Klasy Patronackie

KLASY PATRONACKIE to wielowymiarowa forma współpracy Wydział Historii ze szkołami w Poznaniu i Wielkopolsce, mająca na celu zbliżenie dwóch poziomów szkolnictwa, pozwalającego na aktywizację i otwarcie się na nowoczesną edukację.

Działania w ramach KLAS PATRONACKICH mogą obejmować trzy obszary:

 • współpracę okresową, prowadzoną w ciągu roku akademickiego, a polegającej na korzystaniu przez szkoły z różnych form zajęć akademickich, odbywających się na naszym Wydziale, m.in. wykładów otwartych, a także 2-dniowego cyklu wykładów i warsztatów dla uczniów szkół ponadpodstawowych pod hasłem „Powtórka przed…” organizowanych co roku pod koniec września. Przygotowujemy także tzw. wykłady specjalne na tematy związane z jubileuszami ważnych wydarzeń historycznych w dziejach Polski i Europy;
 • współpracę długoterminowej w uatrakcyjnieniu programu nauczania, rozbudowanie treści zajęć dydaktycznych. Uczniowie uczestniczą w konwersatoriach i wykładach, we własnej szkole, prowadzonych przez wykładowców z Wydziału Historii;
 • wspieranie nauczycieli w doskonaleniu zawodowym (w ramach tzw. kształcenia ustawicznego), tak, aby mieli dostęp do najnowszych kierunków rozwoju współczesnej dydaktyki historii. Dla osiągnięcia takiego celu proponujemy współpracę w projektach naukowo-edukacyjnych, konferencjach metodycznych oraz konkursach regionalnych.

Sformalizowanie współpracy jest możliwe zarówno poprzez podpisanie porozumienia o współpracy obejmującej grupę uczniów ze szkoły, jak i poprzez objęcie patronatem naukowym klasy o profilu humanistycznym – stworzenie Klasy Patronackiej. Formalne uregulowania podejmowanych działań z Wydziałem Historii ułatwia dostęp do oferty programowej oraz zbiorów Biblioteki Wydziału Historii; umożliwia włączenie uczniów do prac sekcji Studenckiego Koła Naukowego im. Gerarda Labudy przy Wydziale Historii UAM. Daje również prawo do pierwszeństwa w uczestnictwie w akcjach takich jak „Powtórka przed...”, wykładach otwartych Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz seriach wykładów proponowanych przez Zakłady i Pracownie wchodzących w skład Wydziału Historii, także drogą internetową. Dla uatrakcyjnienia naszej współpracy ze szkołami, coraz szerzej podejmujemy kooperację z otoczeniem społeczno-gospodarczym, m.in. Muzeum Archeologicznym w Poznaniu, Muzeum Pierwszych Piastów, Muzeum Martyrologicznym w Żabikowie, czy Biblioteką Kórnicką PAN.

Rocznie realizowanych jest kilkadziesiąt konwersatoriów i wykładów, a do współpracy zaangażowanych zostało przeszło 30 pracowników i doktorantów związanych z Wydziałem Historii UAM. Warto dołączyć do tej grupy szkół, która stawia na rozwój uczniów, wspierając się wiedzą i doświadczeniem nauczycieli akademickich.

Przykładowe zagadnienia realizowane w czasie wykładów i warsztatów

 • Droga ku demokracji w starożytnych Atenach
 • Tajemnice średniowiecznych archiwów w Polsce
 • „Devotio moderna” - najważniejszy „fakt kulturowy” między końcem XIV w. a pocz. XVI w.
 • Wersal jako lustro absolutyzmu
 • Od polityki do mody. Rewolucja francuska i okres napoleoński
 • Narodziny nowoczesności: o przełomie cywilizacyjnym XIX wieku.
 • Z procą na Goliata. O poznańskich pracach organicznych.
 • Samoorganizacja społeczności lokalnych – od nakazu do potrzeby – od PRL do III RP
 • Dyktatury Ameryki Południowej w II połowie XX wieku.
 • Solidarność 1980-1981 – związek zawodowy, ruch społeczny, opozycja?
 • Następne społeczeństwo - jakie będzie społeczeństwo w dobie gospodarki niematerialnej
 • Feminizm Olgi Tokarczuk i feminizm Kazimiery Szczuki: ten sam czy różne?

Wszelkich informacji udziela Pełnomocniczka Dziekana Wydziału Historii UAM ds. Klas patronackich prof. UAM dr hab. Agnieszka Jakuboszczak

kontakt: jakubosz@amu.edu.pl