prof. UAM dr hab.Tomasz Falkowski

ORCID: 0000-0002-4799-3594

metodologia historii

historia historiografii

historia nauki

współczesna humanistyka francuska

Monografie:

Dyskurs historii nauki, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2020, ss. 280.

Foucault. Historiozofia zdarzenia, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2014, ss. 178.

Myśl i zdarzenie. Pojęcie zdarzenia historycznego w historiografii francuskiej XX wieku, Universitas, Kraków 2013, ss. 389.

Artykuły (wybór):

(współ. Helena Ostrowicka) Ethicalisation of Higher Education Reform: The Strategic Integration of Academic Discourse on Scholarly Ethos, „Educational Philosophy and Theory” 2020, Online First, s. 1-13, DOI: https://doi.org/10.1080/00131857.2020.1740684

O sztuce dyplomacji we współczesnej filozofii i historii nauk, „Rocznik Antropologii Historii”, 11 (2018), s. 283-295.

Cztery tezy o historii historiografii, „Historia@Teoria”, 1 (3) (2017), s. 159-167.

Pochwała donkiszoterii, czyli o tym, co strukturalizm wniósł i wciąż może wnieść do historii, „Praktyka Teoretyczna”, 4(22) (2016), s. 88-104.

The Musician Paradigm: Foucault as the Man without Qualities, „Kritikos - an international and interdisciplinary journal of postmodern cultural sound, text and image”, 12 (2015), s. 1-16.

Wymazywanie mediacji. O Nadziei Pandory Brunona Latoura, Praktyka Teoretyczna, 11 (2014), s. 233-247.

Pojęcie interwizualności w badaniach historycznych, „Sensus Historiae. Studia interdyscyplinarne”, XVII (2014), str. 27-37.

Blaski i cienie reprezentacji historycznej, „Rocznik Antropologii Historii”, t. 3/2013, s. 101-119.

Przekłady (wybór):

Maurice Blanchot, Przestrzeń literacka, PWN, Warszawa 2016, ss. 348 (przekład i posłowie).

Gaspard de Tende, Relacja historyczna o Polsce, wstęp M. Forycki, Muzeum Pałac w Wilanowie, Warszawa 2013, ss. 299 (przekład i redakcja naukowa).

Marc Ferro, Kino i historia, PWN, Warszawa 2011, ss. 292.

Paul Veyne, Foucault rewolucjonizuje historię, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007, ss. 99.

Przewodniczący Zespołu ds. promocji Wydziału Historii

Wprowadzenie do historii, Historia historiografii, Metodologia historii, Metodologia nauk humanistycznych

2015 - 2019 - członek zespołu badawczego w ramach projektu SONATA BIS 4 NCN pt. „Urządzanie uniwersytetu - dyskursywny obraz współczesnej reformy szkolnictwa wyższego w Polsce”, kierownik dr hab. Helena Ostrowicka, prof. UKW (DEC-2014/14/E/HS6/00671) 

- członek redakcji czasopisma „Rocznik Antropologii Historii”

członek redakcji czasopisma „Historia@Teoria”