Hospitacje zajęć

HISTORIA

Zasady przeprowadzania hospitacji
Protokół z przeprowadzonej hospitacji
Zasady opracowywania wyników hospitacji

HUMANISTYKA W SZKOLE

Zasady przeprowadzania hospitacji
Protokół z przeprowadzonej hospitacji
Zasady opracowywania wyników hospitacji

GOSPODARKA I EKONOMIA W DZIEJACH

Zasady przeprowadzania hospitacji
Protokół z przeprowadzonej hospitacji
Zasady opracowywania wyników hospitacji

WSCHODOZNAWSTWO

Zasady przeprowadzania hospitacji
Protokół z przeprowadzonej hospitacji
Zasady opracowywania wyników hospitacji

LIBERAL ARTS AND SCIENCES

Zasady przeprowadzania hospitacji
Protokół z przeprowadzonej hospitacji
Zasady opracowywania wyników hospitacji
Załącznik nr 1 – Zasady analizy i interpretacji wyników ewaluacji zajęć las
Załącznik nr 2 – Zasady przeprowadzania ewaluacji zajęć las
Załącznik nr 3 – wzór ankiety