Konkurs im. Kazimierza Tymienieckiego

Nagroda im. Kazimierza Tymienieckiego została ustanowiona w 2004 roku z inicjatywy Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz Instytutu Historii UAM. Początkowo do Konkursu można było zgłaszać jedynie prace magisterskie, zaś od roku akademickiego 2012/2013, po zmianie regulaminu, nagrodę zaczęto przyznawać również w kategorii najlepsza praca licencjacka. Od 2020 roku, w związku z przekształceniem Instytutu Historii w Wydział Historii UAM, patronat nad Konkursem przejął powstały w jego miejsce ów Wydział.

Decyzję o przyznaniu nagrody i wyróżnień podejmuje Kapituła Nagrody im. Kazimierza Tymienieckiego na podstawie ocen sporządzanych na formularzu dla każdej pracy.

W skład Kapituły wchodzą:

a) dwaj współprzewodniczący: Dziekan Wydziału Historii UAM oraz Prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego – Oddział w Poznaniu;

b) troje samodzielnych pracowników nauki wskazanych przez Zarząd Polskiego Towarzystwa Historycznego spośród członków Oddziału wybranych na czteroletnią kadencję;

c) czworo samodzielnych pracowników nauki wskazanych przez poszczególne Rady Programowe Wydziału Historii UAM, wybranych na czteroletnią kadencję;

d) sekretarz Kapituły – wyznaczany przez Zarząd Polskiego Towarzystwa Historycznego – Oddział w Poznaniu.

Aktualny skład Kapituły Nagrody im. K. Tymienieckiego:

Współprzewodniczący:

prof. dr hab. Józef Dobosz – Dziekan Wydziału Historii UAM

prof. UAM dr hab. Katarzyna Balbuza – Prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego – Oddział w Poznaniu

Członkowie:

prof. UAM dr hab. Maria Musielak

prof. UAM dr hab. Danuta Konieczka-Śliwińska

prof. dr hab. Stanisław Jankowiak

prof. UAM dr hab. Przemysław Matusik

prof. dr hab. Zbyszko Górczak

Sekretarz:

prof. UAM dr hab. Bernadetta Manyś

Członkami w poprzednich składach Kapituły byli:

prof. dr hab. Lech Trzeciakowski

prof. dr hab. Leszek Mrozewicz

prof. dr hab. Waldemar Łazuga

prof. dr hab. Kazimierz Ilski

prof. UAM dr hab. Piotr Kraszewski

prof. UAM dr hab. Bohdan Lapis.

Sekretarzem Kapituły w latach 2004-2012 był prof. dr hab. Michał Zwierzykowski, który w latach 2013-2019, jako Prezes Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Historycznego pełnił funkcję współprzewodniczącego.

Zgodnie z regulaminem, promotor może zgłosić do Konkursu w każdym roku akademickim jedną kandydaturę pracy magisterskiej i jedną licencjackiej. Wypełniony formularz zgłoszeniowy, krótką opinię o pracy (maksymalnie 2000 znaków) oraz oświadczenia uczestnika i oświadczenie promotora należy złożyć u sekretarza Kapituły, zaś egzemplarz pracy licencjackiej lub magisterskiej w wersji elektronicznej należy przesłać na adres mailowy kontakt@pth-poznan.net.pl.

Prace zgłaszane do Konkursu od roku akademickiego 2019/2020 powinny powstać i zostać obronione w ramach czterech realizowanych na Wydziale Historii UAM kierunków studiów: Historii, Humanistyki w szkole – polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie, Gospodarki i ekonomii w dziejach oraz Wschodoznawstwa, w okresie od 1 września w roku poprzedzającym zgłoszenie, do 15 września w roku przyznawania Nagrody w przypadku pracy licencjackiej oraz w okresie od 1 września w roku poprzedzającym zgłoszenie do 31 sierpnia w roku przyznawania Nagrody – w przypadku pracy magisterskiej. W sytuacjach nadzwyczajnych współprzewodniczący Kapituły decydują o przesunięciu terminów i podają tę decyzję do publicznej wiadomości.

Wykaz laureatów konkursu im. Kazimierza Tymienieckiego

Regulamin Konkursu o Nagrodę im. Kazimierza Tymienieckiego dla autorów najlepszych prac, magisterskiej i licencjackiej, napisanych i obronionych na Wydziale Historii UAM w Poznaniu

Opracowane na podstawie:

D. Konieczka-Śliwińska, Działalność dydaktyczna Instytutu Historii w latach 2006-2016, [w:] Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w latach 2006-2016, red. J. Dobosz, D. Konieczka-Śliwińska, Przemysław Matusik, Poznań 2016, s. 62-64.