prof. UAM dr hab.Grzegorz Podruczny

ORCID: 0000-0002-5325-6363

Historia wojskowa, historia fortyfikacji, wojna siedmioletnia, archeologia konfliktu

Monografie

1.           Grzegorz Podruczny, Twierdze z papieru. Fortyfikacje pruskie w latach 1786-1807, Podruczny Grzegorz , 2020, Wydawnictwo Tetragon, 324 s

2.           Grzegorz Podruczny, Król i jego twierdze. Fryderyk Wielki i pruskie fortyfikacje stałe w latach 1740-1786, Oświęcim  2013. 430 s.

3.           Grzegorz Podruczny, Twierdza od wewnątrz. Budownictwo wojskowe na Śląsku w latach 1740–1806, Zabrze, Inforteditions 2011.

Redakcje

1.           Grzegorz Podruczny, Andrzej Peszko Wokół bitwy pod Małujowicami. Studia z dziejów XVIII-wiecznego Brzegu i ziemi brzeskiej, Brzeg 2017, 258 ss.

2.           Grzegorz Podruczny, Tomasz Przerwa, Twierdza Srebrnogórska IV. Wojna siedmioletnia w Sudetach i nowożytne fortyfikacje górskie, Wrocław, Atut, 2013, redakcja

3.           Grzegorz Podruczny, Między zamkiem a twierdzą. Studia nad dziejami fortyfikacji w Drezdenku, Zabrze, Infort 2011.

Artykuły

1.           Grzegorz Podruczny, Działania oblężnicze w trakcie wojny trzydziestoletniej i ich wpływ na budowę nowożytnych twierdz na terenie Pomorza, Nowej Marchii i Śląska", Przegląd Zachodniopomorski 4/2019

2.           Grzegorz Podruczny, Gra dla wielu aktorów. Badania pola bitwy pod Kunowicami, (12.08.1759) w latach 2009-2018 i ich uczestnicy Podruczny Grzegorz, Studia Lednickie, 2020, vol. XIX, s.81-101.

3.           Grzegorz Podruczny, Marcin Wichrowski, Plany odtworzenia fortyfikacji Wrocławia z lat 1807–1830, Przegląd Historyczno-Wojskowy, 2021, nr 2, s.49-86. DOI:10.32089/WBH.PHW.2021.2(276).0002

4.           Grzegorz Podruczny, Niezrealizowane projekty twierdzy w Stargardzie, Stargardia, Rocznik Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie poświęcony przeszłości i kulturze Pomorza oraz innych ziem nadbałtyckich, T. 10/2016.

5.           Grzegorz Podruczny, Jakub Wrzosek, Znalezisko szczątków grenadiera rosyjskiego poległego pod Kunowicami/Kunersdorf (1759) w świetle zwyczajów chowania poległych w czasie wojny siedmioletniej, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 64 (2), 2016 s. 225-237.

6.           Grzegorz Podruczny, Zagraniczni inżynierowie wojskowi w Prusach w latach 1740–1786, w: Tomasz Ciesielski (red.) W służbie obcych monarchów i państw. Mechanizmy karier obcokrajowców w armiach oraz administracji państwowej, Warszawa 2015, s. 163-178.

Rozdziały w monografiach

1.           Grzegorz Podruczny, Fortyfikacje Prus Wschodnich w XVIII wieku,  Ełcki Przegląd Historyczny 2014-2015, Ełk 2015, s. 66-83.

2.           Grzegorz Podruczny, Kunowice 1759–2007–2015. Dziewięć lat polskich badań prusko-austriacko-rosyjskiej bitwy z 12 sierpnia 1759 roku. [W:] A. Chylewska-Tölle, A. Tölle (red.), Po obu stronach Odry. Europejskie, narodowe i regionalne aspekty sąsiedztwa polsko-niemieckiego. Księga Jubileuszowa Profesora zw. dr hab. dr h.c. Andrzeja Jana Szwarca // Auf beiden Seiten der Oder. Europäische, nationale und regionale Aspekte der deutsch-polnischen Nachbarschaft. Festschrift für Professor Dr. habil. Dr. h.c. Andrzej Jan Szwarc, Berlin: Logos Verlag 2016, s. 165-175.

3.           Grzegorz Podruczny, Pruskie fortyfikacje stałe w latach 1786-1806, w: M. Trąbski (red.), Twierdze osiemnastowiecznej Europy, Oświęcim 2016, s. 242-264.

4.           Grzegorz Podruczny, Die Tätigkeit Friedrichs des Großen auf dem Feld der beständigen Befestigung und sein Einfluss auf die Befestigung des 19. Jahrhunderts , w: Andreas Kupka (Hrsg.), Ars Militaris nach der Revolution. Der europäische Festungsbau in der 1. Hälfte des 19. Jahrhunderts und seine Grundlagen (=Festungsforschung, Bd. 8), Regensburg: Schnell & Steiner 2016, s. 137-146.

5.           Grzegorz Podruczny, Związki między urbanistyką a architektura wojskową i obronną w XVIII wiecznych Prusach / Die Beziehungen zwischen Städtebaukunst und Militärarchitektur in Preußen im 18. Jahrhundert, w: Christof Baier, Andre Bischof, Joanna Drejer, Ulrich Reinisch, Tadeusz J. Żuchowski (Hg.): Retablissement. Preußische Stadtbaukunst in Polen und Deutschland | Urbanistyka pruska w Polsce i w Niemczech, Lukas-Verlag Berlin 2016, ISBN 978-3-86732-249-2, s. 212-231.

6.           Grzegorz Podruczny, Twierdza Brzeg w okresie fryderycjańskim, w: Grzegorz Podruczny, Andrzej Peszko (red.)Wokół bitwy pod Małujowicami. Studia z dziejów XVIII-wiecznego Brzegu i ziemi brzeskiej, Brzeg 2017, s. 21-52.

7.           Grzegorz Podruczny, Pod rządami dwóch królów. Gotzenbach i budowa twierdzy w Grudziądzu w latach 1776-1791, w: Paweł Nastrożny (red.), Ars fortificandi. Studia i materiały z dziejów architektury obronnej tom II, Oświęcim 2018 s. 15-40.

8.           Grzegorz Podruczny, Nowożytne fortyfikacje polowe na Śląsku – zarys problematyki badawczej i konserwatorskiej, w: Wojciech Borkowski (red.), Konferencja zapobiegawcza środowiska 5 * Dziedzictwo militarne, ARCHAEOLOGICA HEREDITAS 9, Warszawa 2018, s. 167-179.

9.           Grzegorz Podruczny, Mikołaj Kostyrko i Piotr Wroniecki - Twierdza. Zanikający krajobraz ujścia Nysy Łużyckiej do Odry w perspektywie badań historycznych oraz archeologii nieinwazyjnej, ARCHAEOLOGICA HEREDITAS 11 - 2018, "Lotnicze skanowanie laserowe jako narzędzie archeologii" Red. Martin Gojda i Zbigniew Kobyliński

10.         Zmiany roli twierdz i wojny fortecznej w XVIII w W: Twierdze osiemnastowiecznej Europy. Studia z nowożytnej sztuki wojskowej tom III, 2020, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, s.33-48, ISBN 9788366536234

Wojskowość XIX wieku, wykład; Wojskowość XIX wieku ćwiczenia; Ekonomiczne uwarunkowania wojen; Nauki pomocnicze historii wojskowości; Znaczenie punktów oporu w średniowieczu i czasach nowożytnych; Znaczenie punktów oporu w XIX i XX wieku; Muzealnictwo wojskowe