drEryk Pieszak

ORCID: 0000-0002-8086-3935

W obszarze moich zainteresowań badawczych znajdują się różnorodne aspekty komunikacji: począwszy od metafizycznych podstaw komunikacji, poprzez kulturowe i psychospołeczne jej uwarunkowania, na czysto praktycznych aspektach przekazu w marketingu i zarządzaniu kończąc.

Pozycje książkowe:

Trzy dyskursy o spotkaniu z Innym, Wydawnictwo PTPN, Poznań 2003, s. 184.

Człowiek i społeczeństwo konsumpcyjne. Dyskursy, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza, Poznań 2013, s.320.

Społeczeństwo konsumpcyjne - społeczeństwo potrzeb Instytut Wschodni UAM, Poznań 2018.

Artykuły:

‘Nie-świadomość – Schelerowska kategoria spotkania ponad świadomością’ w: Nieświadomość jako kategoria filozoficzna, pod red. A. Motyckiej i W. Wrzoska, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 2000, s. 74-82.

Twarz Boga, twarz Tory, ludzka twarz. Lévinasa spotkanie z Innym w: ‘Idea’ XIV, redagują M. Czarnawska, J. Kopania, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2002, s. 59-68.

Uobecnienie niemożliwego czyli  łaska wiary według Lwa Szestowa, w: ‘Sprawy Wschodnie’, Czasopismo Instytutu Wschodniego Uniwersytetu im. A. Mikiewicza, 2002 zeszyt 1, s.109-116.

Europa – pogodzenie Wschodu i Zachodu we współ-milczeniu, w: Współczesna Europa, pod red. S. Wojciechowskiego, WSNHiD, Poznań 2004, s.45-60.

Jak zostać słowem. Max Schewler o miłości, rozumie, wierze i spotkaniu, ‘Archeus’ 5/2004, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2004, s.95-102.

Trwoga i przymus tolerancji, w: ‘Problemy Humanistyki’, nr 10/11, Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Poznań 2005, s.57-66.

Whi is Afraid of Whom, in: The Power of terrorism, edited T. Wallas, S. Wojciechowski, Institute of Political Science and Journalism, Adam Mickiewicz University, Poznań Poland 2005, s. 33-41.

Cultural and Ethical Aaspects of Terrorism, in The Faces of Terrorism, edited S. Wojciechowski, Institute of Political Science and Journalism, Adam Mickiewicz University, Poznań Poland 2006, ss. 157-166.

Prawda w judaizmie, w: Czerpiąc z korzenia szlachetnej oliwki. Dzień Judaizmu w Poznaniu 2004 – 2007, pod red. Jerzego Stranza, Seria Teologiczna nr 7,Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2007, s. 134-145.

Reading Terrorism, w: The Modern Terrorism and its Forms, edited by Wojciechowski, Institute of Political Science and Journalism, Adam Mickiewicz University, Poznań Poland 2006, s. 9-18.

The need for safety and the development of consumerism in Poland, Przegląd Strategiczny, Rok IV, nr 7/2014, Wydawnictwo Naukowe WNPID UAM, Poznań 2014, s. 177-184.

Talent jako wartość wymienna - krótka charakterystyka relacji talent-pieniądz z uwzględnieniem wartości dla organizacji w Współczesne problemy w turystyce i rekreacji, red.: Tauber Dawid, Mucha-Szajek Ewa, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii, Poznań (2015), s. 229-240,

Wrażenie samorealizacji poza przestrzenią i czasem - od spędzania czasu do turystyki i rekreacjiWspółczesne oczekiwania wobec turysyki, hotelarstwa i gastronomii, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu (2018), Str. 183-193

The culture of consumption as a consequence of the economic process in the context of changes in the European Union, Rocznik Integracji Europejskiej, nr 14/2020, WNPID, Poznań 2020, ISSN 1899-6256, s. 259-271,

New Fashions, New Brands – Consumption Against Consumption on the Example of Fashion Brands created by Polish rappers, w: Polish Brands. Historical, Cultural, and Economic Contexts, pod red. Sławomir Kamosiński, Regina Pacanowska, Wydział Historii UAM, Poznań 2021, ISBN 978-83-66355-59-0, s.123-134

Członek Rady Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

Członek Rady programowej kierunku Wschodoznawstwo

Członek Zespołu ds. promocji kierunków studiów Wydziału Historii UAM

Opiekun studentów roku trzeciego studiów licencjackich na kierunku Wschodoznawstwo

Opiekun studentów roku drugiego studiów magisterskich na kierunku Wschodoznawstwo

- Współczesna myśl filozoficzna i społeczna

- Komunikacja społeczna i informacja naukowa

- Komunikacja medialna

- Warunki prowadzenia biznesu

- Wolny rynek w regionie

- Gospodarka i społeczeństwo w krajach Europy Wschodniej i Azji

- Regionalne stosunki gospodarcze Europy Wschodniej i Azji

Członek redakcji: The Polish Journal Eastern European, Cacausus and Central Asian Studies