Olimpiada historyczna

Szanowni Państwo!

Wraz z początkiem nowego roku szkolnego 2020/2021 rozpoczynamy kolejną edycję Olimpiady Historycznej. W tym roku będzie to czterdziesta siódma edycja.

Zasady przeprowadzania poszczególnych etapów Olimpiady Historycznej pozostają takie same, jak w ubiegłym roku, przy czym nie możemy wykluczyć, że sytuacja epidemiczna w kraju może zmusić Komitet Główny do wprowadzenia zmian, które będą wymuszone zapewnieniem bezpieczeństwa uczestnikom, o czym będziemy Państwa informować na bieżąco.

Przypominamy kilka zasad przebiegu etapu szkolnego:

a) Eliminacje I etapu w całości będą przebiegać w szkołach, na tych samych zasadach, jak to miało miejsce w roku ubiegłym. Na początku września na stronie Olimpiady (http://liceum.olimpiadahistoryczna.pl/) pojawią się tematy prac badawczych. Nauczyciele będą oceniali prace uczniów, korzystając z kart oceny, które 10 listopada pojawią się na stronie Olimpiady, natomiast w czasie eliminacji ustnych uczniowie będą odpowiadali na pytania przygotowane przez Zespół Ekspertów, które za Państwa pośrednictwem przekażemy do szkół w połowie listopada.

b) Uczestnicy, chcący wziąć udział w Olimpiadzie, muszą zostać zarejestrowani on-line na stronie Olimpiady www.olimpiadahistoryczna.pl do 9 listopada 2020 r. Informujemy, że od tej edycji nie ma możliwości dopisania uczniów do formularza po tym terminie. Formularz zostanie udostępniony wkrótce.

c)Szkoły do 30 listopada 2020 r. tradycyjną pocztą przesyłają do Komitetu Okręgowego w Poznaniu następujące dokumenty (wszystkie formularze będą dostępne na stronie www.olimpiadahistoryczna.pl):

- prace badawcze wraz z kartami oceny,

- protokół eliminacji szkolnych XLVII OH,

- oświadczenia uczniów o samodzielnym przygotowaniu pracy pisemnej,

- zgody uczniów na przetwarzanie danych,

- zgody nauczycieli na przetwarzanie danych.

Regulamin XLVII OH

Harmonogram XLVII OH na rok szkolny 2020-2021