prof. UAM dr hab.Roman Macyra

ORCID: 0000-0003-3885-360X

zmiana cywilizacyjna a relacje społeczno-gospodarcze od połowy 19. stulecia do czasów współczesnych; teoria zmiany: koncepcja nierówności sytuacyjnej jednostki; industrializacja i modernizacja na ziemiach polskich od poł 19.stulecia – koncepcje ścieżek industrializacyjnych.

3i – polskie ścieżki industrializacji (1918-1989): propozycja weryfikacji ich efektywności ekonomicznej i społecznej użyteczności, „Optimum. Economic Studies” 2019, nr 1 (95), s. 46-71;

Modernizacja w II RP: przypadek Wielkopolski (1918-1939), w: Grata P. [red.], „Procesy modernizacyjne w Drugiej Rzeczypospolitej”, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2020, s. 150-194; ISBN: 978-83-7996-850-3;

Modernizacja a zmiana cywilizacyjna: przesłanki wielkopolskiej odmienności na przełomie 19./20. stulecia, w: Grata P. [red], „W drodze ku niepodległości. Przemiany modernizacyjne na ziemiach polskich w II połowie XIX i na początku XX wieku”, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2019, s. 275-316; ISBN: 9788379967766;

Polskie ścieżki industrializacji po 1918 r. Propozycja analizy, w: Grata P., Ostasz G., Pasterski B. [red.], „Od projektu do legendy. Centralny Okręg Przemysłowy po osiemdziesięciu latach (1937-2017)”, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2018, s. 106-137.

Spekulationen an Devisenbörsen in der Zweiten Polnischen Republik. Vorbemerkungen, „Studia Historiae Oeconomicae”, T. 27, Poznań 2009, s. 147-158

Mikroekonomia [W]; makroekonomia [W]; historia myśli ekonomicznej [W]; gospodarka industrialna – druga rewolucja przemysłowa [W]; główne nurty współczesnej ekonomii, historia pieniądza 2, historia bankowości 2; kryzysy gospodarcze w dziejach cz. 2.

Republika Federalna Niemiec: Christian-Albrechts-Universität w Kilonii