prof. UAM dr hab.Marek Mikołajczyk

ORCID: 0000-0003-3991-9340

Historia najnowsza

Stosunki międzynarodowe

Integracja europejska

Monografie

1. De Gaulle i Polska- relacje wyjątkowe?, Wydawnictwo Instytutu Historii UAM, Poznań 2018.

2. Od polityki splendid isolation do członkostwa w EWG. Wielka Brytania wobec integracji europejskiej w latach 1950-1973, Wydawnictwo  Nauka i Innowacje, Poznań 2016.

3. Francois Mitterrand i Europa w latach 1981-1995, Poznań 2014.

4. Rola Francji w procesie integracji europejskiej w latach 1946-1958, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2011.

Redakcje naukowe

1. M. Mikołajczyk, Człowiek, naród, państwo wobec wyzwań XX wieku, Wydawnictwo Instytutu Historii UAM, Poznań 2016.

2. T.Bitkowa, M. Mikołajczyk, КАРАЗІНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ У ХАРКОВІ — УНІВЕРСИТЕТ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ: 50 РОКІВ СПІВПРАЦІ (1967–2017). UNIWERSYTET KARAZIŃSKI W CHARKOWIE — UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU: 50 LAT WSPÓŁPRACY (1967–2017), Wydawnictwo Instytutu Historii UAM, Poznań 2019.

Rozdziały w monografiach (wybrane pozycje)

1. Generał Charles de Gaulle i NATO- źródła konfliktu, w: Bezpieczeństwo Polski w XX i XXI wieku. 20 lat Polski w NATO. Oczekiwania i rzeczywistość / Zasuń Anna, Zuziak Janusz (red.), 2020, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, s.221-234,

2. Rola polowań w dyplomacji na przykładzie stosunków polsko-niemieckich w latach 1933-
1938
, w: Łowy i historia / Gwiazdowicz Dariusz J. (red.), 2020, Warszawa, Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego, Łowiec Polski, s.541-561.

3. Wojna polsko-bolszewicka 1920 r. w relacji zachodnich uczestników i obserwatorów,  w: ВАРШАВСЬКА БИТВА 1920 р. НА ТЛІ ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКИХ ВІДНОСИН Матеріали міжнародного круглого столу / Сєряков Сергій (red.), 2020, Громадська організація «Центр дослідження і популяризації польської спадщини на Слобожанщині», s.72-94.

4.WSPÓŁPRACA MIĘDZY UAM I UNIWERSYTETEM CHARKOWSKIM W LATACH 1967–1989 w: T. Bitkowa, M. Mikołajczyk (red.), КАРАЗІНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ У ХАРКОВІ — УНІВЕРСИТЕТ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ: 50 РОКІВ СПІВПРАЦІ (1967–2017) UNIWERSYTET KARAZIŃSKI W CHARKOWIE — UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU: 50 LAT WSPÓŁPRACY (1967–2017), Poznań 2019, s. 109-124.

5. Współpraca międzynarodowa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu po roku 1945. w : S. Jankowiak, T. Schramm, Uniwersytet Poznański (1919-2019). Dzieje Uniwersytetu w Poznaniu w latach 1945-2019, Poznań 2019, s. 519-567.

6. Obchody rocznicowe wybuchu Powstania Wielkopolskiego na łamach prasy poznańskiej i krajowej w latach II Rzeczypospolitej, w: K. Białecki, T. Ceglarz, M, Jurek, Ł. Komorowski, Wielkopolska i ... nie tylko, Poznań 2018, s. 47-62.

7. IDEOLOGICZNY WYMIAR POLSKO-RADZIECKIEJ WSPÓŁPRACY UNIWERSYTECKIEJ NA PRZYKŁADZIE WYMIANY MIĘDZY UAM I UNIWERSYTETEM CHARKOWSKIM w : S. Sieriakow (red.), ПОЛЬСЬКО – УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА НА СЛОБОЖАНЩИНІ: НАЦІОНАЛЬНА СПЕЦИФІКА І ВЗАЄМНІ ВПЛИВИ, Charków 2019, s. 14-32.

8. Początki polskiej niepodległości oczami majora Charlesa de Gaulle'a, w: Pierwsze dni niepodległości. Materiały z konferencji naukowej Białystok 14-16 marca 2018 r., Białystok 2018, s. 175-194.

9. Od de Gaulle’a do Mitterranda- stanowisko Francji w sprawie granicy polsko-niemieckiej po II wojnie światowej, w: M. Mikołajczyk, Człowiek, naród, państwo wobec wyzwań XX wieku, Wydawnictwo Instytutu Historii UAM, Poznań 2016, s. 223-236.

10. Państwa zachodnie wobec rozmów Okrągłego Stołu i wyborów czerwcowych w Polsce w 1989 roku, w: K. Białecki, S. Jankowiak, R. Reczek (red.), Krok ku wolności. Wybory czerwcowe 1989 i ich konsekwencje, Poznań 2015, s. 161-193.

11. Pamięć o I wojnie światowej we Francji, w: J. Dobrowolska-Polak (red.), Polityka pamięci i dyskursy pamięci w 100 -lecie wybuchu I wojny światowej, Poznań 2014, s. 43-67.

Artykuły naukowe

1. A. Matulewska. M. Mikołajczyk, Historically Conditioned Identity Protection in Poland: A Case Study of Colours as Well as Legal Language Protection and Restitution, w: A. Wagner, S. Matusek, Flags, Color, and the Legal Narrative. Public Memory, Identity, and Critique, Springer International Publishing, 2021, s. 211-234.

2. A. Matulewska, M. Mikołajczyk, Who is Right, Who is Wrong? Interpreting 14 Points of Wilson – A Case Study of Deontic Modals and their Meanings, Studies in Logic, Grammar and Rhetoric, 2020, vol. 65, s. 83-103.

3. A. Matulewska. M. Mikołajczyk, French engagement versus British commitment . Was it interlingual miscommunication or political manipulation? , SOCIAL SEMIOTICS, 29(3) (2019), s. 377-392.

4. Antikomunistický odboj v Poľsku v rokoch 1944 – 1947: Banditi alebo hrdinovia?, Forum Historiae 2018/2, s. 106-120.

5. Od początków niepodległości do odzyskania wolności. Polska w relacjach zachodnich obserwatorów w latach 1918- 1989, Przegląd Zachodni 2018/3, s. 127-162.

6. Międzynarodowe skutki powrotu generała Charles’a de Gaulle’a do władzy w roku 1958, Dzieje Najnowsze, Rocznik XLIX, r. 2017, 1, s.145-172  

7. The UK’s  European dilemmas from the Schuman Plan to Brexit, Przegląd Zachodni 2017 II, s. 239-266.

8. Rola Harolda Macmillana w pracach Zgromadzenia Rady Europy w latach 1949-1951, Historia Slavorum Occidentis 2016, 2(11), s. 222-242.

Badanie dziejów globalnych

Teoria i praktyka stosunków międzynarodowych

Historia powszechna XX i XXI w.

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Nagroda Rektora UAM III stopnia 2018, 2016, 2014

Nagroda Dziekana  Wydziału Historii 2020

Członek redakcji „Przeglądu Zachodniego”

Przewodniczący Komisji Historycznej Chorągwi Wielkopolskiej ZHP