Prof. UAM dr hab.Maria Musielak

ORCID: 0000 0002 6296 4847

Historia starożytnej Grecji: epigrafika, prosopografia, historia społeczna, kształtowanie się klasycznej polis, miasta greckie a ludy barbarzyńskie, miasta greckie w imperium rzymskim, delficka polis, kolonie greckie na zachodnim wybrzeżu Morza Czarnego, świadomości w świecie starożytnych Greków i Rzymian: poczucie tożsamości i przynależności, stan wiedzy na temat dziejów antycznej Grecji w środowisku wykształconych elit w okresie rzymskim.

Filip II w Bibliotece Historycznej Diodora, [w:] Diodorus Siculus, Philippus Macedonius  (Bibliotheca Historica XVI, Fontes Historiae Antiquae, red. L. Mrozewicz, M. Musielak, 26, 2013, s. 7-14

Lost Bibliography: Plutarch’s Epaminondas [w:] Meministine? Memory and Oblivion in the AncientWorld - the AncientWorld in the Memory and Oblivion, Ed. K. Balbuza, M. Musielak, K. Królczyk

Greek Politicians of the 8th-4th Centuries in the Writings of Cicero, [w:] Antiquitas Aeterna. Classical StudiesDedicated to Leszek Mrozewicz on His 70th Birthday, edited by Katarzyna Balbuza, Michał duch, Zofia Kaczmarek, Krzysztof Królczyk, Anna Tatarkiewicz, Harrassowitz Verlag – Wiesbaden 2021, s. 243-249

Redakcje naukowe:

Meministine? Pamięć i niepamięć w świecie starożytnym – świat starożytny w pamięci i niepamięci, t. 2, Poznań 2020 (z Katarzyną Balbuzą i Krzysztofem Królczykiem)

Meministine? Memory and Oblivion in the Ancient World – Ancient World in the Memory and Oblivion, t. 1, Poznań 2019 ( z Katarzyną Balbuzą i Krzysztofem Królczykiem)

serie wydawnicze:  

„Xenia Poznaniensia. Series tertia” oraz „Fontes Historiae Antique” (1998-2018).

Kierownik Zakładu Historii Społeczeństw Antycznych

Historia starożytnej Grecji i Rzymu (wykład, ćwiczenia), Miasto antyczne – centrum polityczne, kultura i sztuka (wykład), Życie codzienne starożytnych Greków i Rzymian (ćwiczenia), Granice w świecie starożytnym (warsztat),  Jednostka i grupy społeczne w świecie antycznym (warsztat), Język grecki z elementami kultury antycznej (ćwiczenia), Epigrafika grecka z elementami języka (ćwiczenia).

Medal Złoty Za Długotrwałą Służbę (2017)

Członek Stowarzyszenia Historyków Starożytności
Polskiego Towarzystwa Historycznego , Komisji Antycznej PTH ( 2015-2019 – przewodnicząca), Polskiego Towarzystwo Filologiczne (Koło Poznańskie)
Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (Wydział Historii i Nauk Społecznych)