Kalendarz rekrutacji w roku akademickim 2020-2021

Historia – studia stacjonarne I stopnia
(limit miejsc: 290)
 • Rozpoczęcie zapisów w Systemie Internetowej Rekrutacji (SIR): 1 czerwca
 • Zakończenie zapisów w Systemie Internetowej Rekrutacji: 18 sierpnia
 • Data ogłoszenia wyników: 21 sierpnia
 • Terminy przyjmowania dokumentów: 21 sierpnia – 28 sierpnia
Historia – studia stacjonarne II stopnia
(limit miejsc: 250)
 • Rejestracja i opłacanie zapisu: 1 czerwca
 • Zakończenie zapisów w Systemie Internetowej Rekrutacji: 22 września
 • Terminy przyjmowania dokumentów: 1 września – 23 września
 • Rozmowy kompetencyjne dla osób nieposiadających dyplomu licencjata z historii: 24-25 września
Wschodoznawstwo – studia stacjonarne I stopnia
(Limit miejsc: 40)
 • Rozpoczęcie zapisów w Systemie Internetowej Rekrutacji (SIR): 1 czerwca
 • Zakończenie zapisów w Systemie Internetowej Rekrutacji: 18 sierpnia
 • Data ogłoszenia wyników: 21 sierpnia
 • Terminy przyjmowania dokumentów: 21 sierpnia – 28 sierpnia
Wschodoznawstwo – studia stacjonarne II stopnia
(Limit miejsc: 25)
 • Rejestracja i opłacanie zapisu: 1 czerwca
 • Zakończenie zapisów w Systemie Internetowej Rekrutacji: 22 września
 • Terminy przyjmowania dokumentów: 1 września – 23 września

Gospodarka i ekonomia w dziejach – studia stacjonarne I stopnia
(limit miejsc: 30)

 • Rozpoczęcie zapisów w Systemie Internetowej Rekrutacji (SIR): 1 czerwca
 • Zakończenie zapisów w Systemie Internetowej Rekrutacji: 18 sierpnia
 • Data ogłoszenia wyników: 21 sierpnia
 • Terminy przyjmowania dokumentów: 21 sierpnia – 28 sierpnia
Humanistyka w szkole – polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie – studia stacjonarne I stopnia
(limit miejsc: 30)
 • Rozpoczęcie zapisów w Systemie Internetowej Rekrutacji (SIR): 1 czerwca
 • Zakończenie zapisów w Systemie Internetowej Rekrutacji: 18 sierpnia
 • Data ogłoszenia wyników: 21 sierpnia
 • Terminy przyjmowania dokumentów: 21 sierpnia – 28 sierpnia
Liberal Arts and Sciences – studia stacjonarne I stopnia
(limit miejsc: 20)
 • Rozpoczęcie zapisów w Systemie Internetowej Rekrutacji (SIR): 1 czerwca
 • Zakończenie zapisów w Systemie Internetowej Rekrutacji: 18 sierpnia
 • Data ogłoszenia wyników: 21 sierpnia
 • Rozmowy kompetencyjne: 19-20 sierpnia
 • Terminy przyjmowania dokumentów: 21 sierpnia – 28 sierpnia