Dokumenty i komunikaty Wydziału

Komunikat Dziekana Wydziału Historii - w sprawie kluczy do sal dydaktycznych

Zarządzenie nr 263/2021/2022 – w sprawie działania Uniwersytetu w warunkach stanu zagrożenia epidemicznego w roku akademickim 2022/2023.

Zarządzenie nr 262/2021/2022 – w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów dyplomowych

Zarządzenie nr 166/2021/2022 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie działania Uniwersytetu w warunkach epidemii w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022

Zarządzenie nr 165/2021/2022 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2022 roku w sprawie organizacji kształcenia w okresie od dnia 21 stycznia 2022 roku do 23 lutego 2022 roku

Zarządzenie Pani Rektor UAM w sprawie kształcenia w formie zdalnej od 20 XII 2021 do 9 I 2022

Regulamin udziału w wycieczkach i objazdach naukowych realizowanych podczas studiów na Wydziale Historii UAM

Zasady funkcjonowania zajęć dydaktycznych na Wydziale Historii UAM w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 - 17 XI 2021

Komunikat Dziekana Wydziału Historii w sprawie wzmożenia pandemii - 16 XI 2021

Komunikat Pani Prodziekan Wydziału Historii w sprawie formularzy oświadczeń o zachowaniu reżimu sanitarnego na zajęciach - 12 XI 2021

List Pani Rektor UAM w sprawie zajęć dydaktycznych - 6 IX 2021

Zarządzenie Pani Rektor UAM w sprawie działania Uniwersytetu w warunkach epidemii w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 - 20 VIII 2021