Ekonomiczne Losy Absolwentów

kierunki Historia i Wschodoznawstwo - I i II stopień studiów


Historia - I stopień (studia stacjonarne) 2014-2019

Doświadczenie pracy przed dyplomem a sytuacja zawodowa po dyplomie 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Geograficzne zróżnicowanie losów absolwentów  2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Poszukiwanie pracy i bezrobocie 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Wynagrodzenia  2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Praca a dalsze studia  2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

Historia - I stopień (studia niestacjonarne) 2015 i 2018

Doświadczenie pracy przed dyplomem a sytuacja zawodowa po dyplomie 2015 | 2018
Geograficzne zróżnicowanie losów absolwentów 2015 | 2018
Poszukiwanie pracy i bezrobocie 2015 | 2018
Wynagrodzenia 2015 | 2018
Praca a dalsze studia 2015 | 2018

Historia - II stopień (stacjonarne)

Doświadczenie pracy przed dyplomem a sytuacja zawodowa po dyplomie 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Geograficzne zróżnicowanie losów absolwentów 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Poszukiwanie pracy i bezrobocie 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Wynagrodzenia 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Praca a dalsze studia 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

Historia - II stopień (studia niestacjonarne) 2014-2015

Doświadczenie pracy przed dyplomem a sytuacja zawodowa po dyplomie 2014 | 2015
Geograficzne zróżnicowanie losów absolwentów 2014 | 2015
Poszukiwanie pracy i bezrobocie 2014 | 2015
Wynagrodzenia 2014 | 2015
Praca a dalsze studia 2014 | 2015

Wschodoznawstwo - I stopień (studia stacjonarne) 2014-2017

Doświadczenie pracy przed dyplomem a sytuacja zawodowa po dyplomie 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Geograficzne zróżnicowanie losów absolwentów 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Poszukiwanie pracy i bezrobocie 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Wynagrodzenia 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Praca a dalsze studia 2014 | 2015 | 2016 | 2017

Wschodoznawstwo - II stopień (studia stacjonarne) 2014-2019

Doświadczenie pracy przed dyplomem a sytuacja zawodowa po dyplomie 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Geograficzne zróżnicowanie losów absolwentów 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Poszukiwanie pracy i bezrobocie 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Wynagrodzenia 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Praca a dalsze studia 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019