Wsparcie dla studentów

Pełnomocniczka Prodziekan ds. studenckich i kształcenia w zakresie wsparcia studentów z niepełnosprawnościami

Wsparcie dla studentów z niepełnosprawnościami

Wsparcie dla studentów z ASD

Wsparcie psychologiczne dla studentów

Psychologiczni konsultanci ds. trudności w procesie studiowania

Poradnia Rozwoju i Wsparcia Psychicznego UAM

Przychodnia Unimedyk

Pomoc materialna i Domy Studenckie

Bezpieczeństwo studenta (BHP)

Wydział bez dyskryminacji