Kierownicy zespołów dydaktycznych i koordynatorzy sylabusów

Zakres kompetencji zespołów dydaktycznych na Wydziale Historii UAM:

- przygotowanie propozycji obsady zajęć dydaktycznych w danym roku akademickim (czerwiec);

- realizacja zajęć w ramach poszczególnych zespołów;

- dbanie o kompletność sylabusów i ich aktualizację; kontakt z pełnomocnikiem ds. kart przedmiotów na Wydziale Historii, dr. Mariuszem Menzem (mmenz@amu.edu.pl);

- weryfikacja pensum członków zespołów dydaktycznych (w porozumieniu z prodziekan ds. studenckich i kształcenia).

Kierownicy zespołów dydaktycznych i koordynatorzy sylabusów

Zakres kompetencji zespołów dydaktycznych na Wydziale Historii UAM:

- przygotowanie propozycji obsady zajęć dydaktycznych w danym roku akademickim (czerwiec);

- realizacja zajęć w ramach poszczególnych zespołów;

- dbanie o kompletność sylabusów i ich aktualizację; kontakt z pełnomocnikiem ds. kart przedmiotów na Wydziale Historii, dr. Mariuszem Menzem (mmenz@amu.edu.pl);

- weryfikacja pensum członków zespołów dydaktycznych (w porozumieniu z prodziekan ds. studenckich i kształcenia).

Kierunek studiów

Zespoły dydaktyczne

Jednostka

Kierownik zespołu dydaktycznego

Koordynator ds. sylabusów

HISTORIA

Zespół dydaktyczny starożytnego Bliskiego Wschodu

Pracownia Historii Starożytnego Bliskiego Wschodu

prof. UAM dr hab. Witold Tyborowski

prof. UAM dr hab. Anna Kotłowska

Zespół dydaktyczny starożytnej Grecji i Rzymu

Pracownia Historii Starożytnej Grecji i Rzymu

prof. UAM dr hab. Anna Kotłowska

Pracownia Historii Bizancjum

Zakład Źródłoznawstwa i Nauk Pomocniczych Historii (do starożytności grecko-rzymskiej)

Zespół dydaktyczny historii średniowiecznej

Zakład Historii Średniowiecznej

prof. UAM dr hab. Dariusz Sikorski

prof. UAM dr hab. Adam Krawiec

Zespół dydaktyczny historii nowożytnej do XVIII wieku

Zakład Historii Nowożytnej do XVIII wieku

prof. UAM dr hab. Agnieszka Jakuboszczak

prof. UAM dr hab. Agnieszka Jakuboszczak

Zespół dydaktyczny historii XIX wieku

Zakład Historii XIX wieku

dr Alina Hinc

dr Alina Hinc

Zespół dydaktyczny historii najnowszej

Zakład Historii Najnowszej

prof. dr hab. Stanisław Jankowiak

prof. UAM dr hab. Agnieszka Sawicz

Zespół dydaktyczny specj. nauczycielskiej

Zakład Dydaktyki Historii

dr Justyna Budzińska

prof. UAM dr hab. Danuta Konieczka-Śliwińska

Zespół dydaktyczny specj. archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

Zakład Archiwistyki

dr Magdalena Heruday-Kiełczewska

prof. UAM dr hab. Magdalena Biniaś-Szkopek

Zespół dydaktyczny specj. historia wojskowości

Pracownia Historii Wojskowej

dr Karol Kościelniak

dr Karol Kościelniak

Zespół dydaktyczny specj. polityka i media w dziejach

Zakład Kultury i Myśli Politycznej

prof. dr hab. Waldemar Łazuga

dr Mariusz Menz

Zespół dydaktyczny specj. mediewistyka

Zakład Historii Średniowiecznej

prof. UAM dr hab. Dariusz Sikorski

prof. UAM dr hab. Adam Krawiec

Zespół dydaktyczny specj. kultura klasyczna

Pracownia Historii Bizancjum

prof. UAM dr hab. Anna Kotłowska

prof. UAM dr hab. Łukasz Różycki

Zespół dydaktyczny metodologii historii i historii historiografii

Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii

prof. UAM dr hab. Maria Solarska

prof. UAM dr hab. Maciej Bugajewski

Zespół dydaktyczny przedmiotów propedeutycznych:

E-HISTORIA

FORMY WYPOWIEDZI AKADEMICKIEJ

WPROWADZENIE DO HISTORII

WPROWADZENIE DO SPECJALNOŚCI HISTORYCZNYCH

 

Zespół dydaktyczny przedmiotu

BADANIA DZIEJÓW KULTURY

Pracownia Historii Kultury

prof. UAM dr hab. Maciej Michalski

prof. UAM dr hab. Maciej Michalski

Zespół dydaktyczny przedmiotu

BADANIA DZIEJÓW REGIONALNYCH

Zakład Historii Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej

prof. UAM dr hab. Wojciech Sajkowski

prof. UAM dr hab. Wojciech Sajkowski

Zespół dydaktyczny przedmiotu

BADANIA DZIEJÓW GLOBALNYCH

Zakład Historii Najnowszej

prof. UAM dr hab. Małgorzata Praczyk

prof. UAM dr hab. Małgorzata Praczyk

Zespół dydaktyczny przedmiotu

BADANIA DZIEJÓW IDEI POLITYCZNYCH

Zakład Kultury i Myśli Politycznej

prof. dr hab. Waldemar Łazuga

dr Mariusz Menz

 

Zespół dydaktyczny przedmiotu

BADANIA DZIEJÓW GOSPODARCZYCH

Zakład Historii Gospodarczej

prof. UAM dr hab.Tadeusz Janicki

prof. UAM dr hab. Jan Miłosz

 

Zespół dydaktyczny Historii Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej

Zakład Historii Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej

prof. dr hab. Józef Dobosz

prof. UAM dr hab. Wojciech Sajkowski

HISTORIA

HUMANISTYKA W SZKOLE

Zespół dydaktyczny Źródłoznawstwa i Nauk Pomocniczych Historii

Zakład Źródłoznawstwa i Nauk Pomocniczych Historii

prof. UAM dr hab. Maciej Dorna

prof. UAM dr hab. Maciej Dorna

HISTORIA

GOSPODARKA I EKONOMIA W DZIEJACH

HUMANISTYKA W SZKOLE

Zespół dydaktyczny przedmiotu

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Zakład Historii Gospodarczej

prof. UAM dr hab. Tadeusz Janicki

prof. UAM dr hab. Jan Miłosz

GOSPODARKA I EKONOMIA W DZIEJACH

Zespół dydaktyczny kierunku Gospodarka i ekonomia w dziejach

Zakład Historii Gospodarczej

prof. UAM dr hab. Tadeusz Janicki

prof. UAM dr hab. Jan Miłosz

HISTORIA

GOSPODARKA I EKONOMIA W DZIEJACH

HUMANISTYKA W SZKOLE

Zespół dydaktyczny historii wizualnej

Pracownia Historii Wizualnej

prof. dr hab. Dorota Skotarczak

prof. UAM dr hab. Regina Pacanowska

WSCHODOZNAWSTWO

Zespół dydaktyczny kierunku

WSCHODOZNAWSTWO

Zakład Historii Europy Wschodniej

Zakład Studiów Wschodnich

dr Magdalena Lachowicz

dr Agnieszka Smólczyńska-Wiechetek

LIBERAL ARTS AND SCIENCES

Zespół dydaktyczny kierunku

LIBERAL ARTS AND SCIENCES

Katedra Historii Bizancjum

prof. UAM dr hab. Łukasz Różycki

mgr Wojciech Nadobnik