Konkursy, nagrody, granty, stypendia

Bardzo dobre wyniki w nauce, aktywne działania na rzecz Uniwersytetu, udział w konferencjach i spotkaniach naukowych, to tylko niektóre przejawy działalności studentów, dzięki którym mogą oni brać udział w różnego rodzaju konkursach oraz ubiegać się o stypendia i nagrody.

W tym miejscu prezentujemy Państwu zarówno wydziałowe, uniwersyteckie jak również pozauniwersyteckie konkursy, granty, stypendia i nagrody, w których mogą Państwo wziąć udział i starać się m.in. o wsparcie finansowe. Wszelkie informacje na temat regulaminów, kryteriów przyjmowania wniosków oraz formularzy zgłoszeniowych znajdą Państwo w poszczególnych konkursowych zakładkach, po lewej stronie ekranu.

Zachęcamy do zapoznania się z osiągnięciami nie tylko naszych Studentów, ale również Doktorantów i Absolwentów.