Powtórka przed…

„Powtórka przed…” Spotkania z historią dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych

Wydział Historii UAM oraz Poznański Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego proponuje uczniom szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych nietypową formę powtórzenia wiadomości z zakresu historii.

Corocznie, pod koniec września na Wydziale Historii UAM organizowany jest cykl wykładów i warsztatów, połączonych z możliwością zapoznania się z zasadami rekrutacji na studia na kierunku historia oraz poznania smaku życia studenckiego – pod wspólnym hasłem: „Powtórka przed …”. Spotkania z historią dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.

Co chcemy osiągnąć?

  • nawiązać kontakt ze szkołami ponadgimnazjalnymi i ponadpodstawowymi w całej Wielkopolsce
  • zaprezentować uczniom i nauczycielom najnowsze osiągnięcia nauki historycznej
  • propagować historię jako dziedzinę wiedzy
  • wspierać nauczycieli w pracy z uczniami interesującymi się historią
  • wspierać nauczycieli przygotowujących uczniów do olimpiady historycznej lub egzaminu maturalnego z historii
  • zaprezentować ofertę edukacyjną Wydziału Historii UAM.

Kogo zapraszamy?

Zapraszamy szkoły, nauczycieli i uczniów.

Począwszy od pierwszej edycji, która odbyła się w 2008 r., zapraszamy każdego roku ponad 40 szkół z szeroko rozumianej Wielkopolski, w tym od 13 do 15 szkół z Poznania.

W „Powtórce przed …” z 2008 roku wzięło udział 694 uczniów z klas I–III różnego typu szkół ponadgimnazjalnych, w 2012 roku było ich już ponad 1000! I tak jest już każdego roku.

Co proponujemy?

Program spotkań zakłada dwa rodzaje zajęć:

  • wykłady faktograficzno-syntetyczne i monograficzne, prowadzone przez wykładowców specjalizujących się w danej dziedzinie
  • zajęcia warsztatowe, kształcące umiejętność pracy z materiałem źródłowym.

Zajęcia warsztatowe prowadzone są z podziałem na grupy (max. 25 osób). Istnieje możliwość wzięcia w kilku różnych warsztatach.

Dodatkowo uczniowie mają możliwość zapoznać się zasadami rekrutacji na studia na Wydziale Historii UAM (otrzymują m.in. ulotki informacyjne, materiały informacyjne przygotowane przez poszczególne specjalności na studiach historycznych; biorą udział w spotkaniach informacyjnych).

Podczas gdy uczniowie uczestniczą w warsztatach źródłowych, proponujemy nauczycielom warsztaty metodyczne, zapraszamy ich ponadto na spotkania z przedstawicielami różnych instytucji kultury zajmującymi się szeroko rozumianą edukacją i popularyzacją historii, a także na rozmowę z władzami dziekańskimi Wydziału Historii UAM, Prezesem Poznańskiego Oddziału PTH oraz sekretarzem Olimpiady Historycznej.

Jakie obowiązują zasady?

Każda edycja „Powtórki przed…” odbywa się w dwóch, dwudniowych turach.

Każda szkoła może brać udział w zajęciach tylko w jednej, dwudniowej turze wskazanej przez organizatorów (przydziału szkół do poszczególnych tuż dokonujemy po zamknięciu listy zgłoszeń).

W ramach jednego zgłoszenia przyjmujemy łącznie 20 uczniów (po 10 osób każdego dnia). To szkoła decyduje, którzy uczniowie i którego dnia wezmą udział w zajęciach.

Wszyscy uczestnicy otrzymują bezpłatnie publikację, dokumentującą zajęcia otwarte dla uczniów (każda szkoła otrzymuje dodatkowo jeszcze po 10 egzemplarzy tej publikacji z przeznaczeniem dla uczniów, którzy nie mogli uczestniczyć w zajęciach). Znajdują się w niej wszystkie wygłoszone wykłady w wersji poszerzonej i uszczegółowionej wraz ze wskazówkami bibliograficznymi, teksty uzupełniające omawiające podstawowe problemy związane z analizą różnych rodzajów źródeł historycznych, konspekty warsztatów źródłowych oraz obszerny informator o Wydziale Historii UAM.

Udział w zajęciach jest bezpłatny, a uczestnicy pokrywają we własnym zakresie jedynie koszty dojazdu. Istnieje możliwość uzyskania zaświadczenia, potwierdzającego udział w „Powtórce przed…”.

Gdzie szukać informacji?

Szczegółowych informacji udziela Wiceprezes Poznańskiego Oddziału PTH prof. UAM dr hab. Danuta Konieczka-Śliwińska (tel. 061 8291471, konsliw@amu.edu.pl). Proponujemy również zapoznać się z publikacjami poprzednich edycji „Powtórki … przed”, które można pobrać w formie plików pdf.

Serdecznie zapraszamy!


Zapoznaj się z naszymi publikacjami:

Powtórka przed ... 17

Powtórka przed …16

Powtórka przed …15

Powtórka przed …14

Powtórka przed …13

Powtórka przed …12

Powtórka przed …11

Powtórka przed …10

Powtórka przed …9

Powtórka przed …8

Powtórka przed …7

Powtórka przed …6

Powtórka przed …5

Powtórka przed …4

Powtórka przed …3

Powtórka przed …2

Powtórka przed …1