drAleksandra Losik

ORCID: 0000-0002-4205-5785

Archiwistyka, informacja naukowa, epigrafika, edytorstwo źródeł, nauki pomocnicze historii, bibliotekoznawstwo

 • Aleksandra Losik-Sidorska, Magdalena Biniaś-Szkopek, Archiwum w instytucji kultury – historia powstania, udostępnianie, charakterystyka zbiorów (na przykładzie Archiwum PAN Biblioteki Kórnickiej) [w:] A. Jakuboszczak, P. Matusik i M. Zwierzykowski (red.), Archiwa i ich zasoby. Materiały pomocnicze do źródłoznawstwa. [Seria dydaktyczna Instytutu Historii UAM. T.1], Poznań 2013. [rozdział w monografii]
 • Aleksandra Losik-Sidorska, Fundacja sepulkralna prymasa Jana Laskiego, [w:] Źródła staropolskie i nauki pomocnicze historii, pod red. Jakuba Rogulskiego, Kraków 2013, s. 209-243. [rozdział w monografii]
 • Aleksandra Losik-Sidorska, Formularz gotyckich inskrypcji sepulkralnych kanoników gnieźnieńskich i poznańskich , „Studia Epigraficze”, T. V, s. 91 – 100.
 • Aleksandra Losik-Sidorska, Projekt tablicy heraldyczne w zbiorach Biblioteki Kórnickiej, „Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej”, T. 60 (2013), s. 105-117.
 • Aleksandra Losik-Sidorska, Renesansowa rzeźba sepulkralna duchowieństwa gnieźnieńskiego, „Vade Nobiscum”, vol. 17 (2013), 47-55.
 • Losik-Sidorska, Gnieźnieńskie płyty fundacji Jana Łaskiego – problem pierwotnego rozmieszczenia, , „Vade Nobiscum” vol. IX (2014), s. 333-340.
 • A. Losik-Sidorska, W 90. rocznicę powstania Fundacji Zakłady Kórnickie (1-30 lipca 2015), Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej, 2015
 • A. Losik-Sidorska, Spuścizna Kazimierza Jasińskiego w zbiorach Biblioteki Kórnickiej PAN [w:] Stilo et animo. Prace ofiarowane Tomaszowi Jasińskiemu w 65. rocznicę urodzin, pod red. M. Dorna, M. Matli, M. Sosnowskiego, E. Syski, Poznań 2016, s. 579-586.
 • Luiza Handschuh, Ireneusz Stolarek, Anna Juras, Michał Zeńcak, Małgorzata Marcinkowska-Swojak, Anna Myszka, Dawid Trzciński, Aleksandra Losik-Sidorska, Jakub Wojtczak, Anna Philips, Artur Różański, Artur Dębski, Piotr Kozłowski, Marzena Matla, Józef Dobosz, Tomasz Jasiński, Janusz Piontek, Hanna Kóćka-Krenz, Marek Figlerowicz, W poszukiwaniu Piastów, „Opolskie Studia Administracyjno-Prawne”, [T.] 14, [nr] 4, [cz.] 2 (2016), s. 63-77.
 • A. Falk, A. Losik-Sidorska, Zbiory kartograficzne w służbie Działyńskich i Zamoyskich, „Z dziejów kartografii”, t. XXI (2017), s. 255-278.
 • Aleksandra Losik-Sidorska, Katalog Nagrobków Piastowskich, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2020.
 • A. Losik-Sidorska, R. Sidorski, Historia „nie” z tej ziemi. Dzieje parafii św. Jakuba Apostoła w Modliszewku, Modliszewko 2014.

Informacja naukowa, Archiwistyka, Edytorstwo źródeł