Ewaluacja zajęć dydaktycznych

HISTORIA

Ewaluacja zajęć - ankieta
Zasady analizy i interpretacji wyników ewaluacji zajęć
Zasady przeprowadzania ewaluacji zajęć

HUMANISTYKA W SZKOLE

Ewaluacja zajęć - ankieta
Zasady analizy i interpretacji wyników ewaluacji zajęć
Zasady przeprowadzania ewaluacji zajęć

GOSPODARKA I EKONOMIA W DZIEJACH

Ewaluacja zajęć - ankieta
Zasady analizy i interpretacji wyników ewaluacji zajęć
Zasady przeprowadzania ewaluacji zajęć

WSCHODOZNAWSTWO

Ewaluacja zajęć - ankieta
Zasady analizy i interpretacji wyników ewaluacji zajęć
Zasady przeprowadzania ewaluacji zajęć

LIBERAL ARTS AND SCIENCES

Zasady analizy i interpretacji wyników ewaluacji zajęć las
Zasady przeprowadzania ewaluacji zajęć las
Wzór ankiety


Podsumowanie wyników ewaluacji zajęć dydaktycznych w Instytucie Historii UAM w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019

Podsumowanie wyników ewaluacji zajęć dydaktycznych w Instytucie Historii UAM w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019

Podsumowanie wyników ewaluacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Historii UAM w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/20

Podsumowanie wyników ewaluacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Historii UAM w semestrze letnim roku akademickiego 2019/20

Wykaz nauczycieli akademickich Instytutu Historii UAM, którzy uzyskali najwyższe oceny zajęć dydaktycznych na podstawie ankiet studenckich:

- w roku akademickim 2018/2019 – prof. UAM dr hab. Danuta Konieczka-Śliwińska

- w roku akademickim 2017/2018 – dr Karol Kościelniak, prof. UAM dr hab. Michał Zwierzykowski, prof. UAM dr hab. Danuta Konieczka-Śliwińska

- w roku akademickim 2016/2017 – prof. UAM dr hab. Jakub Wojtkowiak

- w roku akademickim 2015/2016 – prof. UAM dr hab. Jakub Wojtkowiak, dr Justyna Budzińska, prof. dr hab. Jan Jurkiewicz