prof. dr hab.Tomasz Jasiński

ORCID: 0000-0002-0876-2048

Prowadzone badania koncentrują się wokół mediewistyki i źródłoznawstwa, a zwłaszcza dziejów historiografii średniowiecznej, rocznikarstwa i dyplomatyki. Ostatnio głównym punktem zainteresowań badawczych są: łacińska Kunstprosa oraz poezja starożytna i średniowieczna, ze szczególnym uwzględnieniem VI-XII w.

Monografie:

The Slavs’ Ancestral Homeland, Poznań 2021, ss. 111.

Historia laetitia mea. Prace wybrane z lat 1981-2020, red. M. Dorna, M. Sosnowski, M. Matla, E. Syska, W. Baran-Kozłowski, Poznań 2021, ss. 709.

Wokół początków Warszawy, Poznań 2021, ss. 192.

Fragment tekstu Gilberta z Poitiers na oprawie z pergaminu makulaturowego w zbiorach Biblioteki Kórnickiej, s. Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej 38, 2021, s. 21-36.

Artykuły:

Betrachtungen zur Urheimat der Slawen, Quaestiones Medii Aevi Novae 25, 2020 [druk:2021], s. 5-45.

Odpowiedź na ankietę, Kwartalnik Historyczny 128 (2021), nr 1, 164-167.

Profesor Henryk Bogdan Samsonowicz (1930-2021), Nauka 4, 2021, s. 173-185. DOI: 10.24425/nauka.2021.137649

„Papieska” rytmika w dokumentach prawnych Konstantyna Wielkiego i styl Gallowy w Pasji świętych męczenników Izaaka i Maksymiana z połowy IV wieku w świetle analizy cursusu mixtus, w: Skryptorium. Prace historyczne ofiarowane Profesorowi Tomaszowi Nowakowskiemu, red. D. Dąbrowski, D. Karczewski, M. G. Zieliński, Bydgoszcz 2021, s. 131-149.

Kierownik Zakładu Źródłoznawstwa i Nauk Pomocniczych Historii

W 2009 r. za rozprawę „O pochodzeniu Galla Anonima” - Nagroda Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcie naukowe.

Od 2000 r. członek zarządu w Internationale Kommission zur Erforschung des Deutschen Ordens zu Wien.