Erasmus+ dla pracowników

Szanowni Państwo,

do 14 kwietnia 2023 roku potrwa rekrutacja na wyjazd pracowników dydaktycznych i administracyjnych WH w ramach programu Erasmus+. Wypełniony wniosek (wzory dla pracowników naukowych/naukowo-badawczych i administracyjnych w załączniku) proszę przesłać bezpośrednio do mnie: ostia@amu.edu.pl. Do wniosku należy dołączyć również list intencyjny, czyli krótkie potwierdzenie z wybranej instytucji o gotowości przyjęcia kandydata (może być to e-mail).

Przyznane wyjazdy będzie można zrealizować do 31.05.2024 roku. W ramach tej umowy nasz Wydział dysponuje środkami w wysokości: 2751 EUR

Więcej informacji dotyczącej zasad przyznawania, finansowania i rozliczania wyjazdów dydaktycznych i stażowych przyznanych w ramach umowy 2022-1-PL01-KA131-HED-000064841 znajdą Państwo na stronie Wydziału Historii: https://historia.amu.edu.pl/dla-pracownika w zakładce Erasmus+.

Z wyrazami szacunku

Koordynator Wydziałowy Programu Erasmus+

Anna Tatarkiewicz


Zasady rekrutacji

Formularz zgłoszeniowy pracownicy naukowo-dydaktyczni

Zasady finansowania

Formularz zgłoszeniowy pracownicy administracji

Zasady obiegu dokumentów