Dokumenty i komunikaty Wydziału

Zarządzenie Pani Rektor UAM w sprawie działania Uniwersytetu w warunkach epidemii w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 - 20 VIII 2021

List Pani Rektor UAM w sprawie zajęć dydaktycznych - 6 IX 2021

Komunikat Pani Prodziekan Wydziału Historii w sprawie formularzy oświadczeń o zachowaniu reżimu sanitarnego na zajęciach - 12 XI 2021

Komunikat Dziekana Wydziału Historii w sprawie wzmożenia pandemii - 16 XI 2021

Zasady funkcjonowania zajęć dydaktycznych na Wydziale Historii UAM w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 - 17 XI 2021