prof. dr hab.Jan Teofil Prostko-Prostyński

ORCID: 0000-0002-4678-1485

Historia późnego Cesarstwa rzymskiego, historia Bizancjum, dzieje wczesnośredniowiecznej Italii i historia ludów barbarzyńskich w antyku i wczesnym średniowieczu.

Jednym z magistralnych kierunków zainteresowań badawczych są stosunki polityczne i publiczno-prawne między Rzymem i Germanami oraz Hunami. W zakres uprawianej problematyki wchodzą zainteresowania geografią historyczną tych ludów na obszarze „Barbaricum”.

Drugim kierunkiem badań jest historia instytucji Imperium Romanum i Bizancjum, a zwłaszcza dzieje senatu rzymskiego, organizacja sądownictwa w państwie rzymskim oraz dyplomatyka.

Kierunkiem trzecim jest antyczna i bizantyjska historiografia, szczególnie Getica Jordanesa.

Utraeque res publicae. The Emperor Anastasius I’s Gothic Policy, 2nd ed. Poznań 1996, pp.311.

Słownik cesarzy rzymskich, red. i współautorstwo Poznań 2001, ss. 430

Historia starożytności. Podręcznik dla szkoły średniej, wyd. 4, Warszawa 2001, ss. 221

Iudicium Quinquevirale, Poznań 2008, ss. 203

Gli scamari. Considerazioni sulla loro identità, Bullettino dell’Istituto Storico Italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano, 99 (1993), s. 279-300

Zum Datum der Einrichtung der afrikanischen Praetorianerpraefektur durch Kaiser Iustinian I., Byzantinische Zeitschrift 91 (1998), s. 423-434

Basiliskos: Ein in Rom anerkannter Usurpator, Zeitschrift fuer Papyrologie und Epigraphik, 133 (2000), s. 259-265

Zur Chronologie der Buecher VI un VII der Variae von Cassiodor, Historia. Zeitschrift fuer Alte Geschichte, LIII/4 (2004), s. 503-508

Novae in Times of Theodoric the Amal, (in:) T. Derda, P. Dyczek, J. Kolendo (eds), Novae. Legionary Fortress and Late Antique Town. A Companion to the Study of Novae, Warsaw 2008 (druk: 2009), s. 141-157

In dubiis abstine. Notunculae Ablabianae, U schyłku starożytności. Studia Źródłoznawcze 11 (2012), s. 127-136

Członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej ds. Studiów doktoranckich

Członek Rady Bibliotecznej IH UAM

Stypendysta Scuola Storica Italo-Polacca (Roma 1.03.1992-28.02.1994); dwuktrotnie stypendysta Volkswagen-Stiftung (Universitaet Heidelberg 1995, 1996), Member of British School at Athens (marzec 2001); stypendysta Alexander von Humboldt-Stiftung (Universitaet Heidelberg 1.11.1999-30.06.2001). Dwukrotnie nagrodzony nagrodą JM Rektora UAM. Uzyskał trzy granty badawcze, w tym jeden promotorski. Aktualne badania dotyczą sądowych posiedzeń cesarskiego konsystorium w IV-V wieku.