Medal UAM dla absolwentów

Medal Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przyznawany jest absolwentom w uznaniu ich wybitnych osiągnięć naukowych.

Wymagania, jakie łącznie musi spełniać laureat to:

  • uzyskanie z egzaminów wskazanych przez radę wydziału średniej ocen nie niższej niż 4,7;
  • zdanie egzaminu magisterskiego do dnia 30 czerwca w roku planowanego ukończenia studiów i uzyskanie z pracy magisterskiej i egzaminu magisterskiego oceny bardzo dobrej;
  • branie czynnego udziału w życiu naukowym i kulturalnym Uniwersytetu.

Wyróżnienie wręcza Jego Magnificencja Rektor UAM podczas inauguracji najbliższego roku akademickiego.

Lista Laureatów


Uchwała Senatu UAM z 2009 r.

Uchwała Senatu UAM z 2020 r.

Wzór Wniosku