drMichał Halamus

ORCID: 0000-0002-7087-5414

Historia starożytna, Morze Czarne w starożytności, Królestwo Bosporańskie, epigrafika grecka, Scytowie i Sarmaci.

Rozdziały:

Nawotka K., Carless Unwin N., Głogowski P., Grzesik D., Halamus M., Komar P., Porucznik J., Szeląg Ł., Wilimowska J. and Wojciechowska A., “Conclusions: one or many epigraphic cultures in the Eastern Mediterranean”, in: K. Nawotka (ed.) Epigraphic culture in the Eastern Mediterranean, Routledge, London 2020, 215 – 246, (Co-author);

Halamus M., “The Epigraphic curve in the Northern Black Sea region: a case study from Chersonesos and the Bosporan Kingdom”, in: K. Nawotka (ed.) Epigraphic culture in the Eastern Mediterranean, Routledge. London 2020, 101 – 117;

Halamus M., “The Iranian Cultural Impact on the North Pontic Region”, in: N. Sekunda (ed.) Colloquia Baltica Iranica 2, (in press).

Artykuły:

Halamus M., “The Bosporan Kingdom and Rome – Summarium dissertationis inauguralis”, Eos, vol. CVIII (2021), 181 – 193;

Halamus M., “Annexing the Near East and the Bosporan long-lasting autonomy”, Eos, vol. CV (2018), 221 – 238;

Halamus M., “Mitrydates VI Eupator, jego potomkowie i Sarmaci. Wpływy świata irańskiego na Królestwo Bosporańskie” [Mithridates VI Eupator, his descendants and the Sarmatians. The Iranian world and its Impact on the Bosporan Kingdom], Klio, vol. XLIV (2018), 23 – 39;

Halamus M., “Barbarization of the state? The Sarmatian influence in the Bosporan Kingdom”, Vestnik Drevnei Istorii, vol. LXXVII (2017), 160 – 167;

Halamus M., “Honorific inscriptions and their Pontic recipients”, Eos, vol. CIV (2017), 71 – 82;

Halamus M., “Octavian August and the friends of Rome: King Asander and Queen Dynamis of the Bosporus in times of the First Emperor”, MNEMON, vol. XV (2015), 340 – 346;

Halamus M., Euergeci Mesambrii [Benefactors of Mesambria], Nowy Filomata, 2013/1, 89–100.

NCN Preludium „Kształtowanie się sytuacji politycznej w Królestwie Bosporańskim: greckie i nie-greckie elity w świetle badań ilościowych i jakościowych”

NCN Sonatina “Królestwo Bosporańskie i Rzym od czasów Mitrydatesa Eupatora”

Nagroda dla najlepszych młodych badaczy Uniwersytetu Wrocławskiego w 2021 r.

Stypendium przyznane przez Gerda Henkel Foundation, Elise i Annemarie Jacobi Foundation na pobyt w Kommission für Alte Geschichte und Epigraphik w Monachium (2017 r.)