Ewaluacja zajęć dydaktycznych

Podsumowanie wyników ewaluacji zajęć dydaktycznych w Instytucie Historii UAM w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019

Podsumowanie wyników ewaluacji zajęć dydaktycznych w Instytucie Historii UAM w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019

Podsumowanie wyników ewaluacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Historii UAM w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/20

Podsumowanie wyników ewaluacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Historii UAM w semestrze letnim roku akademickiego 2019/20

Wykaz nauczycieli akademickich Instytutu Historii UAM, którzy uzyskali najwyższe oceny zajęć dydaktycznych na podstawie ankiet studenckich:

- w roku akademickim 2018/2019 – prof. UAM dr hab. Danuta Konieczka-Śliwińska

- w roku akademickim 2017/2018 – dr Karol Kościelniak, prof. UAM dr hab. Michał Zwierzykowski, prof. UAM dr hab. Danuta Konieczka-Śliwińska

- w roku akademickim 2016/2017 – prof. UAM dr hab. Jakub Wojtkowiak

- w roku akademickim 2015/2016 – prof. UAM dr hab. Jakub Wojtkowiak, dr Justyna Budzińska, prof. dr hab. Jan Jurkiewicz


Historia
Humanistyka w szkole - polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie
Gospodarka i ekonomia w dziejach
Wschodoznawstwo
Liberal Arts and Sciences