Jakość kształcenia

http://horyzonty.amu.edu.pl/

Ewaluacja zajęć dydaktycznych

Zasady przeprowadzania ewaluacji zajęć dydaktycznych w Instytucie Historii UAM

UWAGA! Od semestru letniego roku akademickiego 2018/2019 obowiązują nowe zasady ewaluacji zajęć dydaktycznych i nowy formularz ankiety oceniającej.

Podsumowanie wyników ewaluacji zajęć dydaktycznych w Instytucie Historii UAM w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019

Podsumowanie wyników ewaluacji zajęć dydaktycznych w Instytucie Historii UAM w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019

Wykaz nauczycieli akademickich Instytutu Historii UAM, którzy uzyskali najwyższe oceny zajęć dydaktycznych na podstawie ankiet studenckich:

- w roku akademickim 2018/2019 – prof. UAM dr hab. Danuta Konieczka-Śliwińska

- w roku akademickim 2017/2018 – dr Karol Kościelniak, prof. UAM dr hab. Michał Zwierzykowski, prof. UAM dr hab. Danuta Konieczka-Śliwińska

- w roku akademickim 2016/2017 – prof. UAM dr hab. Jakub Wojtkowiak

- w roku akademickim 2015/2016 – prof. UAM dr hab. Jakub Wojtkowiak, dr Justyna Budzińska, prof. dr hab. Jan Jurkiewicz

Raport z badania jakości kształcenia przeprowadzonego wśród nauczycieli akademickich w roku akademickim 2018/2019 - WYDZIAŁ HISTORYCZNY

Raport z badania jakości kształcenia przeprowadzonego wśród studentów studiów stacjonarnych w roku akademickim 2018/2019. Studia I i II stopnia - WYDZIAŁ HISTORYCZNY

Raport z badania jakości kształcenia przeprowadzonego wśród studentów studiów niestacjonarnych
w roku akademickim 2018/2019. Studia I i II stopnia - WYDZIAŁ HISTORYCZNY

Raport z badania jakości kształcenia przeprowadzonego wśród doktorantów w roku akademickim 2018/2019. WYDZIAŁ HISTORYCZNY