drAdrian Trzoss

ORCID: 0000-0002-6287-418X

metodologia historii, historia cyfrowa, świadomość historyczna, media społecznościowe

Adrian Trzoss, Wiktor Werner, Cyprian Kleist, Katarzyna Kwiatkowska-Moskalewicz & Marcin Moskalewicz (2023) The Politicisation of historical memory on Twitter. “Positive antisemitism” in the Holocaust debate in Poland, Rethinking History, DOI: 10.1080/13642529.2023.2248451

Wiktor Werner, Nell Sypniewska, Zuzanna Szymczak, Maciej Stachura, Adam Stryjakowski, Borys Staszak, Adrian Trzoss, Cyprian Kleist, Kobiety w cyfrowych strumieniach dziejów. Tematyka kobieca na polskich kanałach historycznych portalu YouTube, Historyka tom 53, 2023, s. 407-433, DOI

Gralik Dawid, Trzoss Adrian, Werner Wiktor Jerzy: Polish historical narration and national identity in the light of studies at YouTube, Historyka. Studia Metodologiczne, vol. 51, 2021, s. 223-248

Trzoss Adrian, Gralik Dawid: Świadomość historyczna w mediach społecznościowych. Case study polskiej polityki historycznej, Historyka. Studia Metodologiczne, vol. 51, 2021, s. 71-87, DOI:0.24425/hsm.2021.138365

Trzoss Adrian: Twitter i Web History. Studium przypadku nad kampanią wyborczą Donalda Trumpa, Koło Historii. Czasopismo afiliowane z Instytutem Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, nr 25, 2020, s. 231-246

Werner Wiktor Jerzy, Gralik Dawid, Trzoss Adrian: Historia i YouTube.Narracja historyczna w dobie Web 2.0, Nauka, nr 3, 2020, s. 119-140

Werner Wiktor Jerzy, Trzoss Adrian: W stronę historiografii zjawisk cyfrowych, Historyka. Studia Metodologiczne, 2020, s. 421--438

Werner Wiktor Jerzy, Trzoss Adrian: History Remediated: Historical Knowledge in the Age of Participatory Culture , W: At the Source of Dailiness Interpreting the Traces of History of Everyday Life / Julkowska Violetta (red.), 2020, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISBN 978-83-66355-52-1, s. 195-209

Trzoss Adrian, Werner Wiktor Jerzy: Czy cyfrowe media wywołują społeczną paranoję? Dwugłos w sprawie obecności teorii spiskowych w mediach społecznościowych i kulturze masowej, Nauka, nr 3, 2019, s. 147-169, DOI:10.24425/nauka.2019.129249

Werner Wiktor Jerzy, Trzoss Adrian, Gralik Dawid: Media społecznościowe a funkcjonowanie wiedzy historycznej w Polsce. Raport z badań, Przegląd Archiwalno-Historyczny, Instytut Historii UAM, vol. 6, 2019, s. 211--236

Werner Wiktor Jerzy, Trzoss Adrian: Problemy i wyzwania związane z badaniem i archiwizacją aktywności instytucji publicznych w mediach społecznościowych, W: Pogranicza archiwistyki / Chorążyczewski Waldemar, Rosa Agnieszka (red.), Toruńskie Konfrontacje Archiwalne, vol. 6, 2019, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ISBN 978-83-231-4300-0, s. 215-228

Werner Wiktor Jerzy, Gralik Dawid, Trzoss Adrian: Wiedza historyczna w świecie cyfrowym. Funkcjonowanie, problemy, wymiana pokoleniowa , W: Historia a media. Zbiór studiów / Dominika Gołaszewska-Rusinowska, Mielewska Małgorzata, vol. T.4, 2019, Instytut Promocji Historii Sp. z o.o., ISBN 978-83-948851-5-1, s. 120-142

Trzoss Adrian: Przyczynek do badań nad metodami historii cyfrowej w świetle debaty przed EU Referendum na profilach portalu Facebook Davida Camerona i Nigela Farage’a, Przegląd Archiwalno-Historyczny, Instytut Historii UAM, nr 5, 2018, s. 203-225

Trzoss Adrian: Sztuka wobec Web 2.0. Archiwizacja i badanie, Koło Historii. Czasopismo afiliowane z Instytutem Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, nr 23, 2018, s. 173-184

Werner Wiktor Jerzy, Trzoss Adrian: Spontaniczność czy odgórne sterowanie? Funkcjonowanie zjawisk społecznych powiązanych z kulturą masową na przykładzie fandomu Gwiezdnych wojen, Historia@Teoria, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, vol. 1, nr 7, 2018, s. 37--50

Trzoss Adrian: Cyfrowy Homo Ludens. Historia jako element obszaru rozrywki na portalu społecznościowym Youtube, W: Popularyzacja nauk historycznych – teoria i praktyka. Zbiór studiów / Dominika Gołaszewska-Rusinowska, Mielewska Małgorzata, Sińczak Tomasz (red.), 2018, Instytut Promocji Historii Sp. z o.o., ISBN 978-83-948851-3-7, s. 193-209

koordynator wsparcia technicznego projektu EPICUR na UAM

wprowadzenie do historii, świadomość historyczna i media społecznościowe

doktorant w projekcie OPUS-20 pt. Narracja historyczna w Web 2.0 jako element funkcjonowania tożsamości narodowych w Europie Środkowo­Wschodniej;

doktorant w projekcie uniwersyteckim: Patocenoza Covid-19. Konteksty środowiskowe i kulturowe pandemii w Polsce