Dzień Kandydata UAM

DZIEŃ KANDYDATA UAM ONLINE NA WYDZIALE HISTORII

30 maja 2020 r. na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zorganizowany został po raz pierwszy Dzień Kandydata UAM online, który to obchodzono również na Wydziale Historii.

W mediach społecznościowych, na facebookowej stronie Wydziału Historii UAM, zaprezentowane zostały kierunki, jakie ma do wyboru Kandydat rozważający ubieganie się o przyjęcie na studia na I lub II stopniu na naszym Wydziale:

  • Historia ogólna lub ze specjalnościami (Nauczycielska, Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, Mediewistyka, Historia wojskowości, Polityka i media w dziejach lub kultura klasyczna [tylko na II stopniu]);
  • Humanistyka w szkole –polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie;
  • Wschodoznawstwo;
  • Gospodarka i ekonomia w dziejach;
  • Liberal Arts and Sciences.

Link do filmu:

https://www.facebook.com/WydzialHistoriiUAM/videos/705559446654726

Z wydarzeniem tym połączony był szereg innych przedsięwzięć promujących Wydział Historii UAM oraz realizowaną tu dydaktykę. Zorganizowano między innymi wykład online, który wygłosił prof. UAM dr hab. Igor Kraszewski: „Czy historyk może wejść do świata sprzed pół tysiąca lat?”. (link: https://www.facebook.com/WydzialHistoriiUAM/videos/248556739808807).

W dniach 23–24 października 2021 r. po raz drugi na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zorganizowano Dzień Kandydata UAM online. Nie zabrakło również zaangażowania w to przedsięwzięcie Wydziału Historii.

23 października przedstawiona została na stronie Wydziału Historii UAM na Facebooku oferta dydaktyczna Wydziału (link:  https://www.facebook.com/WydzialHistoriiUAM/videos/666183804288429/).

Ponadto wykładowcy przygotowali krótkie wystąpienia na następujące tematy:

👉 prof. UAM dr hab. Anna Tatarkiewicz – „Zadbaj, by przykry oddech z twoich ust nie płynął”. Dbałość o zdrowie i higienę jamy ustnej w starożytnym Rzymie (link: https://www.facebook.com/WydzialHistoriiUAM/videos/685865718706811);

👉 dr Jakub Kujawa – Robert Koch – ,,doktor z Wolsztyna” (link: https://www.facebook.com/WydzialHistoriiUAM/videos/1015702605564533);

👉 dr Agnieszka Smólczyńska-Wiechetek, Reżim i kwiaty. Białoruś 2020.

W następnym dniu, 24 października, udostępniony został cykl quizów dotyczących wiedzy historycznej. Co godzinę każdy z Kandydatów mógł sprawdzić swoją wiedzę z wybranej epoki historycznej.

W dniach 22–23 maja 2021 r. na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zorganizowano po raz trzeci Dzień Kandydata na UAM online.

Wydarzeniom ogólnouniwersyteckim towarzyszyły zdalne prezentacje wydziałów, w tym również Wydziału Historii. Na stronie Wydziału Historii UAM na Facebooku od godziny 13.30 emitowano serię wystąpień przedstawiających Wydział Historii i ofertę kierunków studiów (link: https://www.facebook.com/WydzialHistoriiUAM/videos/189705553020020):

  • Historia ogólna lub ze specjalnościami (Nauczycielska, Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, Mediewistyka, Historia wojskowości, Polityka i media w dziejach lub kultura klasyczna [tylko na II stopniu]);
  • Humanistyka w szkole –polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie;
  • Wschodoznawstwo;
  • Gospodarka i ekonomia w dziejach;
  • Liberal Arts and Sciences.

Po tych wystąpieniach Kandydaci zostali zaproszeni do obejrzenia wykładu prof. dr hab. Kazimierza Ilskiego zatytułowanego „Co dziedziczymy po starożytności?”.

W trakcie wystąpień oraz przez godzinę po ich zakończeniu nasi pracownicy odpowiadali na zadawane przez Kandydatów pytania dotyczące oferty dydaktycznej i studiowania na Wydziale Historii.