Kształcenie zdalne

Koordynator ds. kształcenia zdalnego
prof. UAM dr hab. Sebastian Paczos
Pok. 3.55
Tel. 61 829 1474 / e-mail: paczos@amu.edu.pl

Materiały dydaktyczne pomocne w nauczaniu zdalnym

INTRANET PRACOWNIKA – PANEL DYDAKTYCZNY: kompleksowa pomoc dla wykładowców w zakresie korzystania z MS Teams i Moodle (dostęp wymaga zalogowania do Office 365) – instruktaże, rekomendacje, wsparcie techniczne, prawo autorskie i ochrona danych osobowych, ważne linki

INTRANET STUDENTA – KSZTAŁCENIE ZDALNE: instruktaże, wsparcie techniczne (dostęp wymaga zalogowania do Office 365)


Egzamin dyplomowy w formie zdalnej

zasady składania i  przeprowadzania egzaminów dyplomowych 2020/2021 [Załącznik nr 1], [Załącznik nr 2], [Załącznik nr 3].

instrukcja postępowania z APD dla promotora i recenzenta [Załącznik nr 4]

instrukcja postępowania z APD dla studenta [Załącznik nr 5]

instrukcja wypełnienia elektronicznego protokołu w APD [Załącznik nr 6]

Wsparcie pracowników i studentów w zdalnym nauczaniu

Zespół HelpTeams– grupa bieżącego wsparcia MS Teams

Forum Moodle– grupa bieżącego wsparcia Moodle

elearning@amu.edu.pl – wsparcie techniczne MS Teams i Moodle

helpdesk@amu.edu.pl – pozostałe wsparcie techniczne (poczta, USOS, Panel Dydaktyczny, Office 365, Intranet itp.)


Procedura postępowania związana ze zmianą danych w MS Teams


Przydatne linki

Pobieranie aplikacji MS Teams

Ośrodek Wsparcia Kształcenia na Odległość UAM (OWKO)

Instruktaże

Pierwsze logowanie do Office 365


Dokumenty i rekomendacje dot. kształcenia na odległość

Zarządzenie nr 370/2022/2023 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 18 września 2023 roku w sprawie działania Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w związku z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej

Zarządzenie nr 165/2021/2022 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2022 roku w sprawie organizacji kształcenia w okresie od dnia 21 stycznia 2022 roku do 23 lutego 2022 roku

Zarządzenie Pani Rektor UAM w sprawie kształcenia w formie zdalnej od 20 XII 2021 do 9 I 2022

Zasady funkcjonowania zajęć dydaktycznych na Wydziale Historii UAM w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 - 17 XI 2021

Komunikat Dziekana Wydziału Historii w sprawie wzmożenia pandemii - 16 XI 2021

Komunikat Pani Prodziekan Wydziału Historii w sprawie formularzy oświadczeń o zachowaniu reżimu sanitarnego na zajęciach - 12 XI 2021

Zarządzenie nr 291/2020/2021 Kanclerza Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 23 września 2021 roku w sprawie wytycznych sanitarnych obowiązujących przy organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022

List Rektor UAM w sprawie zajęć dydaktycznych - 7 IX 2021

Zarządzenie nr 139/2020/2021 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 20 sierpnia 2021 roku w sprawie działania Uniwersytetu w warunkach epidemii w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022

Zarządzenie nr 48/2020/2021 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie Regulaminu kształcenia na odległość

Rekomendacja Ośrodka Wsparcia Kształcenia na Odległość dotycząca prowadzenia zajęć zdalnych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Rekomendacja dotycząca przeprowadzania zaliczeń i egzaminów w trybie zdalnym na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wytyczne Centrum Wsparcia Kształcenia dotyczące zajęć przygotowawczych do kształcenia zdalnego dla studentów I roku studiów

Instrukcja bezpiecznej pracy podczas zajęć w trakcie epidemii COVID

Zasady zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i studentom uczestniczącym w zajęciach dydaktycznych (4 czerwca 2020)