prof. UAM dr hab.Ewa Syska

ORCID: 0000-0003-2696-3908

Źródłoznawstwo

Nowa Marchia w okresie panowania Askańczyków i Wittelsbachów (ze szczególym uwzględnieniem zagadnień dyplomatyki i sfragistyki)

Dzieje zbiorów bibliotecznych, archiwalnych i muzealnych w Kraju Warty (w szczególności Städtische Raczynski Bibliothek, Reichsarchiv Posen i Kaiser Friedrich Museum Posen)

Rodzina poznańska na przełomie XIX i XX w.

Najstarsza pieczęć większa Chojny – próba analizy historyczno-ikonograficznej, w: Pieczęcie herbowe. Herby na pieczęciach, red. W. Drelicharz, Z. Piech, Warszawa 2011, s. 273-292.

Das Schicksal der Urkunden aus dem ehemaligen Stadtarchiv Bärwalde nach dem Zweiten Weltkrieg, Jahrbuch für die Geschichte Mittel- und Ostdeutschlands 57, 2011, s. 197-211

Dokument Zulisa von Wedel dla komtura joannitów z Suchania z 1371 roku, Roczniki Historyczne 78, 2012, s. 213-220

Marian Swinarski (1902-1965) poznański antykwariusz i bibliofil, Poznań 2014, ss. 275. link do strony z filmem: https://www.youtube.com/watch?v=jQu4bUGoClU

Ein Ritterwappen auf dem Stadtsiegel oder über die Anfänge von Bernstein [Pełczyce] und Bärwalde (Mieszkowice), w: Landesherr, Adel und Städte in der mittelalterlichen und frühzeitlichen Neumark, Berlin 2015, s. 223-234

Średniowieczne pieczęcie Chojny, Rocznik Chojeński 8, 2016, s. 33-50

Co skrywają powojenne nabytki poskich bibliotek, czyli o metodach pozbywania się niechcianych proweniencji ze starych druków na przykładzie działalności poznańskiego antykwariusza Mariana Swinarskiego (1902-1963), w: Książka dawna i jej właściciele, red. D. Sidorowicz-Mulak, A. Franczyk-Cegła, Wrocław 2017, s. 301-307

Najstarsze pieczęcie rady miejskiej Mieszkowic, w: V Nadodrzańskie Spotkania z Historią 2017, red. A. Chludziński, Pruszcz Gdański-Mieszkowice, 2017, s. 63-70

W sprawie zaginionych dokumentów z byłego Magistratsarchiv Landsberg/Warthe, Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny 25, 2018, s. 477-482.

G. Liczbińska, E. Syska, R. Koziarska-Kasperczyk, Anna Kledzik, Marital Fertility and the Family in Poland from the Late Nineteenth to the Early Twentieth Century, Journal of Interdisciplinary History XLIX:2 (Autumn, 2018), s. 1–25.

Najstarsza księga rachunkowa bractwa czeladniczego cechu kuśnierzy we Wschowie, Głogowskie Zeszyty Naukowe 10, 2019, s. 151-154.

„Turris fortissima Nomen Domini“ – czyli o dokumencie umieszczonym na wieży gorzowskiego kościoła Mariackiego w 1621 r., w: W głównym nurcie dziejów. Katedra Wniebowzięcia NMP w Gorzowie Wielkopolskim od końca XIII wieku do roku 2017, Gorzów Wielkopolski 2021, s. 643-657.

Księgi i karty meldunkowe jako źródła do dziejów ludności Poznania w XIX i XX w. –  zarys problematyki, w: „Powtórka przed...” XV Spotkania z historią dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych. Informator Wydziału Historii UAM, red. J. Dobosz, D. Konieczka-Śliwińska, Poznań 2021, s. 125-135.

Członek Zespołu ds. monitorowania jakości kształcenia na Wydziale Historii UAM w zakresie monitorowania współpracy międzynarodowej i umiędzynarodowienia Wydziału

Źródła do dziejów Polski i powszechnych w XX i XXI w.

Historia XX-XXI w. – przegląd źródeł

Ludność wybranej miejscowości w Wielkopolsce w XVIII-XIX w. - opracowanie bazy danych

Nagroda indywidualna III stopnia Rektora UAM za osiągnięcia w pracy naukowej

2000-2001: stypendium badawcze - Deutscher Akademischer Austauschdienst; miejsce odbywania stypendium: Humboldt Universität Berlin Institut für Geschichtswissenschaften, Landesgeschichte

2001-2003: stypendium badawcze - Alexander von Humboldt Stiftung; miejsce odbywania stypendium: Humboldt Universität Berlin Institut für Geschichtswissenschaften, Landesgeschichte

2004-2005: Stypendium krajowe dla młodych naukowców Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej

styczeń-luty 2018: Hoover Institution, Silas Palmer Research Fellowship

Członek Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk