mgrAneta Liwerska-Garstecka

ORCID: 0000-0003-2608-9632

historia starożytnych Greków ze szczególnym uwzględnieniem okresu klasycznego i rzymskiego, antyczna medycyna, religia, życie codzienne, druga sofistyka, epigrafika grecka

Monografie:

A. Liwerska, Asklepios i medycyna w II w. Metody leczenia w „Świętych mowach” Eliusza Arystydesa, Poznań 2020.

Artykuły i rozdziały w publikacjach zbiorowych:

A. Liwerska-Garstecka, Kąpiele lecznicze w starożytności na podstawie „Świętych mów” Eliusza Arystydesa, [w:] Uzdrowiska nadmorskie w Europie (XIX-XXI w.) w kontekście porównawczym, red. B. Płonka-Syroka, P. Brzegowy, S. Dorocki, A. Syroka, Wrocław 2021, s. 257-269.

A. Liwerska-Garstecka, Inskrypcje epidauryjskie z IV w. p.n.e. – opisy cudownych uzdrowień czy świadectwo istnienia medycyny świątynnej?, [w:] Nihil novi in historia? Materiały z XXV Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów oraz XVIII Zjazdu Studentów Archiwistyki, red. Z Jaśkowska-Józefiak, A. Łysakowska, Poznań 2021, s. 9-15.

A. Liwerska, Inskrypcja Apellasa jako źródło poznania charakteru opieki nad pacjentem w asklepiejonie epidauryjskim w II w. n.e., Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym 52 (1), 2020, s. 3–29.

A. Liwerska, Antyczne korzenie nowoczesnej opieki nad pacjentem – Asklepiades i tzw. szkoła metodyczna, [w:] Wybrane problemy historii medycyny. W kręgu epistemologii i praktyki, red. A. Magowska, K. Pękacka-Falkowska, M. Owecki, Poznań 2020, s. 13–22.

A. Liwerska, Rośliny lecznicze w „Świętych mowach” Eliusza Arystydesa, [w:] Cantata quae nescierim melius. Magia, czary i wróżbiarstwo w starożytności. Hortus in urbe. Roślina w starożytności, red. H. Rajfura, F. Taterka, Warszawa 2019, s. 135–143.

A. Liwerska, Gwiazdozbiór Wężownika, czyli Asklepios na niebie, [w:] Słońce i Księżyc w świecie starożytnym, red. S. Chmielowski, R. Deiksler, Poznań 2019, s. 63–73.

A. Liwerska, Obraz cudzoziemców w „Świętych mowach” Eliusza Arystydesa, [w:] Swoi i obcy w świecie starożytnym, red. S. Chmielowski, R. Deiksler, K. Jabłoński, I. Nowak, Poznań 2018, s. 99–107.

A. Liwerska, Asklepios – bóg medycyny i filantrop [w:] Dobro i zło w świecie starożytnym, red. S. Chmielowski, K. Kałek, M. Kloska, I. Nowak, Poznań 2017, s. 109–124.

Historia starożytnej Grecji i Rzymu (ćwiczenia, przegląd źródeł) na kierunkach: Historia, Humanistyka w szkole

2021-2023 – NCN PRELUDIUM 20 (2021/41/N/HS3/00975) – „Doświadczanie choroby i procesu leczenia w greckich źródłach niemedycznych w okresie klasycznym i czasach rzymskich” – kierownik projektu (opiekun naukowy: prof. UAM dr hab. Anna Tatarkiewicz) 

Konkurs im. K. Tymienieckiego 2017/2018: wyróżnienie (II miejsce) za pracę magisterską pt. Asklepios i medycyna w II w. – metody leczenia w Świętych mowach Eliusza Arystydesa, napisaną pod kierunkiem naukowym Pani prof. UAM dr hab. Marii Musielak.