Psychologiczni konsultanci ds. trudności w procesie studiowania

PSYCHOLOGICZNI KONSULTANCI ds. TRUDNOŚCI W PROCESIE STUDIOWANIA

Na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu powołani zostali Psychologiczni konsultanci ds. trudności w procesie studiowania. Zapraszają oni studentów i doktorantów naszej uczelni, którzy doświadczają trudności w studiowaniu i chcieliby uzyskać wsparcie w zakresie:

  • efektywnego uczenie się i studiowania,
  • nadrabiania ew. zaległości w studiach,
  • pokonywania barier w studiowaniu wynikających z trudności natury poznawczej lub emocjonalno-motywacyjnej,
  • radzenia sobie ze stresem, m.in. w sytuacjach egzaminacyjnych,
  • skutecznego zarządzanie własnym czasem,
  • efektywnego przygotowywania pracy licencjackiej lub magisterskiej,
  • budowania motywacji do studiowania,
  • rozwijania kompetencji społecznych,
  • podejmowania i realizowania ambitnych wyzwań życiowych.

W uzasadnionych przypadkach Psychologiczny konsultant przygotowuje w ramach konsultacji ze studentami wnioski o przyznanie RACJONALNYCH DOSTOSOWAŃ w procesie kształcenia dla studentów z niepełnosprawnością lub z trudnościami w uczeniu się. Dokumenty te są adresowane do władz wydziałów oraz prowadzących zajęcia na danym kierunku, zawierają rekomendacje dotyczące adekwatnych form wsparcia studenta w ramach zajęć na studiach.

W ramach konsultacji przygotowują również dokument adresowany do władz Studium Językowego UAM zawierający prośbę o przyznanie lektoratu dostosowanego dla osób z trudnościami psychicznymi i poznawczymi oraz z niepełnosprawnościami sensorycznymi.

Psychologiczny konsultant udziela również wsparcia studentom posługującym się językiem angielskim, a niemówiącym po polsku.

Konsultacje dla studentów odbywają się na ul. Grunwaldzkiej 6, p. 113 po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym lub mailowym.

CHCESZ SIĘ UMÓWIĆ NA KONSULTACJE?

NAPISZ MAIL, ZADZWOŃ DO:

mgr Szymona Hejmanowskiego

e-mail: szymon.hejmanowski@amu.edu.pl

tel. 730 591 791

dr Julity Wojciechowskiej

e-mail: julita.wojciechowska@amu.edu.pl

Zachęcamy do kontaktu!

Więcej informacji zob.

https://amu.edu.pl/studenci/Psychologiczny-konsultant-ds.-trudnosci-w-procesie-studiowania