Dla studenta

Organizacja zajęć w roku akademickim 2021/22

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Rektora UAM z 20 sierpnia 2021 r. zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/22 będą się odbywały na Wydziale Historii UAM w trybie stacjonarnym i zdalnym (tryb hybrydowy).

ZAJĘCIA W TRYBIE STACJONARNYM 

  • zajęcia dydaktyczne typu konwersatoria, ćwiczenia, warsztaty, seminaria, proseminaria, a także wykłady z niewielką liczbą uczestników
ZAJĘCIA W FORMIE KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ 
  • WYKŁADY, w których uprawnionych do uczestnictwa jest powyżej 30 studentów. 

Wykłady będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, przy uwzględnieniu infrastruktury, oprogramowania i technologii informatycznych zalecanych przez władze UAM i rekomendowanych przez Ośrodek Wsparcia Kształcenia na Odległość UAM (MS Teams, Moodle). Kształcenie zdalne będzie przebiegało zgodnie z planem zajęć. Zajęcia będą się odbywały w trybie wideokonferencji w czasie rzeczywistym.

Szczegółowy wykaz zajęć zdalnych zostanie ogłoszony w drugiej połowie września 2021 r.  

prof. dr hab. Józef Dobosz, dziekan Wydziału Historii UAM

prof. UAM dr hab. Katarzyna Balbuza, prodziekan ds. studenckich i kształcenia Wydziału Historii UAM