drAgnieszka Smólczyńska-Wiechetek

ORCID: 0000-0002-7936-1655

Rozwój i funkcjonowanie trzeciego sektora oraz rozwój aktywności obywatelskiej w Rosji i na Białorusi; prawa człowieka w Federacji Rosyjskiej i na Białorusi;  historia najnowsza stosunków międzynarodowych na terenie b. ZSRR; systemy polityczne państw poradzieckich; emigracja polityczna z Białorusi po 1994 roku; historia polonii na Dalekim Wschodzie Rosji oraz badania Dalekiego Wschodu Rosji w kontekście studiów o granicach i polityki tożsamościowej. Zajmuję się także przekładem z j. rosyjskiego i białoruskiego.

Książki autorskie:

Przeciw opresji. Dialog z Andriejem Kolesnikowem o społeczeństwie obywatelskim w Rosji

Smólczyńska-Wiechetek Agnieszka, Lachowicz Magdalena, Kolesnikov Andriej, 2021, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 243 s., ISBN 9788365988591

Redakcja naukowa:

Дыбовский Б., О Сибири и Камчатке. Часть I. Путешествие из Варшавы на Камчатку Smólczyńska-Wiechetek Agnieszka (red.), 2021, 5-503 s., Киров  2021.   ISBN 978-5-91402-275-1

Rozdział w książce:

Smólczyńska-Wiechetek Agnieszka, Жизнь и деятельность,  Бенедикта Дыбовского (1833–1930), w: О Сибири и Камчатке. Часть I. Путешествие из Варшавы на Камчатку, s.5-34, Киров  2021. ISBN 978-5-91402-275-1.

Artykuły z czasopism:

Nowe pokolenie dysydentów? Sytuacja obrońców praw człowieka i LGBT w Rosji – perspektywa współczesna,  

Smólczyńska-Wiechetek Agnieszka, Lachowicz Magdalena, UR JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES, 2020, nr 4(17), s.110-132

Уснаісторія — методологіядослідженьусучаснійпольськійперспективітаїїпрактика, Smólczyńska-Wiechetek Agnieszka, Lachowicz Magdalena, Narodoznawczi Zoszyty, 2015, vol. 126, nr 6, s.1406.

Tłumaczenia:

Prostyja Słovy, Proste Słowa, Простыясловы, МіхалАнепадыстаў, Poznań Mińsk, Białystok, 2020.

(red.) Jolanta Kilian, Vera Dziadok, Tumaczenie rozdziałów: A. Hlobus, Mi Sza. Słowo o malarzu Michale Aniepadystale, Wspomnienia przyjaciół Kalvasa Zemdegi i Kaimara Jaagera;  S. Dubavec, Z książki „Majstrounia. Historia pewnego cudu”.

Semenov Jewgienij W., Nieznane karty z życia Przecława Smolika z jego pobytu na Zabajkalu na początku XX wieku tłum. Smólczyńska-Wiechetek Agnieszka, Rocznik Antropologii Historii, 2019, nr 12, s.149–158

Anikin Danił A., Problematyka traumy zbiorowej we współczesnej nauce rosyjskiej  Rocznik Antropologii Historii, 2019, vol. XIX, s.177-190

Sherstova Ludmila I., Stosunki rosyjskie z rdzenną ludnością Syberii pod koniec xvi i na początku xx wieku: argumenty na poparcie „koncepcji eurazjatyckiej”, Rocznik Antropologii Historii, 2019, nr 12, s.109-132

1.         Przewodnicząca Rady Programowej Kierunku Studiów Wschodoznawstwo

2.         Członkini Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów UAM

3.         Członkini Komisja Wydziału Historii ds. nostryfikacji

4.         Członkini Zespołu ds. monitorowania jakości kształcenia na Wydziale Historii UAM

5.         Kierownik Kierunku Wschodoznawstwo.

Międzynarodowe stosunki polityczne

System polityczny Federacji Rosyjskiej

Stosunki polityczne w regionie Europy Wschodniej i Azji

Metodologia nauk społecznych i humanistycznych

Teoria i praktyka dyplomacji

Polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej

Kultura i język informacji współczesnej Rosji

Historia Białorusi

2010 - 2021 wykonawca projektu badawczego pt. „Konsekwencje wdrożenia ustawy o statusie agentów zagranicznych dla organizacji trzeciego sektora w Federacji Rosyjskiej. Projekt analityczno-badawczy - diagnoza NKO, perspektywa 2019/2020 r.”, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w Warszawie

2019 – 2021 - Program Translatorski ©Poland – przekład książki B. Dybowskiego „O Syberyi i Kamczatce” na język rosyjski, Grant Instytutu Książki.

2017 – 2019 Nowa Narracja - dezinformacja a dialog i współpraca w sferze NGO, 2018, Centrum Wspierania Inicjatyw Międzynarodowych, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, wiodący wykonawca

Forum wschodnie. Rocznik Interdyscyplinarny – redakcja językowa

The Polish Journal of Eastern European, Caucasus and Central Asian Studies - z-ca redaktora naczelnego