prof. UAM dr hab.Maciej Michalski

 • historia średniowiecza
 • hagiografia i kult świętych
 • historia kobiet
 • historia i antropologia kultury
 • historia życia prywatnego
 • mediewalizm
 • kształtowanie tożsamości etnicznej i narodowej w XIX wieku
 • historia cyfrowa
 • historia Uniwersytetu w Poznaniu

Monografie:

Kobiety i świętość w żywotach trzynastowiecznych księżnych polskich, Poznań 2004;

Osieczna (Storchnest). Dawne widoki, Osieczna-Poznań 2005;

Dawni Słowianie w tradycji polskiej pierwszej połowy XIX wieku. W poszukiwaniu tożsamości wspólnotowej, Poznań 2013;

Miejsce uniwersytetu. Infrastruktura uniwersytecka w przestrzeni miejskiej Poznania i okolic (1919-2019), Poznań 2019;

[wraz z Zenonem Pałatem], Collegium Maius w Poznaniu, Poznań 2020.

Redakcje monografii:

Oblicza mediewalizmu, red. A. Dąbrówka, M. Michalski, Poznań 2013;

Tolkien – mit, historia, literatura. Eseje i studia, red. Z. Kopeć, P. Matusik, M. Michalski, Poznań 2016;

Między literaturą a filmem – kulturowe aspekty ekranizacji prozy J.R.R. Tolkiena. Eseje i studia, red. M. Michalski, E. Kledzik, Poznań 2018;

„Ziemie Odzyskane”. W poszukiwaniu nowych narracji, red. E. Kledzik, M. Michalski, M. Praczyk, Poznań 2018;

Oblicza mediewalizmu II. Od recepcji antyku do recepcji średniowiecza, red. A. Dąbrówka, M. Michalski, G. Trościński, S. Jędrzejewska, Rzeszów 2018;

Kultury dziewictwa, red. A. Gajewska, M. Michalski, Poznań 2020.

Artykuły:

Święta Jadwiga śląska i mniszki trzebnickie – interpretacja hagiograficzna, [w:] Cysterki w dziejach ziem polskich, dawnej Rzeczypospolitej i Europy Środkowej, red. A. M. Wyrwa, A. Kiełbasa, J. Swastek, Poznań 2004, s. 261-272;

Błogosławiona Jolenta. Refleksja historyczno-hagiograficzno-historiograficzna, [w:] Franciszkanie konwentualni i klaryski w Wielkopolsce od XIII do XIX wieku. Katalog wystawy, red. T. Janiak, D. Struniak, Gniezno 2006, s. 71-82;

Tradycja czy tradycje grunwaldzkie – analiza treści, [w:] Cognitioni gestorum. Studia z dziejów średniowieczna dedykowane Profesorowi Jerzemu Strzelczykowi, red. D. A. Sikorski, A. M. Wyrwa, Poznań-Warszawa 2006, s. 611-626;

The two swords: using the symbol of the battle of Grunwald (1410) in the 19th and 20th century Poland, [w:] Meetings with emotions: human past between anthropology and history. (Historiography and society from the 10th to the 20th century), red. P. Wiszewski, Wrocław 2008, s. 109-128;

Wokół definicji mediewalizmu, „Śląski Kwartalnik Historyczny. Sobótka”, 66:3(2011), s. 103-111;

Ryszarda Berwińskiego wędrówki po pamięci ludu. Rozważania o osobistym zawodzie w narodowej sprawie, „Sensus Historiae”, 5:4(2011), s. 83-96;

The Slavic History as a Remedy for the Contemporary Disasters. The Project of the Study by Wawrzyniec Surowiecki. An Outline of the Question, [w:] Nations of the Self. The Search for Identity in the East Central Europe in the 18th Century, red. D. Dolański, A. Pufelska, Zielona Góra-Potsdam 2012, s. 85-95;

[wraz z Maciejem Foryckim], W blasku korony Bolesława Chrobrego. Tradycje gnieźnieńskich koronacji w okresie staropolskim, [w:] Gniezno – miasto królów, red. S. Pasiciel, D. Stryniak, Gniezno 2012, s. 85-104;

O kilku sposobach przywoływania słowiańskiej przeszłości Polaków w pierwszej połowie XIX wieku, [w:] Oblicza mediewalizmu, red. A. Dąbrówka, M. Michalski, Poznań 2013, s. 81-101;

[wraz z Edytą Głowacką-Sobiech, Anitą Napierałą i Izabelą Skórzyńską], Historia – raport przedmiotowy, [w:] Gender w podręcznikach. Projekt badawczy. Raport, t. 3: Raporty przedmiotowe i rekomendacje, red. I. Chmura-Rutkowska, M. Mazurek, M. Duda, A. Sołtysiak-Łuczak, Warszawa 2016, s. 7-40;

[wraz z Anitą Napierałą], Sfera prywatna w podręcznikach do „Historii i społeczeństwa” dla szkół ponadgimnazjalnych, [w:] Gender w podręcznikach. Projekt badawczy. Raport, tom 1, O projekcie. Metodologia badań. Wprowadzenie teoretyczne, red. I. Chmura-Rutkowska, M. Duda, M. Mazurek, A. Sołtysiak-Łuczak, Warszawa 2016, s. 308-323;

Słowianofilstwo polskiej pierwszej połowy XIX wieku o religii przodków. Rekonesans w dyskurs postkolonialny, [w:] Romantyzm środkowoeuropejski w kontekście postkolonialnym, cz. II, red. M. Kuziak, B. Maciejewski, Kraków 2016, s. 23-36;

Instytut Historii UAM w Poznaniu w Collegium Historicum na Morasku, [w:] Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w latach 2006–2016, red. Dobosz J., Konieczka-Śliwińska D., Matusik P., Poznań 2016, s.137-164;

Mediewalizm w kulturze popularnej – dalszy ciąg wstępu, [w:] Oblicza mediewalizmu II. Od recepcji antyku do recepcji średniowiecza, red. A. Dąbrówka, M. Michalski, G. Trościński, S. Jędrzejewska, Rzeszów 2018, s. 13-24;

Siedziby Seminarium Historycznego i Instytutu Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, [w:] Historia na Uniwersytecie Poznańskim. Od Seminarium Historycznego do Instytutu Historii (1919-2019), red. K. Balbuza, J. Dobosz, D. Konieczka-Śliwińska, K. Kościelniak, P. Matusik, Poznań 2019, s. 17-31.

 • członek zespołu ds. informacji i promocji Wydziału Historycznego – od 2011 do 2015;
 • sekretarz instytutowej komisji wyborczej Instytutu Historii – od 2012 do 2016;
 • członek instytutowej komisji wyborczej Instytutu Historii UAM – od 2016 do 2020;
 • członek zespołu ds. promocji Instytutu Historii – od 2012 do 2020;
 • członek Rady Naukowej Interdyscyplinarnego Centrum Badań Płci Kulturowej i Tożsamości UAM – od 2016;
 • kierownik Zakładu Historii Kultury – od 2016 do 2019;
 • kierownik Pracowni Historii Kultury – od 2019 do 2020;
 • członek Rady Centrum Informatycznego UAM – od 2016 do 2020;
 • członek Komitetu Organizacyjnego XXIII Międzynarodowego Kongresu Nauk Historycznych, Poznań 2020/2022;
 • Sekretarz Generalny Wydziału Wykonawczego działającego przy Komitecie Organizacyjnym XXIII Międzynarodowego Kongresu Nauk Historycznych, Poznań 2020/2022;
 • członek rektorskiej komisji ds. badania przypadków prześladowania osób pochodzenia żydowskiego na Uniwersytecie Poznańskim przed II wojną światową – od 2018;
 • członek Zespołu ds. Projektu „Gdy nauka jest kobietą” – od 2018;
 • członek Zespołu ds. Strategii Rozwoju UAM na lata 2020-2030;
 • członek Zespołu ds. ewaluacji jakości naukowej UAM – od 2020;
 • prodziekan Wydziału Historii – od 2020;
 • pełnomocnik Rektora - koordynator prac zespołu ds. ewaluacji – od września 2021;
 • członek komisji oceniające wnioski konkursowe w Konkursie „Badania doktoranckie – badania oraz szkolenia i warsztaty międzynarodowe” – maj 2021-sierpień 2022.
 1. Funkcjonowanie warsztatu badawczego historyka i humanisty w świecie cyfrowym:

  e-historia – historia I stopień

  Wprowadzenie do humanistyki cyfrowej – Liberal Arts and Sciences I stopień

  e-humanistyka – Gospodarka i ekonomia w dziejach I stopień

 2. Problemy badań zjawisk kulturowych w perspektywie historycznej
 3. Badania dziejów kultury – historia II stopień