prof. UAM dr hab.Izabela Skórzyńska

ORCID: 0000-0002-2549-8592

dydaktyka historii/performatywna dla humanistów
widowiska przeszłości/inscenizacje pamięci
historia i pamięć kobiet okresu komunizmu
metody badań jakościowych: pamięć, dydaktyka historii

Artykuły w czasopismach

2021

Izabela Skórzyńska “Regaining the Future by Rebuilding the Past?”. The Question of Intergenerational Transfer and Production of Cultural, Economic and Social Capital by Women in Poland after the Second World War „Marriage & Family Review”  2021/5, s. 1-37.

2020

Izabela Skórzyńska, „Anna Ziębińska-Witek’s critical approach to the musealisation of communism” , „Muzeologia a Kulturne Dedicstvo”, 2020/3, s. 147-158.

2019

Małgorzata Klimorowska, Izabela Skórzyńska, "Między profesjonalizmem a służbą społeczną. Dyskusja środowiska dydaktyków historii na temat kształcenia przyszłych nauczycieli historii w Polsce po 1989 roku. "Biuletyn Historii Wychowania” 41 (2019), s. 77-95.

Izabela Skórzyńska, "W dziesięć lat od Apelu z Blois. Apel o debatę. "Sensus Historiae. Studia Interdyscyplinarne” 36.3 (2019), s. 11-19.

Iwona Chmura-Rutkowska, Edyta Głowacka-Sobiech, Izabela Skórzyńska. "Unworthy of History? On the Absence and Stereotypical Images of Women Scientists in Light of the Historical Narrative in Middle and Secondary School Textbooks."Studia Edukacyjne” 53 (2019), s. 117-142.

2018

Justyna Budzińska, Małgorzata Praczyk, Izabela Skórzyńska, Performative Motherhood Women, Arts and Memory in Contemporary Poland, „MemoScapes. Romanian Journal of Memory and Identity Studies”, 2(2) (2018), s. 64-88.

2017

Izabela Skórzyńska, Edyta Głowacka-Sobiech, Iwona Chmura-Rutkowska, The critical orientation in research on historical school narrative and its relation with the history of women, „The Journal for Critical Education Policy Studies”, 15(1) (2017), s. 136-154.

Izabela Skórzyńska, Wyjścia nie ma... Rzecz o teatrze pamięci Teatru NN, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa”, 3 (318) (2017),, s. 113-128.

Izabela Skórzyńska, Marta Cobel-Tokarska, Europa Środkowa. Pamięć i tożsamość w (prze)budowie, „Sensus Historiae. Studia interdyscyplinarne”, XXVII(2) (2017), s. 41-62.

Izabela Skórzyńska, Edyta Głowacka-Sobiech, Iwona Chmura-Rutkowska, On the steretype of the Great War as a Source of Women's Emacipation in the Contemporary Polish History Textbooks for Junior High Schools, „Cahiers D'Histoire Culturelle”, 27 (2016), s. 176-193.

2016

Izabela Skórzyńska, Inscenizacje muzeum, „Museion Poloniae Maioris”. Rocznik Naukowy Fundacji Muzeów Wielkopolskich , III (2016), s. 10-21.

2015

Izabela Skórzyńska, Bernadette Jonda, Anna Wachowiak, Claudia-Florentina Dobre, Regaining the future by rebuilding the past? Women’s narratives of life during communism, „Sensus Historiae”. Studia Interdyscyplinarne, Vol. XVIII (2015/1) (2015), s. 11-34.

Izabela Skórzyńska, Anna Wachowiak, Działania obywatelskie w wymiarze regionalnym na Ziemiach Zachodnich i Północnych (ZZiP) Polski wobec historii pamięci niemieckiej. Jaka przeszłość dla przyszłości?, „Edukacja Humanistyczna”, 1(32) (2015), s. 19-34.

2014

Konrad Białecki, Piotr Filipkowski, Bogumi Jewsiewicki, Izabela Skórzyńska, Maria Solarska, Wioletta Wejman, Ewa Wójciak, Świadectwo teatru. Projekt „Ceglorz” Teatru Ósmego Dnia, „Sensus Historiae. Studia Interdyscyplinarne”, 17(4) (2014) s. 95-117.

2013

Izabela Skórzyńska, Iwona Chmura-Rutkowska, Edyta Głowacka-Sobiech, „Niegodne historii”. O nieobecności kobiet w dziejach w kontekście analiz wybranych podręczników do nauki historii w Polsce, „Sensus Historiae”. Studia interdyscyplinarne, XIII (2013/4) (2013), s. 47-71.

Izabela Skórzyńska, Historyk w świecie widowisk przeszłości, „Rocznik Antropologii Historii”, III (2013/1(4) (2013), s. 143-160.

Redakcja numerów monograficznych czasopism naukowych

Izabela Skórzyńska, Marcin Tomczak (red.), "10 lat od Apelu z Blois”, „Sensus Historiae”. Studia Interdyscyplinarne, 36.3 (2019), s. 7 - 168.

Izabela Skórzyńska, Marta Cobel-Tokarska (red.), Europa Środkowa. Pamięć i tożsamość w (prze)budowie, „Sensus Historiae”. Studia interdyscyplinarne, XXVII(2) (2017), s. 168.

Maciej Bugajewski, Izabela Skórzyńska (red.), „Sensus Historiae”. Studia Interdyscyplinarne, Vol. XVIII (2015/1), „Pamięci - Obrazy - Transgresje II”, s. 7-287.

Izabela Skórzyńska, Maciej Bugajewski (red.), „Sensus Historiae”. Studia Interdyscyplinarne, XVII (2014/4) (2014), "Pamięci - Obrazy - Transgresje", s. 8-281.

Izabela Skórzyńska (red.), „Sensus Historiae”. Studia interdyscyplinarne, XIII (2013/4) (2013) „Dekolonizacja historii szkolnej”, s. 11-135.

Maciej Bugajewski, Izabela Skórzyńska, „Sensus Historiae”. Studia Interdyscyplinarne, O pamięci historycznej II, 2012/1, s. 7-182.

Maciej Bugajewski, Izabela Skórzyńska (red.), „Sensus Historiae”. Studia Interdyscyplinarne, O pamięci historycznej, 2011/4, s. 7-167.

Monografie

2021

Agnieszka Chwieduk, Izabela Skórzyńska, Dydaktyka performatywna dla humanistów. Kwestia przypadków, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań.

2018

Izabela Skórzyńska, Bernadette Jonda, Claudia-Florentina Dobre, Anna Wachowiak, “(Re)gaining the Future by (Re)building the Past” Women’s Narratives of Life Under Communism in Poland, Romania and the Former East Germany, Wydawnictwo Instytutu Historii UAM, Poznań.

2016

Izabela Skórzyńska, Anna Wachowiak, Lokalne polityki pamięci. „Cmentarze Nieistniejących Cmentarzy” w Gdańsku i Wrocławiu, Wydawnictwo Instytutu Historii UAM, Poznań.

2015

Iwona Chmura-Rutkowska, Edyta Głowacka-Sobiech, Izabela Skórzyńska, "Niegodne historii?". O nieobecności i stereotypowych wizerunkach kobiet w świetle podręcznikowej narracji historycznej w gimnazjum, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

2010

Izabela Skórzyńska, Widowiska przeszłości. Alternatywne polityki pamięci 1989-2009, Wydawnictwo IH UAM, Poznań.

2002

Izabela Skórzyńska, Teatry poznańskich studentów (1953-1989). Historie. Konteksty. Interpretacje, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.

Redakcje monografii

2018

Izabela Skórzyńska (red.) “(Re)gaining the Future by (Re)building the Past” Women’s Narratives of Life Under Communism in Poland, Romania and the Former East Germany, Wydawnictwo Instytutu Historii UAM, Poznań.

2017

Jerzy Kołacki, Izabela Skórzyńska (red.), Ziemia skrywa kości. Zapomniane krajobrazy pamięci - cmentarze protestanckie w Wielkopolsce po 1945 roku , red. J. Kołacki, I. Skórzyńska, Wydawnictwo Instytutu Historii UAM, Poznań.

2016

Maciej Forycki, Maciej Bugajewski, Izabela Skórzyńska (red.), B. Jewsiewicki, Praca pamięci i historii. Studia z antropologii historycznej pamięci, Wydawnictwo Instytutu Historii UAM, Poznań.

2015

Dorota Skotarczak, Stanisław Jankowiak, Izabela Skórzyńska (red.) Społeczeństwo PRL. Kultura i pamięć, Wydawnictwo IH UAM, Poznań.

2014

Izabela Skórzyńska, Anna Wachowiak, Bożena Górczyńska-Przybyłowicz, Stanisław Jankowiak, Krzysztof Stryjkowski (red.), DomOtwarty/DomZamknięty? Lekcje pogranicza. Europa Środkowo-Wschodnia (XX/XXI w.), Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań.

Izabela Skorzyńska (red.), DomOtwarty/DomZamknięty?. Pogranicza wobec różnicy,  Wydawnictwo Instytutu Historii UAM, Poznań.

Izabela Skórzyńska, Anna Wachowiak, Waldemar Urbanik (red.), Kryzys definiensu regionalizmu w Polsce?, Wydawnictwo Instytutu Historii UAM, Poznań.

Izabela Skórzyńska, Christine Lavrence (red.), Performing the Past, Wydawnictwo Instytutu Historii UAM, Poznań.

2013

Izabela Skórzyńska, Anna Wachowiak (red.), Co Betty Friedan mówi dziś kobietom. Szkice, eseje i komentarze z kręgu gender studies, Wydawnictwo OR TWP.

Izabela Skórzyńska, Iwona Chmura – Rutkowska, Edyta Głowacka-Sobiech (red.), Historia ludzi. Historia dla ludzi. Krytyczny wymiar edukacji historycznej, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.

2012

Izabela Skórzyńska, Wojciech Olejniczak (red.), Do zobaczenia za rok w Jerozolimie. Deportacje polskich Żydów w 1938 roku z Niemiec do Zbąszynia, See You Next Year in Jeruzalem. Deportations of Polish Jews from Germany to Zbąszyń in 1938, Wydawnictwo Fundacji Tres, Zbąszyń – Poznań.

Jolanta Cynkutis, Izabela Skórzyńska (wybór i red.) Zbigniew Cynkutis. Aktor – animator twórczych procesów, Wydawnictwo PWSFTviT, Łódź.

2010

Izabela Skórzyńska (red.), Doświadczenie i pamięć. Europa Środkowo-Wschodnia między przestrzenią doświadczenia i horyzontem oczekiwań, Wydawnictwo Instytutu Historii UAM, Poznań.

Izabela Skórzyńska, Maria Kujawska (red.), Społeczeństwo PRL. Historia, red. S. Jankowiak, D. Skotarczak, I. Skórzyńska, Wydawnictwo IH UAM, Poznań.

2007

Izabela Skórzyńska, Christine Lavrence, Carl Pépin (red.), Inscenizacje pamięci, , Wydawnictwo Poznańskie we współpracy z Chaire de recherche du Canada en histoire comparée de la mémoire, Université Laval Québec oraz Instytutem Historii UAM, Poznań.

2001

Izabela Skórzyńska, Joanna Ostrowska (red.), Dialog(i) w kulturze, Wydawnictwo EMPi2, Poznań.

Rozdziały w monografiach

2021

Edyta Głowacka-Sobiech, Iwona Chmura-Rutkowska, Izabela Skórzyńska, Comparative Perspectives on School Textbooks, [w:] Analyzing Shifting Discourses on Nationhood, Citizenship, Gender, and Religion, Hildebrandt-Wypych, D., Wiseman, A. W. (red), Pallgrave Mcmillan, London - New York.

2020

Izabela Skórzyńska, Dobre Claudia Florentina, Polonia, Romania si RGD: De la regimurile interbelice la caderea comunismului [w:] Eroine nestitute. Viata cotidiana a femeilor in perioada comunista in Polonia, Romania si RDG. Studii de caz / Dobre Claudia-Florentina (red.), Targociste, Editura Cetatea de Scaun.

Izabela Skórzyńska, Dobre Claudia Florentina, Bernadette Jonda, Viata conditiana a femeilor in perioada comunistain Polonia, Romania si RDG: Aminitiri si experientede viata [w:] Eroine nestitute. Viata cotidiana a femeilor in perioada comunista in Polonia, Romania si RDG. Studii de caz / Dobre Claudia-Florentina (red.), Targociste, Editura Cetatea de Scaun.

Izabela Skórzyńska, Anna Wachowiak, Viata a trei generatii de femei povestica de Danuta Marcinkowska [w:] Eroine nestiute. Viata cotidiana a femeilor in perioada comunista in Polonia, Romania si RDG. Studii de caz / Dobre Claudia-Florentina (red.), Targociste, Editura Cetatea de Scaun.

2019

Izabela Skórzyńska, Justyna Budzińska, Życie studenckie 1945-1989 [w:] Dzieje Uniwersytetu w Poznaniu w latach 1945-2019/ Jankowiak S., Schramm T. (red.), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

2018

Izabela Skórzyńska, Między etyką troski i sprawiedliwości. Kobiece narracje osobiste wobec polsko-niemieckich/autochtonicznych relacji na Ziemiach Odzyskanych w pierwszym dziesięcioleciu po zakończeniu II wojny światowej w „Ziemia Odzyskane”. W poszukiwaniu nowych narracji, red.: Praczyk M., Michalski M., Kledzik E., Instytut Historii UAM.

2017

Izabela Skórzyńska, Anna Wachowiak, Myth-Making and Myth-Breaking in Polish-German Relationships after II WW w Quest for the Suitable Past. w MYTHS AND MEMORY IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE, red. C-F. Dobre, C_E. Ghiţă, Central European University PRESS, Budapeszt.

Izabela Skórzyńska, Edyta Głowacka-Sobiech, Iwona Chmura-Rutkowska, Niegodne historii? O nieobecności i stereotypowych wizerunkach kobiet w podręcznikowej narracji historycznej w 4 Czytanki o Edukacji. Szkolne gry z historią, red.: Obidniak D., Dzierzgowska A., Związek Nauczycielstwa Polskiego.

Izabela Skórzyńska, Maciej Michalski, Justyna Budzińska; Historie Innego? Międzykulturowy charakter szkolnej edukacji historycznej w świetle wyników badań jakościowych polskich podręczników do nauczania/uczenia się historii (historia, historia i społeczeństwo oraz plastyka) w Kryzys migracyjny. Perspektywa pedagogiczno-psychologiczna, Tom 2., red.: Markowska-Manista U., Pasamonik B., Wyd. Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Anna Wachowiak, Izabela Skórzyńska, "Cmentarze nieistniejących cmentarzy". Między obowiązkiem oddawania szacunku zmarłym i polityczną dyspozycją ich pamięcią w Ziemia skrywa kości. Zapomniane krajobrazy pamięci - cmentarze protestanckie w Wielkopolsce po 1945 roku , red.: Kołacki Jerzy , Skórzyńska Izabela, Wydawnictwo Instytutu Historii UAM.

Izabela Skórzyńska, Pamięć II wojny światowej wobec pytania o „odzyskiwanie przyszłości” przez polskie kobiety w warunkach socjalistycznego państwa w Niepamięć wojny. Europa Środkowo-Wschodnia w XX/XXI wieku , red.: J. Budzińska, E. Głowacka-Sobiech, B. Jonda, Instytut Historii UAM.

Izabela Skórzyńska; Lokalni My. Uczenie się w działaniu w Szkoła dziedzictwa. Wielokulturowość , red.: Herkt Monika, Mieszała Anna, Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT.

2016

Izabela Skórzyńska, Claudia-Florentina Dobre, Bernadette Jonda, Anna Wachowaik, O złożonej relacji badaczek i narratorek w kontekście badań historii życia kobiet w Polsce, Rumunii i byłej NRD okresu komunizmu w Badania biograficzne i narracyjne w perspektywie interdyscyplinarnej , red.: Piorunek Magdalena, Wydawnictwo Naukowe UAM.

Izabela Skórzyńska; Archiwa społeczne. "Ocalanie życia przez dokument" [w:] Trzeba by jeszcze powiedzieć, (red.) Kępski Michał, Pikuła Anna, Pukianiec Mikołaj, Zimna Katarzyna, Wydawnictwo Miejskie "Posnania”, Poznań.

Izabela Skórzyńska; Organicznie alternatywny? Rzecz o współczesnym poznańskim teatrze alternatywnym [w:] Poznań w działaniu Społeczne inicjatywy dawniej i dziś, red.: Praczyk Małgorzata, Stowarzyszenie Czasu Kultury, Poznań.

Izabela Skórzyńska, Edyta Głowacka-Sobiech, Anita Napierała, Maciej Michalski, HISTORIA – RAPORT PRZEDMIOTOWY [w:] Gender w podręcznikach Projekt badawczy. TOM III Raporty przedmiotowe i rekomendacje, red.: Duda Maciej , Mazurek Marta , Sołtysiak-Łuczak Alicja , Chmura - Rutkowska Iwona, Fundacja Feminoteka, Warszawa.

Izabela Skórzyńska; Jak to jest być mniejszością? Ćwiczenia z pamięci, wyobraźni i wrażliwości historycznej [w:] Edukacja międzykulturowa w kontekście kryzysu migracyjnego , red.: Kledzik Emilia , Praczyk Małgorzata, Media Rodzina, Poznań.

Izabela Skórzyńska, Edyta Głowacka-Sobiech, Iwona Chmura-Rutkowska, Historia szkolna. Historia kobiet? [w:] Gender w podręcznikach Projekt badawczy. Raport TOM I.O projekcie. Metodologia badań. Wprowadzenie teoretyczne, red.: Chmura - Rutkowska Iwona, Duda Maciej, Mazurek Marta, Sołtysiak-Łuczak Alicja, Fundacja Feminoteka, Warszawa.

Izabela Skórzyńska, Wybrane aspekty badań jakościowych pamięci lokalnej [w:] Badania jakościowe w regionalistyce, red.: Konieczka-Śliwińska D., Miedzińska I., Wydawnictwo Instytutu Historii UAM, Poznań.

Maciej Forycki, Izabela Skórzyńska, Nieodmiennie w kierunku światów wykluczonych. Z biografii naukowej Bogumiła Jewsiewickiego [w:] Praca pamięci i historii. Studia z antropologii historycznej pamięci, red.: Forycki M., Bugajewski M., Skórzyńska I., Wyd. Instytutu Historii UAM, Poznań.

Izabela Skórzyńska, Commemoration du declenchement de la guerre a Westerplatte (1939-2009): etre politiques d'Etat et attentes de communates w Affrontements identitaires, tension politiques et luttes symboliques autour du passe, red. O. Ostriitchouk, P.I.E. Peter Lang, Ottawa.

Izabela Skórzyńska, Bernadette Jonda, Anna Wachowiak, The Complexity of Relationship Between Researcher and Narrator Sharing the Same Experience of the Past w Biography in the Humanities. Differencies - Limits - Possibilities, red. P. Misiewicz, F. Mudzo, M. Sawicki, Wydawnictwo Instytutu Historii UAM, Poznań.

2014

Izabela Skórzyńska, "Muzeum historyczne: teatr–widowisko, aktor–świadek" [w:] Historia Polski od-nowa. Nowe narracje historii i muzealne reprezentacje przeszłości,  R. Kostro (red.), Wydawnictwo Muzeum Historii Polski, Warszawa.

Przewodnicząca Rady ds. Kształcenia Szkoły Nauk Humanistycznych (od 2020)

Kierowniczka Zakładu Dydaktyki Historii (od 2012)

Członkini Rady Programowej Historii oraz Rady Programowej Humanistyki w Szkole  (2019-2020)

Pełnomocniczka WH ds. współpracy z Muzeum UAM (2016-2020)

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia (2012-2019)

Przewodnicząca Komisji Programowej IH UAM (2015 - 2017)

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej IH UAM (2013 – 2016, 2018)

Członkini Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia (2010-2012)

Pełniąca obowiązki kierownika Studiów Podyplomowych Historii (2010 – 2011)

Pełniąca obowiązki kierownika Zakładu Dydaktyki Historii IH UAM (2007-2009)

Członkini Komisji Rekrutacyjnej IH UAM (2000-2004; 2006-2020)

Dydaktyka historii/performatywna dla historyków
edukacja międzykulturowa i kultura historyczna
historia i pamięć kobiet okresu komunizmu
inscenizacje pamięci/widowiska przeszłości
metody badań w naukach historycznych: metody jakościowe
metody badań w dydaktyce historii/badania w działaniu.

2021 - 2022
Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Beyond Recognition: Autonomy, Memory, Visuality and Politics of Identity” wraz z wystawą „Kongijczyków portret własny” i projektem naukowo-artystycznym studentów UAM oraz UAP w Poznaniu, we współpracy z CK „Zamek” Pamięć – Obraz – Interpretacja”.
2020-2021
Studencki projekt badawczy Poznańskie Centrum Dziedzictwa - Centrum Szyfrów Enigma: Mediateka „Biografia Miejsca”.
2017-2019
Kierowniczka projektu: "Nowoczesna dydaktyka dla efektywnej edukacji na Wydziale Historycznym UAM" Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i rozwoju. Europejski Fundusz Społeczny Pogram Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. 2014-2018 Kierowniczka projektu: “(Re)gaining the Future by (Re)building the Past” Women’s Narratives of Life Under Communism in Poland, Romania and the Former East Germany, wykonawczynie: A. Wachowiak, B. Jonda, C-F. Dobre, NCN Harmonia.
2016 – 2017
Wykonawczyni. Grant Funduszu Wyszehradzkiego (Polska-Czechy-Węgry): Edukacja interkulturowa w krajach V4 w kontekście kryzysu migracyjnego kierowany przez: dr E. Kledzik oraz dr M. Praczyk.
2016
Projekt „Historia mówiona Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu (Muzeum UAM: Anna Wojtera, Dorota Mazurczak, Izabela Skórzyńska).
2015
Kierowniczka projektu. Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, projekt w ramach Polsko-Niemieckiego Seminarium Naukowego "DomOtwarty/DomZamknięty?". Edycja V Międzynarodowa Konferencja Naukowa Niepamięć wojny, Instytut Historii UAM we współpracy międzynarodowej (dr hab. prof. UAM B. Górczyńska-Przybyłowicz, prof. dr hab. A. Szpociński, dr J. Budzińska, prof. UAM dr hab. M. Bugajewski, prof. UAM dr hab. V. Julkowska, mgr M. Sawicki, prof. UAM dr hab. I. Skórzyńska).
2013-2015
Interdyscyplinarny projekt badawczy: Gender w podręcznikach, Fundacja im. Stefana Batorego/Fundusze Norweskie w ramach PROGRAMU „Obywatele dla Demokracji”, kierownictwo: I. Chmura-Rutkowska, M. Duda, M. Mazurek, A. Sołtysiak-Łuczak, wykonawczyni.
2010-2014
Narodowe Centrum Nauki, Projekt badawczy: Niegodne historii. O nieobecności i stereotypowych wizerunkach kobiet w dziejach w świetle analizy polskich podręczników do nauki historii na poziomie gimnazjalnym, kierująca projektem: E. Głowacka – Sobiech; wykonawczynie: I. Chmura – Rutkowska, I. Skórzyńska.
2012-2013
Polskie miejsca pamięci. Kierownictwo projektu: dr hab. Bartosz Korzeniewski (IEiAK IH UAM); prof. dr hab. Stefan Bednarek (IK U.Wroc.). Narodowe Centrum Kultury, Warszawa, wykonawczyni.
2010
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej; Wykonawczyni/współautorka projektu wraz z prof. UAM dr hab. Bożeną Górczyńską – Przybyłowicz, DomOtwarty/DomZamknięty? Lekcje pograniczy w Europie Środkowo-Wschodniej XX/XXI wiek, Poznań 2011. We współpracy z: Albert – Ludwigs - Universität Freiburg oraz Archiwum Państwowym w Poznaniu.
2004-2005
Raport o stanie polskiego teatru dla dzieci i młodzieży w latach 1989-2003. Centrum Sztuki Dziecka Poznań. Finansowanie: Ministerstwo Kultury i Sztuki, wykonawczyni.

Nagroda zespołowa JM Rektora UAM III stopnia za osiągnięcia dydaktyczne (2001)
Nagroda indywidualna III stopnia JM Rektora UAM za osiągnięcia naukowe (2010)
Nagroda indywidualna III stopnia Rektora UAM za osiągnięcia organizacyjne (2014)
Nagroda indywidualna III stopnia Rektora UAM za osiągnięcia dydaktyczne (2019)
Nagroda zespołowa III stopnia Rektora UAM za osiągnięcia naukowe (2020)

Stypendium postdoktoranckie w Chaire de recherche du Canada en Histoire comparée de la mémoire - Université Laval, Quebéc, Kanada - pod kierunkiem prof. Bogumiła Jewsiewickiego (rok akademicki 2004-2005).
Stypendium Młodych Twórców Prezydenta miasta Poznania (1993)

Członkini Komitetu Wykonawczego World Center for Women’s Studies (od 2020)

Członkini Komitetu Naukowego „MemoScapes. Romanian Journal of Memory and Identity Studies” (od 2016)

Członkini Rady Naukowej „Edukacji Humanistycznej” (od 2016)

Członkini Rady Programowej Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT (Poznańskie Centrum Dziedzictwa) (od 2019)

Członkini Rady Muzeum UAM (od 2017)


Opieka naukowa i naukowo-dydaktyczna

Seminarium doktoranckie: Mariola Olejniczak, Małgorzata Klimorowska, Olga Pacek, Katarzyna Witek

Staż doktorancki: Erica Fontana 2010-2011 (Uniwersytet San Diego, USA)

Promotorstwo wyróżnionych lub nagrodzonych prac dyplomowych w konkursie im. K. Tymienieckiego: Patryk Rzepecki, Olga Kaczmarek, Katarzyna Witek (współpromotorstwo: D. Konieczka-Śliwińska, I. Skórzyńska)

Sekcja „Nowa humanistyka i edukacja” Koła Naukowego Historyków im. G. Labudy przy IH UAM (2002-2004)

Sekcja Turystyka Historyczna i Animacja Historii Koła Naukowego Historyków im. G. Labudy przy IH UAM (2010 -2015)

Sekcja Animacji Kultury Historycznej Koła Naukowego Historyków im. G. Labudy przy IH UAM (od 2018)

Doktorancki projekt seminaryjny i wydawniczy „Biography in humanities” (2016-2017)

Studencki projekt naukowo-dydaktyczny „Opowieści migracyjne”/”Migracje-narracje” (2017-2019)

Studencki projekt konferencyjno-wydawniczy „W 10 lat od Apelu z Blois” (2018 – 2019)

Projekt wystawienniczy z udziałem kadry badawczo-dydaktycznej i doktorantów WH UAM „Wolność to dopiero początek”, Centrum Kultury ZAMEK, Poznań (2018)

Studencki projekt badawczy Poznańskie Centrum Dziedzictwa - Centrum Szyfrów Enigma: Mediateka „Biografia Miejsca” (2020-2021)

Studencki projekt naukowo-artystyczny: „Pamięć – Obraz – Interpretacja” we współpracy z Centrum Kultury ZAMEK oraz Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu (2021).


Współpraca z instytucjami kultury/kultury historycznej

Poznańskie Centrum Dziedzictwa

Fundacja „Tres”

Centrum Kultury Poznania ZAMEK

Teatr Ósmego Dnia

Teatr NN – Ośrodek Brama Grodzka Lublin

Teatr Kana - Szczecin