prof. UAM dr hab.Piotr Okulewicz

ORCID: 0000-0001-5927-9737

Pierwszym obszarem zainteresowań badawczych jest historia Wielkopolski w okresie międzywojennym, ze szczególnym uwzględnieniem losów miejscowych sympatyków marszałka Józefa Piłsudskiego, a potem dziejów obozu sanacyjnego. W gestii zainteresowań są również dzieje Uniwersytetu Poznańskiego, kosy wielkopolskiej prowincji (szczególnie poszczególnych miasteczek wielkopolskich) oraz wielkopolskiej piłki nożnej.

Drugim obszarem badawczym, są szeroko rozumiane dzieje II RP a szczególnie dzieje obozu piłsudczykowskiego, sięgającego korzeniami aż do początków PPS, polityki wschodniej (z naciskiem na koncepcję „międzymorza”.

Trzeci obszar badawczy, któremu poświęcamy wraz ze współpracownikami z Zakładu Historii Najnowszej oraz partnerami z różnych ośrodków ukraińskich są szeroko rozumiane problemy związane z polską polityką wschodnią w XX i XXI wieku, losami mniejszości polskiej na wschodzie i stosunkami polsko – rosyjskimi w XX i XXI wieku.

W kręgu zainteresowań pozostają również dzieje polskiej i światowej muzyki rockowej do roku 1980.

1. Obóz sanacyjny w województwie poznańskim w latach 1926 – 1935, ss. 511, Poznań 2014

2. „Nie dopuszczajcie do swych dusz trucizny”. „Wielka polityka” na Uniwersytecie Poznańskim w latach 1919 – 1935 – [w] Kronika Miasta Poznania. Uniwersytetowi na stulecie, 2019/1, s. 142 – 164

3. Portret zbiorowy liderów sanacji wielkopolskiej (1926 – 1935) [w] Piłsudczycy i sanatorzy drugiego planu (1926 – 1939). Portrety zbiorowe i indywidualne. Pod red. Roberta Litwińskiego i Marka Siomy, UMCS, Lublin 2019, s. 213 – 239

4. Der Grosspolnische Aufstand 1918-1919, s. 363–379 [w] Niemcy i Polska w trakcie i po zakończeniu pierwszej wojny światowej. Niemiecka polityka okupacyjna i nowa zachodnia granica Polski (Deutschland und Polen im und nachdem ersten Weltkrieg. Deutsche Besatzungspolitik udn die neue Westgrenze Polens) pod red. Bernd Martin, Bożena Gorczyńska – Przybyłowicz, Monika Jania- Szczechowiak, Fryderyk Mudzo, Poznań 2019.

5. The Winding Paths of Józef Piłsudski to Independence during World War I,  s. 178-196[w] Ku niepodległości. Polskie i irlandzkie drogi do suwerenności * Towards independence. Polish and Irish ways to sovereignity, pod red. Krzysztofa Marchlewicza i Adama Kucharskiego, Poznań 2019

6. Polowanie jako element życia elit II RP, [w] Łowy i historia, pod red. Dariusza J. Gwiazdowicza, s. 375 – 407, Warszawa 2020

7. Między młotem a kowadłem. Walka wielkopolskich sanatorów o zdobycia zaufania wyborców (1926-1935), [w] Józef Piłsudski – idee, tradycje, nawiązania, pod red. Sebastiana Pilarskiego, s. 115 – 140, IPN 2019

8. Trudna niepodległość – co zostało z idei pracy organicznej w Poznaniu i w Wielkopolsce w okresie międzywojennym [w] Poznań w działaniu. Społeczne inicjatywy dawniej i dziś, pod red. Małgorztay Praczyk, s. 37-64, Poznań 2017

9. Obraz historii Polski w wydawnictwach drugiego obiegu w latach 1980 – 1989 (ze szczególnym uwzględnieniem II Rzeczypospolitej), [w] Druki niezależne w Polsce w latach 1945-1990, s. 129 – 148, Kalisz 2018

10. Rock życia w PRL. O potrzebie prowadzenia badań historycznych nad dziejami polskiej muzyki rockowej lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, [w] Społeczeństwo PRL. Kultura. Pamięć, pod red. Izabeli Skórzyńskiej, Doroty Skotarczak, Stanisława Jankowiaka, Poznań 2014, s. 75 - 93

11. Włoszakowice w przededniu II Wojny Światowej, [w] Włoszakowice 1939 – 1948, pod red. Kamila Kutnego, Włoszakowice 2017

12. P. Okulewicz, I. Skórzyńska, Le jeu et ses reflets. Spectacle et rituel dans la culture polonaise du football, [w:] Jeux et sports de la Renaissance à nos jours, M. Forycki, A. Jakuboszczak, M. Serwański (red.), Poznań 2013, s. 137-150.

13. Stosunki polityczne w Wielkopolsce w sierpniu i wrześniu 1920 roku w świetle raportów Mariana Uzdowskiego. [w] Człowiek, naród, państwo wobec wyzwań XX wieku., red.: Mikołajczyk Marek, Instytut Historii UAM (2016), Str. 119 - 130,

14. Epizod kielecki w dniu 12 sierpnia 1914 r. [w] Wielkopolska i ... nie tylko, red.: Ceglarz Tomasz, Białecki Konrad, Jurek Marcin, Komorowski Łukasz, Instytut Historii UAM (2017), Str. 293 - 299,

15. Miejsce Polski w koncepcjach J. Piłsudskiego oraz jego współpracowników w latach 1918 – 1921, Głogowskie Zeszyty Naukowe, Głogów 2019, s. 67 – 82 (materiały pokonferencyjne: Międzynarodowa konferencja naukowa z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości. Niepodległa. Niezawisła. Niezależna. Głogów 10. maja 2018)

16. Piotr Okulewicz, Maciej Forycki, „Varsowie hėroïque et son Prėsident Stefan Starzyński” [w] Actes du XXIIIe Universitė d’Etė de la Communautė Franco – Polonaise du 24 – 26 septembre 2004, Paris 2004,

17. Witkowo w latach 1919 – 1939 [w] Dzieje Witkowa  pod red. P. Hausera, Poznań 2010, s. 99 – 159

17. Świat współczesny widziany oczami Jacques’a Perettiego (Zakulisowe umowy, które zmieniły świat. Niepohamowane ambicje, tajne negocjacje i skrywane prawdy w biznesie, Poznań 2019, ss.359) [w] Historia Slavorum Occidentis, 2021, n.4 (31), s. 236 - 248

1. Historia Polski XX i XXI wieku

2. Historia Polski XX i XXI wieku na tle europejskim

3. Historia polskiej muzyki rockowej

4. Historia muzyki rockowej na świecie

5. Film, kabaret, piosenka – kultura popularna w PRL

6. Od „małej czarnej” do smartfona, czyli jak zmieniło się nasze życie codzienne w XX-XXI wieku

7. Dzieje obozu piłsudczykowskiego do 1939 roku

8. Dzieje polskiego wywiadu w  l. 1892 - 1945

Nagroda indywidualna III stopnia przyznana przez Rektora UAM (15.09.2015)

PTH, Centrum „Instytut Wielkopolski”.