drAnna Chudzińska

ORCID: 0000-0003-2284-3554

- dzieje kobiet;

- Galicja doby autonomicznej i monarchii habsburskiej w XIX w.;

- polska myśl polityczna XIX i XX w. (zwłaszcza myśl narodowa);

- dydaktyka historii.

A. Piesiak, „Panowie to straszne nieszczęście. No, ale człowiek musi przecież jeść. Chodźmy coś przekąsić”. Wokół zamachu w Sarajewie – podręczniki źródła, w:"Powtórka przed ..." IX Spotkania z historią dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych. Informator Instytutu Historii UAM, red. J. Dobosz, D. Konieczka-Śliwińska, Instytut Historii UAM, Poznań 2015, s. 126-128, ISBN: 978-83-63047-71-9;

A. Piesiak, Bohaterowie lokalni na łamach Cyfrowej Dziecięcej Encyklopedii Wielopolan, w: Źródła historyczne: nowe konteksty, badania, interpretacje, red. V. Julkowska, S. Jakutović, P. Krajewski, Poznań 2017, s. 223-235, ISBN: 978-83-656634-5-0;

A. Piesiak, A. Bech, Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolski. Poradnik Dydaktyczny dla nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020, Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, Poznań 2018, ss. 1-92, ISBN: 978-83-951548-1-2;

A. Piesiak, Bohaterowie lokalni na łamach CDEW, w: Kulturotwórcza rola samorządów terytorialnych. Historia - współczesność – perspektywy, red. Z. Lenart, M. Menz, Oficyna wydawnicza VERBUM, Warszawa 2018, s. 279-287, ISBN: 978-83-947065-3-1;

A. Piesiak, Hospitantki, studentki, magistrantki. Pierwsze Polki na uniwersytetach, w: "Powtórka przed ..." XIII Spotkania z historią dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych. Informator Instytutu Historii UAM, red.  J. Dobosz, D. Konieczka-Śliwińska, Instytut Historii UAM, Poznań 2019, s. 164-166, ISBN: 978-83-66355-17-0;

A. Piesiak, W. Araszkiewicz, Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolski. Poradnik Dydaktyczny dla nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020, edycja druga (całkowicie zmieniona), Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, Poznań 2019, ss. 1-136, ISBN: 978-83-951548-8-1;

A. Chudzińska, W. Araszkiewicz, Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolski. Poradnik Dydaktyczny dla nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020, edycja trzecia (całkowicie zmieniona), Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, Poznań 2020, ss. 1-100, ISBN: 978-83-951548-8-1;

A. Chudzińska, Austriacki Minister Kolei Żelaznych Stanisław Głąbiński, „Galicja. Studia i materiały”, nr. 6 (2020), s. 607-624, ISSN 2450-5854; ISBN 978-83-7996-618-9.

Koordynator ds. wymiany międzyuczelnianej MOST i MISHiS

Członek Rady Dyscypliny Historia

Pełnomocniczka ds. praktyk nieobowiązkowych

Opiekun I i II roku studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia (historia, historia specjalność polityka i media w dziejach)

Członek Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Historycznego – Oddział w Poznaniu

myśl polityczna, dzieje kobiet, rytuały i symbole w polityce; protokół dyplomatyczny, formy wypowiedzi akademickiej

Członek Polsko-Czeskiego Towarzystwa Naukowego.

Członek Wydziału Wykonawczego Komitetu Organizacyjnego XXIII Międzynarodowego Kongresu Nauk Historycznych w Poznaniu 2022 roku