Ewaluacja zajęć dydaktycznych

HISTORIA

Ewaluacja zajęć - ankieta
Zasady analizy i interpretacji wyników ewaluacji zajęć
Zasady przeprowadzania ewaluacji zajęć

HUMANISTYKA W SZKOLE

Ewaluacja zajęć - ankieta
Zasady analizy i interpretacji wyników ewaluacji zajęć
Zasady przeprowadzania ewaluacji zajęć

GOSPODARKA I EKONOMIA W DZIEJACH

Ewaluacja zajęć - ankieta
Zasady analizy i interpretacji wyników ewaluacji zajęć
Zasady przeprowadzania ewaluacji zajęć

WSCHODOZNAWSTWO

Ewaluacja zajęć - ankieta
Zasady analizy i interpretacji wyników ewaluacji zajęć
Zasady przeprowadzania ewaluacji zajęć

LIBERAL ARTS AND SCIENCES

Ewaluacja zajęć - ankieta
Zasady analizy i interpretacji wyników ewaluacji zajęć
Zasady przeprowadzania ewaluacji zajęć


WYNIKI EWALUACJI

Podsumowanie wyników ewaluacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Historii w semestrze letnim roku akademickiego 2022/23

Podsumowanie wyników ewaluacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Historii w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/23

Podsumowanie wyników ewaluacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Historii w semestrze letnim roku akademickiego 2021/22

Podsumowanie wyników ewaluacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Historii w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/22

Podsumowanie wyników ewaluacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Historii w semestrze letnim roku akademickiego 2020/21

Podsumowanie wyników ewaluacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Historii w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/21

Podsumowanie wyników ewaluacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Historii UAM w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020

Podsumowanie wyników ewaluacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Historii UAM w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020

Podsumowanie wyników ewaluacji zajęć dydaktycznych w Instytucie Historii UAM w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019
Podsumowanie wyników ewaluacji zajęć dydaktycznych w Instytucie Historii UAM w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019

WYDZIAŁOWI LAUREACI NAGRODY PRAECEPTOR LAUREATUS

Nagroda Rektora UAM przyznawana jest najlepszym dydaktykom na Wydziale, którzy uzyskali najwyższe wyniki oceny zajęć dydaktycznych na podstawie ankiet studenckich

- w roku akademickim 2020/2021 – prof. dr hab. Kazimierz Ilski

- w roku akademickim 2019/2020 – prof. UAM dr hab. Danuta Konieczka-Śliwińska

- w roku akademickim 2018/2019 – prof. UAM dr hab. Krzysztof Marchlewicz

- w roku akademickim 2017/2018 – prof. dr hab. Stanisław Jankowiak

- w roku akademickim 2016/2017 – prof. UAM dr hab. Dorota Skotarczak

Regulamin Nagrody Praeceptor Laureatus


WYKAZ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH NA WYDZIALE HISTORII UAM, KTÓRZY UZYSKALI NAJWYŻSZE OCENY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH NA PODSTAWIE ANKIET STUDENCKICH (TRZY PIERWSZE MIEJSCA)

- w roku akademickim 2020/2021 – prof. dr hab. Stanisław Jankowiak / prof. dr hab. Kazimierz Ilski / prof. UAM dr hab. Agnieszka Sawicz

- w roku akademickim 2019/2020 – prof. UAM dr hab. Danuta Konieczka-Śliwińska / prof. dr hab. Michał Zwierzykowski / prof. UAM dr hab. Łukasz Różycki

- w roku akademickim 2018/2019 – prof. UAM dr hab. Danuta Konieczka-Śliwińska

- w roku akademickim 2017/2018 – dr Karol Kościelniak, prof. UAM dr hab. Michał Zwierzykowski, prof. UAM dr hab. Danuta Konieczka-Śliwińska

- w roku akademickim 2016/2017 – prof. UAM dr hab. Jakub Wojtkowiak

- w roku akademickim 2015/2016 – prof. UAM dr hab. Jakub Wojtkowiak, dr Justyna Budzińska, prof. dr hab. Jan Jurkiewicz