prof. UAM dr hab.Rafał Galuba

ORCID: 0000-0002-4752-224X

Prawo archiwalne, Administracja elektroniczna, Prawo administracyjne, Ochrona informacji niejawnych, Zarządzanie dokumentacją w postaciach tradycyjnej i elektronicznej

Galuba Rafał; Archiwa samorządu terytorialnego w społeczeństwie obywatelskim i społeczeństwie informacyjnym w Samorząd terytorialny w Polsce i Niemczech, red.: Jarosz Adam, Olgierd Kiec, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (2015), Str. 197-2016

Galuba Rafał; Archiwa organizacji pozarządowych w polskim prawie archiwalnym w Archiwa organizacji pozarządowych w Polsce, red.: Czarnota Tomasz, Konstankiewicz Marek, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (2015), Str. 29-49

Galuba Rafał; Nowe funkcje archiwów państwowych w polskim prawie archiwalnym w Nowe funkcje archiwów, red.: Mamczak-Gadkowska Irena, Stryjkowski Krzysztof, Instytut Historii UAM (2015), Str. 49-67

Galuba Rafał; Władzy raz zdobytej nigdy nie oddamy. Koncepcje ustrojowe komunistów polskich w latach 1943-1989 w Myśl polityczna w XX i XXi wieku. Wybrane zagadnienia, t.II Wokół polskiej myśli politycznej, red.: Wojtaszak Andrzej, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Humanistycznego US MINERWA (2015), Str. 137-156,

Rafał Galuba; Terminologia związana z zarządzaniem dokumentacją elektroniczną w polskim prawie w Bellculum diplomaticum VI Thorunense. Od dyplomatyki i archiwistyki do dokumentu elektronicznego, red.: Kopiński Krzysztof, Tandecki Janusz, Towarzystwo Naukowe w Toruniu (2016), Str. 125-153,

Rafał Galuba; Zarządzanie niejawnymi materiałami archiwalnymi w archiwach państwowych w Współczesna dokumentacja, współczesne archiwa, red.: Mamczak-Gadkowska Irena, Stryjkowski Krzysztof, Instytut Historii UAM (2018), Str. 119-145

Prawo archiwalne, Administracja elektroniczna, Prawo administracyjne, Ochrona informacji niejawnych, Zarządzanie dokumentacją w postaciach tradycyjnej i elektronicznej