Hospitacje zajęć

HISTORIA

Zasady przeprowadzania hospitacji
Protokół z przeprowadzonej hospitacji
Zasady opracowywania wyników hospitacji

HUMANISTYKA W SZKOLE

Zasady przeprowadzania hospitacji
Protokół z przeprowadzonej hospitacji
Zasady opracowywania wyników hospitacji

GOSPODARKA I EKONOMIA W DZIEJACH

Zasady przeprowadzania hospitacji
Protokół z przeprowadzonej hospitacji
Zasady opracowywania wyników hospitacji

WSCHODOZNAWSTWO

Zasady przeprowadzania hospitacji
Protokół z przeprowadzonej hospitacji
Zasady opracowywania wyników hospitacji

LIBERAL ARTS AND SCIENCES

Zasady przeprowadzania hospitacji
Protokół z przeprowadzonej hospitacji
Zasady opracowywania wyników hospitacji