prof. UAM dr hab.Witold Tyborowski

ORCID: 0000-0001-7370-543X

Starożytna Mezopotamia w III i II tys. p.n.e.

Historia Izraela i Żydów w starożytności

New Tablets from Kisurra and the Chronology of Central Babylonia in the Early Old Babylonian Period, Zeitschrift für Assyriologie 102 (2012), s. 245-269.

Monografia: Złoto Mezopotamii. Najem siły roboczej w Babilonii okresu starobabilońskiego, Poznań 2015, 635 ss

Prawa Hammurabiego. Dīnāt mīšarim, Poznań 2019, 176 ss

Starobabilońskie prawo sądowe w świetle listów z epoki, Czasopismo Prawno-historyczne, 73/1, 2021, s. 11-36.

Šamši-Adad I, protoplasta światowego imperium Asyrii, w: „Powtórka przed…”, XV Spotkania z historią

dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, pod red. Józefa Dobosza i Danuty Konieczki-Śliwińskiej, Poznań 2021, 13-45.

Kierownik Pracowni Historii Starożytnego Bliskiego Wschodu

Historia Bliskiego Wschodu w starożytności, od powstania instytucji państwa do podboju perskiego;

Źródła do dziejów starożytnego Bliskiego Wschodu w starożytności;

Historia Izraela i Żydów w starożytności