drJustyna Budzińska

ORCID: 0000-0002-8140-2604

Wizualizacje przeszłości (ze szczególnym uwzględnieniem historii makro i mikro w sztukach wizualnych oraz wartości źródłowych tychże); źródła ikonograficzne/wizualne w szkolnej edukacji historycznej; kultura i edukacja historyczna

Budzińska J., Skórzyńska I., Życie studenckie 1945-1989. Adaptacje, transformacje, kontestacje (część II: od Marca 1968 do roku 1989), [w:] „Przegląd Wielkopolski”, 1/2021, s. 4-8.

Budzińska J., Skórzyńska I., Życie studenckie 1945-1989. Adaptacje, transformacje, kontestacje (część I: do Marca 1968), [w:] „Przegląd Wielkopolski”, 4/2020, s. 5-11.

Budzińska J., Ziemie podwójnie odzyskane. A – Z. Słownik ilustrowany języka niemieckiego i polskiego Andrzeja  Tobisa, [w:] „Ziemie Odzyskane”.

W poszukiwaniu nowych narracji, red. Kledzik E., Michalski M., Praczyk M., Instytut Historii UAM, Poznań 2018, s. 465-478.

Budzińska J., Praczyk M., Skórzyńska I., Performative Motherhood: The Myth of Mother Poland Re-Interpreted by  Women Artists in Contemporary Poland, [w:] „MemoScapes. Romanian Journal of Memory and Identity Studies”, 2/2018, s. 64-88.

Budzińska J., Memy Marty Frej jako projekt krytyczno-tożsamościowy, [w:] „Sensus Historiae. Studia interdyscyplinarne”, II (XXVII) 2017, s. 131-154.

Niepamięć wojny. Europa Środkowo-Wschodnia w XX/XXI wieku, red. Budzińska J., Głowacka-Sobiech E., Jonda B., Wydawnictwo Instytutu Historii UAM 2017, ss. 458.

Budzińska J., Tryptyk o zapomnieniu i (nie)pamięci Andrzeja Wróblewskiego, [w:] Niepamięć wojny. Europa  Środkowo-Wschodnia w XX/XXI wieku, red. Budzińska J., Głowacka-Sobiech E., Jonda B., Wydawnictwo Instytutu Historii UAM, Poznań 2017, s. 403-415.

Budzińska J., Głowacka-Sobiech E., Czego jeszcze nie wiemy/nie chcemy wiedzieć i pamiętać o wojnie? [w:] Niepamięć wojny. Europa Środkowo-Wschodnia w XX/XXI wieku, red. Budzińska J., Głowacka-Sobiech E., Jonda B., Wydawnictwo Instytutu Historii UAM, Poznań 2017, s. 9-15.

Budzińska J., Między estetyką znikania a kontr-pomnikiem, [w:] Ziemia skrywa kości. Zapomniane krajobrazy  pamięci – cmentarze protestanckie w Wielkopolsce po 1945 roku, red. Kołacki J., Skórzyńska I., Wydawnictwo Instytutu Historii UAM, Poznań 2017, s. 81-89.

Budzińska J., Skórzyńska I., Michalski M., Historie "Innego"? Międzykulturowy wymiar szkolnej narracji  historycznej w świetle wyników badań jakościowych polskich podręczników do nauczania/uczenia się historii  (historia, historia i społeczeństwo oraz plastyka), [w:] Kryzys migracyjny. Perspektywa pedagogiczno- psychologiczna. T. II, red. Pasamonik B., Markowska-Manista U., Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2017, s. 34-68.

Budzińska J., Strykowska J.; Współczesna edukacja historyczna. Doświadczenia. Oczekiwania, [w:] Współczesna  edukacja historyczna. Doświadczenia. Oczekiwania..., red. Budzińska J., Strykowska J., Instytut Historii UAM 2016, s. 9-16.

Budzińska J., Śmiałowicz K., Olędzka M., Wenska I., Plastyka – raport przedmiotowy, [w:] Gender w  podręcznikach. Projekt badawczy. Raport, red. Chmura-Rutkowska I., Mazurek M., Duda M. Sołtysiak-Łuczak A., Fundacja Feminoteka 2016, s. 200-230.

Współczesna edukacja historyczna. Doświadczenia. Oczekiwania..., red. Budzińska J., Strykowska J., Instytut Historii UAM, 2015, ss. 308.

Budzińska J.Źródło ikonograficzne w szkolnej edukacji historycznej na przykładzie zbiorów muzeów wielkopolskich, Wydawnictwo Naukowe UAM (2014), ss. 163.

Budzińska J.; Wniebo(nie)wzięcie. Poststrukturalistyczna interpretacja świata przedstawionego, [w:] „Sensus Historiae. Studia interdyscyplinarne”, 4 (XVII) (2014), s. 105-120.

Budzińska J., Do zobaczenia za rok w Jerozolimie. Deportacje polskich Żydów w 1938 roku z Niemiec do Zbąszynia,  red. I. Skórzyńska, W. Olejniczak, Zbąszyń – Poznań 2012[w:]Rocznik  Antropologii Historii”, 1 (4) (2013), s. 370-372.

Budzińska J., Mit, stereotyp i fantazmat - między szablonem a inną wizją przeszłości w szkolnym kursie historii  (przypadek ikonografii), [w:] „Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym”, 21(2)/2012, red. K. Mikulski, s. 57-76.

Budzińska J., Planimetria obrazu, [w:] „Sensus Historiae. Studia interdyscyplinarne”, VI (2012/1), red.  Skórzyńska I., Bugajewski M., s. 115-132.

Budzińska J., Skórzyńska I., Wystawy IPN. Polityka historyczna. Edukacja i pamięć, [w:] Bez taryfy ulgowej.  Dorobek naukowy i edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej 2000–2010, red. Czyżewski A., Nowinowski S.N., Stobiecki R., Żelazko J., Łódź 2012, s. 331-367.

  • Pełnomocniczka ds. praktyk dydaktycznych na kierunku Historia

Członkini:

  • Rady dyscypliny Wydziału Historii;
  • Rady programowej Wydziału Historii;
  • Wydziałowej komisji ds. stypendiów im. dr. J. Kulczyka;
  • Zespołu ds. monitorowania jakości kształcenia na Wydziale Historii UAM w zakresie monitorowania jakości praktyk w ramach specjalności nauczycielskiej, archiwistycznej oraz nieobowiązkowych;
  • Zespołu ds. monitorowania jakości kształcenia na Wydziale Historii UAM w zakresie monitorowania jakości kart przedmiotów (sylabusów);
  • Komisji ds. minigrantów Wydziału Historii UAM.

Dydaktyka historii cz. 1 (ćw. i wykł.)

Dydaktyka historii cz. 2 (ćw. i wykł.)

Sztuki wizualne w edukacji historycznej (ćw.)

Laboratorium dydaktyki historii 1 i 2 – przygotowanie do praktyk (I i II stopień)

Laboratorium dydaktyki historii 1 i 2 – ewaluacja praktyk (I i II stopień)

Animacja kultury historycznej (ćw.)

Kultura historyczna (war.)

Podstawy dydaktyki (wykł.)

Wizualne reprezentacje przeszłości (war.)

Nagroda Rektora indywidualna III stopnia za osiągnięcia dydaktyczne (2016)

Nagroda Rektora indywidualna III stopnia za osiągnięcia naukowe (2015)

Nagroda Rektora zespołowa III stopnia za osiągnięcia organizacyjne (2013)