Prof. UAM dr hab.Maria Solarska

ORCID: 0000-0002-5656-4572

metodologia historii, historia historiografii, historiografią jako praktyka społeczna i kulturowa, aksjologiczne uwarunkowania poznania i badania historycznego, historyczne konstrukcje naturalności, historyczne problematyzacje relacji płci

Monografie:

S/przeciw-historia. Wymiar krytyczny historii kobiet, Oficyna Wydawnicza Epigram, Bydgoszcz 2011.

(rozdział 2: http://www.ekologiasztuka.pl/pdf/Solarska_2011_rozdz2.pdf)

(z Maciejem Bugajewskim) Doświadczanie przeszłości. Poznanie historyczne wobec pluralizmu czasu historycznego, wyd. IH UAM, Poznań 2018.

tłum. ang.: Experiencing the Past. Historical Cognition Toward Pluralism of Historical Time, trans. Anna Topolska, wyd. IH UAM, Poznań 2019.

Artykuły i rozdziały w monografiach:

Kobiety w sferze publicznej/politycznej — wyzwania historiograficzne, w: Drogi kobiet do polityki (na przestrzeni XVIII—XXI wieku), red. Teresa Kułak, Małgorzata Dajnowicz, Chronicon, Wrocław 2016, 445-457.

Płeć biografii? w: Biografistyka we współczesnych badaniach historycznych. Teoria i praktyka, red. Jolanta Kolbuszewska, Rafał Stobiecki, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017, s. 37-50.

z Maciejem Bugajewskim i Violettą Julkowska, Historia historiografii — kryzys, recepcja, dialog,„Historia@Teoria” 2017/1(3), s. 9—17.

z Maciejem Bugajewskim, Historia historiografii jako historia prawdy. Dwugłos o podstawach teoretycznych historii historiografii Jerzego Topolskiego, „Historia@Teoria” 2017/1(3), s. 122-130.

z Maciejem Bugajewskim, Wspólnota i zmiana. Dwugłos o przeciw-historii, „Historia@Teoria” 2017/2(4), s. 83-93.

Some reflections about Dailiness as a Subject of Historical Study, w: At the Source of Dailiness. Interpreting the Traces of History of Everyday Life, ed. by Violetta Julkowska, Poznań 2020.

O Homo metahistoricus Jana Pomorskiego, „Res Historica” nr 51 2021, s. 787-792.

z Iwoną Dadej Visible Persons, Invisible Persons: The Gender Order at the 7th International Congress of Historical Sciences in Warsaw, w: With a Zest and in Refined Form… The 7th International Congress of Historical Science in Warsaw, 1933, ed. by Krzysztof A. Makowski, Maciej Michalski, Tomasz Schramm, in. colab. with Karolina Filipowska, Poznań 2021, s. 147-167.

Tłumaczenia:

Ilana Löwy, Okowy rodzaju. Męskość, kobiecość, nierówność, tłum. Maria Solarska, Karolina Polasik-Wrzosek, współpraca: Martyną Borowicz, red. Maria Solarska, Oficyna Wydawnicza Epigram, Bydgoszcz 2012.

(rozdział 1: http://www.ekologiasztuka.pl/pdf/Ilana_Lowy_2012_rozdz_I.pdf)

Redakcje tomów:

z Violettą Julkowską i Maciejem Bugajewskim, O historii historiografii, cz. 1, „Historia@Teoria” 2017/1(3)

z Violettą Julkowską i Maciejem Bugajewskim, O historii historiografii, cz. 2, „Historia@Teoria” 2017/2(4)

od 2021r. Kierowniczka Zakładu Metodologii Historii i Historii Historiografii

Wprowadzenie do historii; Metodologia historii; Historia historiografii; Logika i retoryka; Pragmatyka badań naukowych w obszarze humanistyki; Historia kobiet —refleksja; Metody badań w naukach historycznych; Czas historyczny i narracja historyczna: między zawsze a nigdy;

Członkini Polskiego Towarzystwa Historycznego