Doktoranci

UWAGA KANDYDATKI /KANDYDACI
DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ!!!
Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych – dyscyplina
HISTORIA


1. Składanie dokumentów:

22-26 sierpnia 2022 (liczy się data wpływu)
Dokumenty należy złożyć w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) zaś ich oryginały wraz z wydrukowanym i podpisanym formularzem rejestracyjnym z IRK należy dostarczyć w wyznaczonym terminie do Sekretarza Komisji Rekrutacyjnej prof. UAM dr hab. Bernadetty Manyś:
Collegium Historicum UAM
Ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7
61-164 Poznań
pok. 3.84 (II piętro)
Przyjmowanie dokumentów w godz. 9.00-14.00
WAŻNE: Proszę o wcześniejsze telefoniczne (785540294) lub mailowe (eustachy@amu.edu.pl) uzgodnienie terminu dostarczenia dokumentów!2. I etap rekrutacji: 07-08 września 2022 r.
09 września 2022 r. ogłoszenie na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych listy osób zakwalifikowanych do rozmowy kwalifikacyjnej wraz z harmonogramem spotkań z Komisją Rekrutacyjną!3. II etap rekrutacji – 12-13 września 2022 r.
Rozmowy kwalifikacyjne: godz. 9.00-17.00
Miejsce rozmów:
Collegium Historicum UAM
Ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7
61-614 Poznań
sala 1.634. Ważne informacje:

a) wszelkie informacje na temat wymaganych dokumentów znajdują się na stronie Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Link: https://amu.edu.pl/doktoranci/szkola-doktorska/rekrutacja/20222023/wymagane-dokumenty
b) informacje o udokumentowanych osiągnięciach naukowych (w liczbie do 3) i innych (w liczbie do 3) należy złożyć w formie dwóch oddzielnych oświadczeń (§ 10 uchwały nr 181/2021/2022 w sprawie zasad rekrutacji) wraz z dokumentacją. Wskazanie większej liczby osiągnięć w każdej z kategorii będzie uznawane za uchybienie formalne i pociągnie za sobąkonieczność złożenia poprawionej wersji oświadczeń;
c) propozycja autorskiego projektu badawczego wraz z bibliografią nie może przekraczać 8 stron standardowego maszynopisu, maks. 15000 znaków ze spacjami. Niespełnienie tego wymogu będzie uznawane za uchybienie formalne, w efekcie czego propozycja projektu badawczego nie zostanie rozpatrzona przez Komisję Rekrutacyjną;
d) publikacje przyjęte do druku wskazane jako osiągnięcia naukowe należy przesyłać w formie pdf na adres mailowy Sekretarza Komisji Rekrutacyjnej prof. UAM dr hab. Bernadetty Manyś:
eustachy@amu.edu.pl
Niedopełnienie tego wymogu będzie skutkowało nieuznaniem osiągnięcia przez Komisję Rekrutacyjną.