Studencki Laur

Studencki Laur jest wyróżnieniem nadawanym studentom jako wyraz uznania za wysokie wyniki w nauce oraz za aktywność badawczą i osiągnięcia naukowe.

Wymagania jakie łącznie muszą spełniać laureaci to:

  • uzyskali zaliczenie roku studiów do dnia 4 lipca;
  • zdobyli wysokie wyniki w nauce;
  • osiągnęli sukcesy naukowe w kraju i za granicą;
  • aktywnie uczestniczyli w życiu naukowym Uniwersytetu;
  • zachowują prawa studenta w następnym roku akademickim.

Wyróżnienie  wręcza Jego Magnificencja Rektor UAM lub upoważniona przez niego osoba podczas inauguracji najbliższego roku akademickiego.

Zarządzenie Rektora UAM w sprawie zasad i trybu przyznawania wyróżnienia "Studencki laur"

Wzór wniosku