Olimpiada historyczna dla szkół ponadpodstawowych

Szanowni Państwo, Drodzy Uczestnicy L OH,

W poniższym pliku „WYNIKI CZĘŚCI PISEMNEJ” zamieszczone zostały wyniki eliminacji pisemnych części okręgowej L OH.

Gratulujemy Wszystkim, którzy przystąpili do części pisemnej rozgrywek okręgowych!

Przypominam, że do części ustnej zakwalifikowane zostały osoby, które uzyskały ocenę dobrą (ocena 4, 35 pkt.) i wyżej.

Osoby wskazane w tabeli – kod 16 i 116 proszone są o kontakt telefoniczny (jeszcze w dniu dzisiejszym - 21 stycznia).

Część ustna zaplanowana została na 23 stycznia (wtorek) w godz. 9.00-16.00 (sala 3.103., 3.104, 3.105, 3.106) – II piętro. W tabeli wskazano szacunkowy czas przystąpienia do egzaminu ustnego!

Bardzo proszę Uczestników o:

a) przybycie z 15-minutowym wyprzedzeniem;

b) posiadanie przy sobie dokumentu tożsamości (legitymacja szkolna lub dowód osobisty);

c) posiadanie długopisu;

d) posiadanie przy sobie wydrukowanej listy lektur (zgodnie z REGULAMINEM).

Uczniom, którzy uczęszczają do szkół spoza Poznania przysługuje zwrot kosztów dojazdów. Osoby ubiegające się o takowe bardzo proszę, aby:

a) posiadały przy sobie wypełniony dokument „ROZLICZENIE DOJAZDU;

b) posiadały przy sobie wydruk z numerem konta bankowego;

c) posiadały zakupiony bilet do Poznania na osobnym formularzu.

Zwrot będzie dokonany na podane przez UCZNIA/UCZENNICĘ konto bankowe.

Wszystkim uczniom biorącym udział w części ustnej zagwarantowana zostanie śniadanie.

Informacji telefonicznej w sprawie wyników będę udzielać w dniu 22 stycznia w godzinach 9.00-12.00 (785540294).Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że etap okręgowy L OH odbędzie się 13 stycznia 2024 r. (sobota) na Wydziale Historii UAM (ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7), w auli im. G. Labudy (parter, sala 1.71) oraz sali 1.44 (parter).
Startujemy o godz. 10.00!!!
Proszę zatem przybyć z 30 min. wyprzedzeniem.
Bardzo prosimy, aby uczestnicy mieli przy sobie dowód osobisty lub legitymację szkolną, a także długopis.
Lista osób zakwalifikowanych do części pisemnej.
Z wyrazami szacunku,
prof. UAM dr hab. Bernadetta Manyś
Sekretarz Komitetu Okręgowego
Olimpiady Historycznej w Poznaniu

Poznań, 31 sierpnia 2023 r.

Szanowni Państwo!

Początek nowego roku szkolnego jest czasem otwarcia kolejnej edycji Olimpiady Historycznej. W tym roku szkolnym będziemy świętować jubileusz 50-lecia Olimpiady.

Poniżej przypominamy zasady dotyczące przebiegu etapu szkolnego:

I etap – przebieg eliminacji

Eliminacje I etapu w całości odbywają się w szkołach. Do 15 września br. na stronie Olimpiady (http://liceum.olimpiadahistoryczna.pl/) zamieszczone zostaną tematy prac badawczych. Nauczyciele oceniają prace uczniów, korzystając z kart oceny, które 13 listopada br. pojawią się na stronie Olimpiady, zaś podczas eliminacji ustnych uczniowie będą odpowiadali na pytania przygotowane przez Zespół Ekspertów, które za pośrednictwem Komitetów Okręgowych zostaną przekazane do szkół w połowie listopada.

- rejestracja on-line

Uczestnicy, chcący wziąć udział w Olimpiadzie, muszą zostać zarejestrowani online na stronie Olimpiady (www.olimpiadahistoryczna.pl) do 10 listopada 2023 r. Po tym terminie nie ma możliwości dopisania uczniów do formularza. Formularz zostanie udostępniony wkrótce.

- sprawozdawczość

Szkoły do 1 grudnia 2023 r. tradycyjną pocztą przesyłają do Komitetu Okręgowego w Poznaniu (na adres: Bernadetta Manyś, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7  61-614 Poznań)  następujące dokumenty (wszystkie formularze będą dostępne na stronie www.olimpiadahistoryczna.pl):

a/ prace badawcze wraz z kartami oceny,

b/ protokół eliminacji szkolnych 50. OH,

c/ oświadczenia uczniów o samodzielnym przygotowaniu pracy pisemnej,

d/ zgody uczniów na przetwarzanie danych,

e/ zgody nauczycieli na przetwarzanie danych.

Informujemy, że Komitet Główny Olimpiady Historycznej planuje w ramach XXI Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich zjazd laureatów, finalistów, nauczycieli pracujących z olimpijczykami oraz sympatyków Olimpiady Historycznej. Zainteresowani wydarzeniem mogą śledzić profil Jubileuszu 50-lecia Olimpiady Historycznej (https://www.facebook.com/profile.php?id=100089778534188), gdzie będą zamieszczane aktualności dotyczące planowanego spotkania. Zachęcamy nauczycieli do przesyłania na adres mailowy historyczna.olimpiada@gmail.com zdjęć i wspomnień.

W razie pytań i wątpliwości proszę  o kontakt mailowy na adres: komitetpoznanski@gmail.com

Łączę wyrazy szacunku,

prof. UAM dr hab. Bernadetta Manyś

Harmonogram
Regulamin
Oświadczenie
Zgoda Ucznia
Zgoda Nauczyciela
Protokół.

Szanowni Państwo,
w załączonym pliku znajdują się wyniki części pisemnej XLIX Olimpiady Historycznej.
Wszystkim Uczestnikom i Uczestniczkom serdecznie gratulujemy udziału w rozgrywkach pisemnych XLIX OH.
W pliku zawarto również informacje dotyczące części ustnej! Bardzo proszę o zapoznanie się z treścią komunikatu.
Z wyrazami szacunku,
prof. UAM dr hab. Bernadetta Manyś
Sekretarz Komitetu Okręgowego
Olimpiady Historycznej w Poznaniu

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że etap okręgowy XLIX OH odbędzie się 14 stycznia 2023 r. na Wydziale Historii UAM (ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7), w auli im. G. Labudy (parter, sala 1.71).
Startujemy o godz. 10.00!!!
Proszę zatem przybyć z 30 min. wyprzedzeniem.
Bardzo prosimy, aby uczestnicy mieli przy sobie dowód osobisty lub legitymację szkolną.
Lista osób zakwalifikowanych do części pisemnej znajduje się w załączniku.
Z wyrazami szacunku,
prof. UAM dr hab. Bernadetta Manyś
Sekretarz Komitetu Okręgowego
Olimpiady Historycznej w Poznaniu

Poznań, 04 września 2022 r.

Szanowni Państwo!

Polskie Towarzystwo Historyczne wygrało ogłoszony przez Ministerstwo Edukacji i Nauki konkurs na organizację Olimpiady Historycznej dla szkół ponadpodstawowych w latach szkolnych 2022/2023, 2023/2024 i 2024/2025 z czego bardzo się cieszymy!

Poniżej zamieszczamy:

1. Harmonogram XLIX Olimpiady Historycznej;

2. Regulamin XLIX Olimpiady Historycznej (prosimy o zapoznanie się z nim);

3. Protokół eliminacji szkolnych;

4. Oświadczenie o samodzielnym przygotowaniu pracy pisemnej przez ucznia;

5. Zgodę ucznia na przetwarzanie danych;

6. Zgodę nauczyciela na przetwarzanie danych;

Przypominamy również zasady dotyczące przebiegu etapu szkolnego:

I etap – przebieg eliminacji:

Eliminacje I etapu w całości odbywają się w szkołach. Ok. 16 września br. na stronie Olimpiady (http://liceum.olimpiadahistoryczna.pl/) zamieszczone zostaną tematy prac badawczych. Nauczyciele będą oceniali prace uczniów, korzystając z kart oceny, które 5 listopada br. pojawią się na stronie Olimpiady, zaś podczas eliminacji ustnych uczniowie będą odpowiadali na pytania przygotowane przez Zespół Ekspertów, które przekażemy do szkół w połowie listopada.

- rejestracja on-line:

Uczestnicy, chcący wziąć udział w Olimpiadzie, muszą zostać zarejestrowani online na stronie Olimpiady www.olimpiadahistoryczna.pl do 4 listopada 2022 r. Przypominamy, że po tym terminie nie ma możliwości dopisania uczniów do formularza. Formularz zostanie udostępniony wkrótce.

- sprawozdawczość:

Szkoły do 30 listopada 2022 r. tradycyjną pocztą przesyłają do Komitetu Okręgowego następujące dokumenty (wszystkie formularze będą dostępne na stronie www.olimpiadahistoryczna.pl):

a/ prace badawcze wraz z kartami oceny,

b/ protokół eliminacji szkolnych XLIX OH,

c/ oświadczenia uczniów o samodzielnym przygotowaniu pracy pisemnej,

d/ zgody uczniów na przetwarzanie danych,

e/ zgody nauczycieli na przetwarzanie danych.

Zachęcam do odwiedzania naszych stron:

http://liceum.olimpiadahistoryczna.pl/

https://historia.amu.edu.pl/dla-szkol/olimpiada-historyczna

Jeśli mają Państwo wątpliwości, uwagi czy pytania, proszę o kontakt mailowy:

komitetpoznanski@gmail.comSzanowni Państwo,
w dnia 8-9 kwietnia 2022 r. w Gdańsku-Jelitkowie odbyły się rozgrywki centralne XLVIII Olimpiady Historycznej.
Z okręgu poznańskiego zakwalifikowanych zostało sześcioro uczniów.
W rozgrywkach do zdobycia było 100 pkt.
Uczniowie z poznańskich szkół zajęli następujące lokaty:
Lokata II (97 pkt.) Paweł Szeląg (laureat) - II Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu
Lokata III (94 pkt.) Jakub Fortuna (laureat) - II Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu
Lokata VIII (88 pkt.) Filip Budzik (laureat)- Liceum im. Marii Magdaleny w Poznaniu
Lokata XII (81 pkt.) Mateusz Dolniak (laureat) - II Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu
Lokata XIII (80 pkt.) Michał Jurga (laureat) - II Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu
Lokata XXIX (63 pkt.) Józef Szpulak (finalista) - II Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu

fot. Krzysztof Manyś

Ogromnie cieszymy się z tegorocznych wyników.
Wszystkim laureatom i finalistom serdecznie gratulujemy!

Drodzy Uczestniczy XLVIII Olimpiady Historycznej! 

Poniżej w pliku pdf zamieszczone zostały wyniki części pisemnej etapu okręgowego XLVIII Olimpiady Historycznej. 

Wszystkim dziękujemy za udział i gratulujemy. 

WYNIKI CZĘŚCI PISEMNEJ ETAPU OKRĘGOWEGO XLVIII OLIMPIADY HISTORYCZNEJ

Zgodnie z Regulaminem do części ustnej zakwalifikowane zostały osoby, które uzyskały z pracy pisemnej co najmniej ocenę dobrą i wyżej.

Informujemy, że z powodów epidemiologicznych część ustna zostanie przeprowadzona on-line za pomocą platformy MS Teams.

Więcej informacji zob. List do uczestników XLVIII OH - część ustna


Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że etap okręgowy XLVIII OH odbędzie się 15 stycznia 2022 r. na Wydziale Historii (ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7), w auli im. G. Labudy (sala 1.71).
Startujemy o godz. 10.00.
Proszę zatem przybyć z 30 min. wyprzedzeniem.
Szczegóły znajdziecie Państwo w załączniku "Informacje dla uczniów".
prof. UAM dr hab. Bernadetta Manyś
Sekretarz Komitetu Okręgowego
Olimpiady Historycznej w Poznaniu

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, że Komitet Główny zamieścił na stronie Olimpiady Historycznej karty oceny prac pisemnych z I etapu (eliminacje szkolne).
Link: http://liceum.olimpiadahistoryczna.pl/.../eliminacje-szkolne
prof. UAM dr hab. Bernadetta Manyś
Sekretarz Komitet Okręgowy Olimpiady Historycznej w Poznaniu

Poznań, 31 sierpnia 2021 r.

Szanowni Państwo!

Nadchodzący początek nowego roku szkolnego oznacza rozpoczęcie kolejnej – już XLVIII – edycji Olimpiady Historycznej. Niestety po raz kolejny będzie ona przebiegała w warunkach pandemii. Niewykluczone, że znowu będziemy musieli mierzyć się z narzuconymi ograniczeniami. Mimo wszystko mamy nadzieję, że w tym roku uda nam się wreszcie przeprowadzić trzeci etap w Gdańsku-Jelitkowie.

Poniżej przypominamy zasady dotyczące przebiegu etapu szkolnego.

Eliminacje I etapu w całości odbywają się w szkołach.

Przed 14 września br. na stronie Olimpiady (http://liceum.olimpiadahistoryczna.pl/) pojawią się tematy prac badawczych. Nauczyciele będą oceniali prace uczniów, korzystając z kart oceny, które 8 listopada br. pojawią się na stronie Olimpiady, natomiast w czasie eliminacji ustnych uczniowie będą odpowiadali na pytania przygotowane przez Zespół Ekspertów, które przekażemy do szkół w połowie listopada.

Uczestnicy, chcący wziąć udział w Olimpiadzie, muszą zostać zarejestrowani online na stronie Olimpiady www.olimpiadahistoryczna.pl do 8 listopada 2021 r.

PRZYPOMINAMY, ŻE NIE MA MOŻLIWOŚCI DOPISANIA UCZNIÓW DO FORMULARZA PO TYM TERMINIE.

Formularz zostanie udostępniony wkrótce.

Szkoły do 30 listopada 2021 r. tradycyjną pocztą przesyłają do Komitetu Okręgowego następujące dokumenty (wszystkie formularze będą dostępne na stronie www.olimpiadahistoryczna.pl):

a/ prace badawcze wraz z kartami oceny,

b/ protokół eliminacji szkolnych XLVIII OH,

c/ oświadczenia uczniów o samodzielnym przygotowaniu pracy pisemnej,

d/ zgody uczniów na przetwarzanie danych,

e/ zgody nauczycieli na przetwarzanie danych.

Przypominamy adres Komitetu Okręgowego:

Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Poznaniu

Komitet Okręgowy Olimpiady Historycznej

ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7

61-614 Poznań

e-mail: komitetpoznanski@gmail.com

Najważniejsze dokumenty znajdą się wkrótce na stronie internetowej www.olimpiadahistoryczna.pl, a także na stronie Wydziału Historii UAM (https://historia.amu.edu.pl/dla-szkol/olimpiada-historyczna).

W ciągu najbliższych dni zostanie również uaktualniona lista lektur zamieszczonych na stronie.

Prosimy śledzić stronę Olimpiady Historycznej oraz jej profil na Facebooku, gdzie zamieszczane są aktualne informacje i komunikaty.

Jeśli mają Państwo wątpliwości, uwagi czy pytania, służę pomocą.

prof. UAM dr hab. Bernadetta Manyś

Sekretarz Komitetu Okręgowego Olimpiady Historycznej w Poznaniu


KONTAKT
Komitet Okręgowy Olimpiady Historycznej w Poznaniu
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7
61-617 Poznań
Sekretarz Komitetu:
dr hab. Bernadetta Manyś, prof. UAM
adres e-mail: komietetpoznanski@gmail.com
tel. 785540294
Przewodniczący Komitetu:
prof. dr hab. Zbyszko Górczak
Egzaminatorzy:
prof. dr hab. Stanisław Jankowiak
prof. UAM dr hab. Katarzyna Balbuza
prof. UAM dr hab. Igor Kraszewski
prof. UAM dr hab. Agnieszka Jakuboszczak
prof. UAM dr hab. Magdalena Biniaś-Szkopek
dr Mariusz Menz
prof. UAM dr hab. Anna Tatarkiewicz
prof. UAM dr hab. Piotr Okulewicz
dr Karol Kościelniak