Rekrutacja krok po kroku

Studia I stopnia (licencjackie)

1.

Zdaj maturę!

2.

Utwórz konto

Utwórz indywidualne konto w Systemie Internetowej Rekrutacji: rekrutacja.amu.edu.pl

3.

Wybierz kierunek studiów

Na studiach stacjonarnych I stopnia na Wydziale Historii można wybrać kierunki: Historia, Gospodarka i ekonomia w dziejach, Wschodoznawstwo. Humanistyka w szkole – polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie, Liberal Arts and Sciences.

4.

Dokonaj opłaty

Żeby móc dokonać rekrutacji na studia, należy uiścić opłatę rekrutacyjną. Bez jej opłacenia nie możliwe jest zakończenie procesu rekrutacji.

5.

Wprowadź dane dotyczące świadectwa maturalnego

Wprowadź dane dotyczące świadectwa maturalnego oraz wyników egzaminu maturalnego.

6.

Załącz plik ze zdjęciem

Załącz plik zawierający zdjęcie o wysokiej rozdzielczości, które zostanie wykorzystane w generowaniu ankiety osobowej. Po zakwalifikowaniu na studia to samo zdjęcie zostanie wydrukowane na legitymacji studenckiej.

7.

Złóż komplet wymaganych dokumentów

Szczegółowe informacje na temat wymaganych dokumentów znajdują się na stronie: rekrutacja.amu.edu.pl

8.

Wybierasz kierunek: Liberal Arts and Sciences? Przystąp do rozmowy kwalifikacyjnej

W wypadku wyboru kierunku Liberal Arts and Sciences należy przystąpić do rozmowy kompetencyjnej. Rozmowy będą się odbywały w dniach 19-20 sierpnia 2020 roku w Coll. Historicum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

9.

Sprawdź wyniki!

Ostateczne wyniki postępowania kwalifikacyjnego zostaną ogłoszone w Systemie Internetowej Rekrutacji.

Studia II stopnia (magisterskie)

1.

Uzyskaj dyplom licencjata!

2.

Utwórz konto

Utwórz indywidualne konto w Systemie Internetowej Rekrutacji: rekrutacja.amu.edu.pl

3.

Wybierz kierunek studiów

Na studiach stacjonarnych II stopnia na Wydziale Historii można wybrać kierunki: Historia i Wschodoznawstwo

4.

Dokonaj opłaty

Żeby móc dokonać rekrutacji na studia, należy uiścić opłatę rekrutacyjną. Bez jej opłacenia nie możliwe jest zakończenie procesu rekrutacji.

5.

Wprowadź dane dotyczące dyplomu

Uzupełnij informacje o dyplomie. Wprowadź dane dotyczące oceny na dyplomie, daty wydania dyplomu oraz numeru dyplomu.

6.

Załącz plik ze zdjęciem

Załącz plik zawierający zdjęcie o wysokiej rozdzielczości, które zostanie wykorzystane w generowaniu ankiety osobowej. Po zakwalifikowaniu na studia to samo zdjęcie zostanie wydrukowane na legitymacji studenckiej.

7.

Złóż komplet wymaganych dokumentów

Szczegółowe informacje na temat wymaganych dokumentów znajdują się na stronie: rekrutacja.amu.edu.pl

8.

Wybierasz kierunek: Historia, bez dyplomu z historii? Przystąp do egzaminu

Studenci, którzy ukończyli inny kierunek studiów niż historia lub humanistyka w szkole – polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie muszą przystąpić do rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowy kwalifikacyjne będą się odbywać w dniach 24-25 września 2020 w Coll. Historicum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

9.

Sprawdź wyniki!

Ostateczne wyniki postępowania kwalifikacyjnego zostaną ogłoszone w Systemie Internetowej Rekrutacji.

Rekrutacja 2020/2021 - broszura

Blog kandydata: UAMScienceViral