Poznań 2018

Redakcja:

Napierała A., Michalski M.: (red.)Kultura pracy. Z dziejów służby domowej XIX i XX wieku, 2021, Poznań, 250 s.

Artykuły:

Piękno a zdrowie. Krytyka kosmetyki w dyskursie higienicznym drugiej połowy XIX w. [w]: W zwierciadle rzeczy / Kita Jarosław, Korybut-Marciniak Maria (red.), Życie prywatne Polaków w XIX wieku, 2022, vol. X, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s.73-94.

Przyrodolecznictwo wobec szczepień ochronnych na podstawie publikacji „Przewodnika Zdrowia” (1895–1914) ,Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2023, vol. 68, nr 1, s.27-48.

Fotografia prasowa „Światowida”, jako dokument życia społecznego, [w:] Foto-historia. Fotografia w przedstawianiu przeszłości, pod red. V. Julkowskiej, Poznań 2012, s. 113-124.

Publiczna strona życia prywatnego. O zdrowiu, higienie i długowieczności na łamach poradników i czasopism higienicznych w drugiej połowie XIX wieku, [w:] Życie prywatne Polaków w XIX wieku, red. M. Korybut-Marciniak, M. Zbrzeźniak, Olsztyn 2013, s.  349-365.

Małżeństwo higieniczne. Koncepcje, wskazania i porady dotyczące higieny życia małżeńskiego w publikacjach medycznych i higienicznych XIX i początku XX w. [w:] Kobieta-mężczyzna. Jedna przestrzeń-dwa światy, red. B. Popiołek, A. Chłosta-Sikorska, M. Gadocha, Warszawa 2015, s. 525-539.

Edukacja historyczna 2.0. Kreatywnie, interaktywnie, efektywnie? [w:] Tradycja i nowoczesność w edukacji historycznej, red. S. Roszak, M. Strzelecka, A. Wieczorek, Ł. Wróbel, Toruń 2016, s. 66-74.

Świat będzie należał do trzeźwych i wstrzemięźliwych”, czyli o zgubnych skutkach nadużywania alkoholu w polskim piśmiennictwie higienicznym okresu międzywojennego, [w:] Czystość i brud. Higiena między wielkimi wojnami (1918-1939), pod red. W. Korpalskiej i W. Ślusarczyka, Bydgoszcz 2017, s. 299-315.

Dieta a długowieczność, czyli o makrobiotyce i innych zaleceniach dietetycznych w piśmiennictwie higienicznym XIX wieku, [w:] Apetyt na jedzenie. Pokarm w społeczeństwie, kulturze, symbolice na przestrzeni dziejów, pod red. J. Żychlińskiej, A. Głowackiej-Penczyńskiej, Bydgoszcz 2018, s. 154-165.

Dlaczego się nie żenią?”. O przyczynach starokawalerstwa w humorystycznych narracjach polskich publikacji popularnych od drugiej połowy XIX do początku XX wieku, [w:] Życie prywatne Polaków w XIX wieku. „O mężczyźnie (nie) zwyczajnie”, Łódź-Olsztyn 2019, s. 305-322.

Post i kuracja głodem w zaleceniach żywieniowych przyrodolecznictwa od końca XIX do połowy XX w. [w:] Historia diety i kultury odżywiania t.2. Praktyki żywieniowe w Europie w kontekście społeczno-kulturowymCiągłość i zmiana, pod red. B. Płonki-Syroki, A. Syroki, Wrocław 2020, s. 145-158.

Milk as a Cure in health Resorts Dietetics at the Turn of the Nineteenth and Twentieth Centuries (The Polish Context) [w:]  Tarih ve Kültür Penceresinden Su ve Sağlik Ilişkisi : Uluslararasi Sempozyum Bildirileri (International Symposium on Water and Health Relation from Polish and Turkish Historical and Cultural Perspectives : proceedings), red. Namal A, Płonka-Syroka B., Topaktas Ustuner H,  Beykoz Kitapliği, 2020, ISBN 978-605-83251-7-3, s.565-584.

Przyczyny i sposoby leczenia kobiecej niepłodności w dyskursie medycznym okresu międzywojennego[ w:] Problemy zdrowia reprodukcyjnego kobiet. T. 3, Zdrowie reprodukcyjne w kontekście zmian społeczno-kulturowych na przestrzeni wieków, red. A. Szlagowska, Wrocław 2020, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, s.241-262.

Odkrycie witamin a zalecenia i nawyki żywieniowe w polskim piśmiennictwie popularnym okresu międzywojennego [w:] Historia diety i kultury odżywianiaZalecenia i regulacje dotyczące odżywiania w historii Europy (XIII-XXI w.) i w wybranych kulturach pozaeuropejskich, red. B. Płonka-Syroka, A. Syroka, t. 3. Wrocław 2020, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu,  s.207-226.

"Będę pożyteczną...Wytrwam". Kariera Teodory Krajewskiej (1854-1935) w świetle wspomnień i relacji prasowych [w:] Kariera w optyce prywatnościŻycie prywatne Polaków w XIX wieku, red. J. Kita, M. Korybut-Marciniak, t. 9, Olsztyn- Łódź 2020, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s.329-342.

"Królowa mórz..." Ostenda w polskich relacjach prasowych i wspomnieniowych w XIX i na początku XX wieku, [w]: Uzdrowiska nadmorskie w Europie (XIX–XXI w.) w kontekście europejskim / Brzegowy Paweł[i in.](red.), Wrocław 2021., s. 41-66.

Zarządzanie służbą domową według zasad naukowej organizacji w okresie międzywojennym, [w:] : Kultura pracy. Z dziejów służby domowej XIX i XX wieku / Napierała A., Michalski M. (red.), Poznań 2021, s. 131-156.

Kierownik Pracowni Historii Kultury

Przewodnicząca Zespołu ds. monitorowania jakości kształcenia

Opiekunka I roku historii ( I stopień)

 • Historia życia prywatnego (XIX w.), (wykład monograficzny)
 • Cywilizacja miasta; kultura miasta (konwersatorium)
 • E-historia (ćwiczenia)
 • Turystyka i rekreacja w dziejach (konwersatorium)
 • Badanie dziejów kultury (konwersatorium)
 • The Introduction to Digital Humanities
 • Seminarium licencjackie
 • Seminarium magisterskie

Nagroda Rektora III stopnia za osiągnięcia organizacyjne 2018r.

Nagroda Rektora III stopnia za osiągnięcia naukowe 2019r.

Rada Dziekańska

Rada Dyscypliny Historia