Olimpiada historyczna dla szkół ponadgimnazjalnych

Szanowni Państwo!

Wraz z początkiem nowego roku szkolnego 2020/2021 rozpoczynamy kolejną edycję Olimpiady Historycznej. W tym roku będzie to czterdziesta siódma edycja.

Zasady przeprowadzania poszczególnych etapów Olimpiady Historycznej pozostają takie same, jak w ubiegłym roku, przy czym nie możemy wykluczyć, że sytuacja epidemiczna w kraju może zmusić Komitet Główny do wprowadzenia zmian, które będą wymuszone zapewnieniem bezpieczeństwa uczestnikom, o czym będziemy Państwa informować na bieżąco.

Przypominamy kilka zasad przebiegu etapu szkolnego:

a) Eliminacje I etapu w całości będą przebiegać w szkołach, na tych samych zasadach, jak to miało miejsce w roku ubiegłym. Na początku września na stronie Olimpiady (http://liceum.olimpiadahistoryczna.pl/) pojawią się tematy prac badawczych. Nauczyciele będą oceniali prace uczniów, korzystając z kart oceny, które 10 listopada pojawią się na stronie Olimpiady, natomiast w czasie eliminacji ustnych uczniowie będą odpowiadali na pytania przygotowane przez Zespół Ekspertów, które za Państwa pośrednictwem przekażemy do szkół w połowie listopada.

b) Uczestnicy, chcący wziąć udział w Olimpiadzie, muszą zostać zarejestrowani on-line na stronie Olimpiady www.olimpiadahistoryczna.pl do 9 listopada 2020 r. Informujemy, że od tej edycji nie ma możliwości dopisania uczniów do formularza po tym terminie. Formularz zostanie udostępniony wkrótce.

c)Szkoły do 30 listopada 2020 r. tradycyjną pocztą przesyłają do Komitetu Okręgowego w Poznaniu następujące dokumenty (wszystkie formularze będą dostępne na stronie www.olimpiadahistoryczna.pl):

- prace badawcze wraz z kartami oceny,

- protokół eliminacji szkolnych XLVII OH,

- oświadczenia uczniów o samodzielnym przygotowaniu pracy pisemnej,

- zgody uczniów na przetwarzanie danych,

- zgody nauczycieli na przetwarzanie danych.

Regulamin XLVII OH

Harmonogram XLVII OH na rok szkolny 2020-2021


TEMATY PRAC PISEMNYCH ELIMINACJI SZKOLNYCH XLVII OLIMPIADY HISTORYCZNEJ

Starożytność: Genialny wódz i polityk czy awanturnik żądny władzy? Scharakteryzuj sylwetkę Aleksandra Macedońskiego i oceń rolę, jaką odegrał w dziejach starożytnego świata.

Średniowiecze: „Polska trzech Bolesławów” – porównaj i oceń politykę zagraniczną za panowania Bolesławów - Chrobrego, Śmiałego i Krzywoustego.

Nowożytność: Bezkrólewia i ich wpływ na kształtowanie się ustroju Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Historia XIX wieku: Porównaj proces zjednoczenia Niemiec i Włoch w XIX w.

Historia XX wieku: Wyjaśnij przyczyny i przedstaw skutki konfliktów zimnej wojny.

Historia parlamentaryzmu w Polsce: Porównaj kompetencje władzy wykonawczej w konstytucjach II Rzeczypospolitej.

Historia regionu: Rok 1918 i jego konsekwencje w Twoim regionie.


Drodzy Uczestnicy II etapu Olimpiady Historycznej!

Komitet Główny OH przesłał do szkół kody dostępu do platformy, na której odbędą się eliminacje pisemne etapu okręgowego. Prosimy o skontaktowanie się ze swoimi nauczycielami! Po odebraniu kodu dostępu uczestnicy dokonują próbnego logowania.

Prosimy o zapoznanie się również z załącznikiem nr 3, regulującym zasady przeprowadzenia eliminacji pisemnych, zamieszczonym na stronie Olimpiady pod tekstem Regulaminu.

Sekretarz Komitetu Okręgowego w Poznaniu


Drodzy uczestnicy XLVII OH,
Uprzejmie potwierdzam, że wyniki części pisemnej etapu okręgowego OH będą znane w piątek 15 stycznia 2021 r.
Bardzo proszę, aby tego dnia osoby uczestniczące w Olimpiadzie zadzwoniły do mnie (nr tel. 785540294) między godz. 17.00 a 20.30!
Informacje będą udzielane tylko w tych godzinach i tylko uczniom!
Proszę, aby wszyscy mieli przygotowany wykaz (pisemny) lektur. Przypominam, że uczestnicy, którzy zostaną zakwalifikowani do części ustnej II etapu odpowiadają na 3 pytania, w tym jedno z zakresu 5 wybranych lektur (3 z wykazu lektur ogłoszonego przez Komitet Główny oraz 2 dowolnie wybrane przez ucznia).
Te osoby, które zostaną zakwalifikowane do części ustnej będą proszone o przesłanie tego samego dnia, a więc 15 stycznia, na adres mailowy komitetpoznanski@gmail.com wiadomości z załączonym wykazem lektur.
Prof. UAM dr hab. Bernadetta Manyś
Sekretarz Komitetu Okręgowego OH w Poznaniu

KONTAKT
Komitet Okręgowy Olimpiady Historycznej w Poznaniu
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7
61-617 Poznań
Sekretarz Komitetu:
dr hab. Bernadetta Manyś, prof. UAM
adres e-mail: komietetpoznanski@gmail.com
tel. 785540294
Przewodniczący Komitetu:
prof. dr hab. Zbyszko Górczak
Egzaminatorzy:
prof. dr hab. Stanisław Jankowiak
prof. UAM dr hab. Katarzyna Balbuza
prof. UAM dr hab. Igor Kraszewski
prof. UAM dr hab. Agnieszka Jakuboszczak
prof. UAM dr hab. Magdalena Biniaś-Szkopek
dr Mariusz Menz
prof. UAM dr hab. Anna Tatarkiewicz
prof. UAM dr hab. Piotr Okulewicz
dr Karol Kościelniak