Prof. UAM dr hab.Igor Kraszewski

ORCID: 0000-0003-2666-1950

Historia nowożytna, zwłaszcza Polski oraz Francji w XVI, XVII i XVIII w. Historia ustroju oraz stosunków między dworem a szlachtą, historia dworów i domów panujących w Europie; historia nauki w epoce nowożytnej; nauki pomocnicze historii (heraldyka polska i obca, sfragistyka, genealogia).

Wielkopolska i Poznań na przełomie XVI i XVII wieku, w: Wokół jezuickiej fundacji uniwersytetu z 1611 roku, red. D. Żołądź-Strzelczyk, Rafał Witkowski, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2011, s. 15-37.

Pieczęć herbowa królowej Ludwiki Marii jako zapis historii dynastycznej Gonzagów Niwerneńskich, w: Pieczęcie herbowe – herby na pieczęciach, red. Zenon Piech i Wojciech Drelicharz, DiG, Warszawa 2011, s. 87-108.

La création de l’aristocratie polonaise – les titres honorifiques et leur réception dans la société nobiliaire égalitaire. Les débuts difficiles, w: Polska-Francja-Europa. Studia z dziejów Polski i stosunków międzynarodowych, red. Maciej Forycki, Agnieszka Jakuboszczak, Jan Jurkiewicz, Igor Kraszewski, Mikołaj Pukianiec, Poznań 2011, s. 639-649.

Tradycje heraldyczne akademickiego Poznania, w: Vivat Academia! 400 lat tradycji akademickich Poznania, Poznań 2012, s. 113-129; (we współautorstwie z Pawłem Stróżykiem).

Deputaci do Trybunału Koronnego w latach 1626-1646. Przyczynek prozopograficzny, w: „Trzeba dyscypliny – bez niej nie da się pasji składnie wyrazić…”. Studia z dziejów nowożytnych, Poznań 2012, s. 229-271.

Between politics and science: Pierre des Noyers – a correspondent of Johannes Hevelius at the Polish courtw: Johannes Hevelius and His World. Astronomer, Cartographer, Philosopher and Correspondent, ed. Richard L. Kremer, Jarosław Włodarczyk, Studia Copernicana XLIV, Warsaw 2013, s. 213-229 (we współautorstwie z Chantal Grell).

Szołdrski Maciej h. Łodzia (ok.1582-1626/1627), Polski Słownik Biograficzny, t. XLVIII/4 (199), Warszawa-Kraków 2013, s. 520-521.

Szołdrski Stanisław h. Łodzia (†1645), Polski Słownik Biograficzny, t. XLVIII/4 (199), Warszawa-Kraków 2013, s. 522-523.

Les jeux de Haendel. L’opéra au XVIIIe siècle. Entre divertissement et éducation, w: Jeux et sports de la Renaissance à nos jours, red. M. Forycki, A. Jakuboszczak i M. Serwański, Instytut Historii UAM, Poznań 2013, s. 107-123 (przy współpracy Ewy Schreiber).

Dzieje Kicina w czasach nowożytnych (XVI-XVIII wiek), w: Kicin przez wieki. Historia wsi na obrzeżach aglomeracji poznańskiej, red. W. Tyborowski, Czerwonak 2016, s. 57-110 (we współautorstwie z Michałem Zwierzykowskim).

Hrabiowie Olizarowie Wołczkiewiczowie w Wielkopolsce – preludium siedemnastowieczne? w: Wokół Wielkiego Księstwa Litewskiego i jego tradycji, red. B. Manyś i M. Zwierzykowski, Poznań 2016, s. 289-297.

Tłumaczenie całości oraz Od tłumacza, w: Ch. Grell, Jan Heweliusz i jego czasy, Warszawa-Gdańsk 2016, s. 19-22.

Rokosz Lubomirskiego. Tło konfliktu wewnętrznego w Rzeczypospolitej XVII wieku, w: Bitwa pod Mątwami 1666. Historia i pamięć, red. T. Łaszkiewicz, Inowrocław 2017, s. 13-36.

Znaki i symbole Uniwersytetu Poznańskiego w okresie międzywojennym, w: Znaki i symbole w przestrzeni publicznej. Od średniowiecza do czasów współczesnych, red. A. Jaworska, R. Jop, K. Madejska, Warszawa 2016, s. 77-99 (we współautorstwie z Pawłem Stróżykiem).

Regards sur la Pologne dans une correspondance diplomatique de Pierre des Noyers à l’époque du « déluge » suédois, w: France – Pologne. Contacts, échanges culturels, représentations (fin XVIe – fin XIXe siècle), red. J. Dumanowski, M. Figeac, D. Tollet, Paryż 2016, s. 139-161.

Historia Studenckiego Koła Naukowego Historyków im. Gerarda Labudy przy Instytucie Historii UAM. Lata 2006-2016, w: Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w latach 2006-2016, red. J. Dobosz, D. Konieczka-Śliwińska, P. Matusik, Poznań 2016, s. 187-247.

Ch. Grell, Jan Heweliusz i jego czasy (Bibliotheca Heveliana t. I), Warszawa-Gdańsk 2016, ss. 223 (tłumaczenie, redakcja naukowa i objaśnienia od tłumacza s. 19-22).

Święcicki Mikołaj Stanisław h. Jastrzębiec (ok.1640 – 1707), biskup kijowski, biskup poznański, opat trzemeszeński, w: Polski Słownik Biograficzny, t. LI/3 z.210, Warszawa-Kraków 2017, s. 459-466 (we współautorstwie z Michałem Zwierzykowskim).

Maria Zamoyska. Wspomnienia, red. M. Biniaś-Szkopek, I. Kraszewski, K. Rataj, Kórnik 2017, ss. 1-272.

Czy da się p o k a z a ć, o czym jest Władca Pierścieni?, w: Między literaturą a filmem – Kulturowe aspekty ekranizacji prozy J. R. R. Tolkiena, red.: M. Michalski, E. Kledzik, Poznań 2018, s. 49-96.

Sur la frontière de l’Empire – une noblesse limitrophe en Grande Pologne à l’époque moderne, w: Les marques du voisinage. L’Alsace et la Posnanie dans l’ombre des influences germaniques, red.: A. Jakuboszczak, M. Forycki, Poznań 2019, s. 37-45.

Zapomniana rewolucja, która trwa do dziś. Co zaczęło się w XVII wieku?, w: "Powtórka przed..." XIII Spotkania z historią dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, red. J. Dobosz i D. Konieczka-Śliwińska, Poznań 2019, s. 41-52.

Zwiastunki pokoju w świecie męskich wojen? Charakterystyka korespondencji księżnej kurlandzkiej Ludwiki Karoliny do królowej Ludwiki Marii, w: Ludwika Maria Gonzaga (1611-1667). Między Paryżem a Warszawą, red.: A. Kalinowska, P. Tyszka, Warszawa 2019, s. 144-176.

Ch. Grell, Jan Heweliusz i dwór francuski (Bibliotheca Heveliana, t. III), Warszawa-Gdańsk 2020, ss. 205 (tłumaczenie, redakcja naukowa, wprowadzenie do wydania pol. s. 9-11 i konkordancja listów s. 183-190).

D’ici et de nulle part. Se constituer une identité d’exilés. Les Zamoyski de Kórnik au tournant du XIXe et XXe siècle, w: Noblesses en exil. Les migrations nobiliaires entre la France et l’Europe (XVe-XIXe siècle), red. Laurent Bourquin, Olivier Chaline, Michel Figeac, Martin Wrede, Rennes 2021, s. 239-258.

Członek Zarządu poznańskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego (od 2006 r.)

Sekretarz Zarządu poznańskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Heraldycznego (od 2011 r.)

Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Historyków im. Gerarda Labudy (od 2012 r.)

Opiekun roku stacjonarnych studiów historii (od 2018 r.)

Członek Rady Naukowej dyscypliny Historia (od 2019 r.)

Członek Komisji WH ds. konkursów i nagród dla studentów (od 2020 r.)

Członek Zespołu ds. Monitorowania jakości kształcenia w obszarze polityki informacyjnej i promocyjnej WH UAM (od 2021 r.)

Historia nowożytna Polski (XVI-XVIII w.), historia dynastii i dworów europejskich, historia elit społecznych, historia ustroju I Rzeczypospolitej, relacje między twórczością literacką a pisarstwem historycznym (przykład J.R.R. Tolkiena).

Grant NPRH 11H 12051481 (kierownik) 2013-2019

Projekt PHC Polonium 40584YH (wykonawca) 2017-2020

Grant NPRH 31H 1704458 (wykonawca) od 2018

Nagroda III stopnia JM Rektora za działalność dydaktyczną (2014 r.)

Zastępca Przewodniczącego Wydziału II Historii i Nauk Społecznych PTPN (od 2021 r.)

Sekretarz komisji habilitacyjnej dr Bernadetty Manyś (8 X 2019 r.)

Sekretarz komisji habilitacyjnej dr. Karola Kościelniaka (4 VI 2019 r.)