prof. dr hab.Maciej Forycki

ORCID: 0000-0001-6201-3382

- historia powszechna czasów nowożytnych (XVI-XVIII wiek);
- historia intelektualna i kulturalna Oświecenia;
- historia Francji i dzieje stosunków polsko-francuskich;
- dzieje miast i mieszczaństwa;
- kultura polityczna czasów nowożytnych;
- historia idei;
- dzieje Wielkopolski.

M. Forycki, L’anarchie polonaise: le système institutionnel de la République nobiliaire dans la pensée des Lumières. Recherches sur les échanges intellectuels et les relations diplomatiques de la France et de la Pologne au XVIIIe siècle, Versailles-Poznań 2001 (rozprawa doktorska).

M. Forycki, Chorografia Rzeczypospolitej szlacheckiej w Encyklopedii Diderota i d’Alemberta, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2010, 332 ss. (rozprawa habilitacyjna).

M. Forycki, Anarchia polska w myśli Oświecenia. Francuski obraz Rzeczypospolitej szlacheckiej u progu czasów stanisławowskich, Wydawnictwo Poznańskie, seria „Czas i Myśl”, Poznań 2004, 256 ss.

M. Forycki, Chorografia Rzeczypospolitej szlacheckiej w Encyklopedii Diderota i d’Alemberta, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2010, 44 il., 332 ss.

M. Forycki, Stanisław Leszczyński. Sarmata i Europejczyk (1677-1766), Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, Biblioteka „Kroniki Wielkopolski”, seria „Biografie Wielkopolan”, Poznań 2006, 97 il., 226 ss.; wydanie II, zmienione: M. Forycki, Stanisław Leszczyński. Sarmata i Europejczyk (1677-1766), Wydawnictwo Poznańskie, seria „Poczet władców”, Poznań 2016, 233 ss.

M. Forycki, M. Serwański (red.), Amis et ennemis héréditaires: les stéréotypes nationaux, Actes du XIIe Colloque Poznań-Strasbourg des 3-4 octobre 2002, Poznań 2006, 204 ss.

M. Forycki, M. Serwański (red.), Francja, Niemcy i Polska w Europie nowożytnej i najnowszej (XVI-XX w.). La France, l’Allemagne et la Pologne dans l’Europe moderne et contemporaine (XVIe-XXe s.). Frankreich, Deutschland und Polen im neuzeitlichen und modernen Europa (16. bis 20. Jh.), Dziesięć lat Trójkąta Weimarskiego, Konferencja międzynarodowa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 11-12 X 2001, Poznań 2003, 359 ss.

M. Forycki, M.-L. Pelus-Kaplan, M. Serwański D. Tollet (red.), La Pologne et l’Europe occidentale du Moyen-Age à nos jours, Actes du colloque organisé par l’Université Paris VII – Denis Diderot, les 28 et 29 octobre 1999, Poznań-Paris 2004, 179 ss.

M. Forycki, M. Serwański (red.), Religion et nation. Entre l’universel et les particularismes, Actes du XIVe Colloque Poznań-Strasbourg des 28-29 septembre 2006, Poznań 2008, 278 ss.

M. Forycki, A. Jakuboszczak, J. Jurkiewicz, I. Kraszewski, M. Pukianiec (red.), Polska-Francja-Europa. Studia z dziejów Polski i stosunków międzynarodowych, Poznań 2011, 794 ss.

M. Forycki, A. Perłakowski, F. Wolański (red.), „Trzeba dyscypliny – bez niej nie da się pasji składnie wyrazić…”. Studia z dziejów nowożytnych (XVI-XVIII w.), Poznań 2012, 376 ss.

M. Forycki, A. Jakuboszczak, M. Serwański (red.), Jeux et sports de la Renaissance à nos jours, Poznań 2013, 336 ss.

M. Forycki, M. Zwierzykowski, Geneza elekcji Stanisława Leszczyńskiego w 1704 roku w ujęciu Woltera, „Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym”, t. XXV, 2013, z. 2, s. 5-20.

M. Forycki, J. Pietrzak, Ceremoniał na dworach francuskim i polskim w epoce nowożytnej. Le cérémonial dans les cours royales française et polonaise à l’époque moderne, [w:] Wersal Marii Leszczyńskiej. Sztuka dworska we Francji XVIII wieku. L’art à la cour de France au XVIIIe siècle, Zamek Królewski w Warszawie, Warszawa 2013, s. 33-56.

M. Forycki, Les Confédérés et le Citoyen. Le contexte historique de la collaboration des Polonais avec Jean-Jacques Rousseau, [w:] Jean-Jacques Rousseau, entre Savoie et Pologne, P. Bouvier, É. Brunat, F. Clerc, A. Barthélémy. M. Kohlhauer (red.), Chambéry-Annecy 2014, s. 137-148.

M. Forycki, Les représentations de l’Allemagne et de la France dans les encyclopédies polonaises du XVIIIe siècle, [w:] Construction d’un imaginaire collectif européen. De la Renaissance aux Lumières: Allemagne, France, Pologne. Unité et diversité, L. Kańczugowski (red.), Lublin 2014, s. 105-115.

M. Forycki, A. Małecki, Performing Memory in the Public Spaces of Communist and Post-Communist Stargard, [w:] Performing the Past: Post-Communist Poland and Romania, I. Skórzyńska, Ch. Lavrence (red.), Poznań 2014, s. 119-133.

M. Forycki, Séverin Rzewuski (1743-1811) ou le déclin du républicanisme sarmate, „Wiek Oświecenia”, t. XXI, 2015, s. 109-116.

M. Forycki, Szlachta wokółbałtycka w ujęciu Encyklopedystów, „Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym”, t. XXXV, 4, 2016, s. 85-99

M. Forycki, Casanova and his considerations on the partition of Poland, [w:] Casanova: Enlightenment philosopher, I. Cerman, S. Reynolds, D. Lucci (red.), Oxford University Studies in the Enlightenment, Voltaire Fundation, Oxford 2016, s. 119-331.

Forycki Maciej, Drozdowski Marian, Tadeusz Kościuszko – wódz kosynierów, [w:] Przyjaciel wolności, ludu, cnót i prawa. Tadeusz Kościuszko w 200. rocznicę śmierci, red. P. Maćkowiak Muzeum w Szreniawie, Szreniawa 2017, s. 14-23.

Forycki Maciej, Biniaś-Szkopek Magdalena, La bibliothèque au cœur de l’Université [w:] Université en mouvement. Europe occidentale et centrale, red. P. Werly, Université de Strasbourg, Strasbourg  2017, s. 21-32.

Forycki Maciej, Jakuboszczak Agnieszka, Serwański Maciej, Werly Patrick, Bischoff Georges (red.)Les campagnes et leurs paysages. Histoire et imaginaire, des origines aux problématiques actuelles, IH UAM, Poznań 2018, ss. 1-189.

Forycki Maciej, Jakuboszczak Agnieszka, Malinowska Teresa (red.), Les dynamiques du changement dans l’Europe des Lumières, PAN Stacja Naukowa w Paryżu, Paris-Poznań 2018, ss. 1-478.

Forycki Maciej, Jakuboszczak Agnieszka, Z Leszna do Wersalu – edukacyjne itineraria rodu Leszczyńskich [w:] Społeczne i kulturowe uwarunkowania edukacji Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku. Materiały z badań, red. K. Puchowski, publikacja internetowa, 2018, s. 185-206.

Forycki Maciej (wstęp, opracowanie, tłumaczenie) Franciszek Bieliński, Dziennik podróży z lat 1787-1788, [w:] Europejskie drogi staropolskich peregrynantów, red. B. Rok, F. Wolański, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2018, s. 326-430.

Forycki Maciej, Les conseillers de Stanislas Leszczyński, roi de Pologne, duc de Loraine et de Bar [w:] Les conseillers du pouvoir en Europe du XVIe siècle à nos jours. Acteurs, cercles et pratiques, red. L. Coste, Bordeaux 2018, s. 115-122.

Migrations allemandes vers les campagnes polonaises à l’époque moderne [w:] Les campagnes et leurs paysages. Histoire et imaginaire, des origines aux problématiques actuelles, M. Forycki, A. Jakuboszczak, G. Bischoff, P. Werly (red.), IH UAM, Poznań 2018, s. 115-122.

Forycki Maciej; Південно-східне прикордоння Речі Посполитої у французьких дискурсах вісімнадцятого століття [w:] На Річці Кодима. Дослідження з iсторії України i Польщі, red. A. Kusznir, T. Ciesielski, A. Korytko, Uniwersytet w Odessie, Odessa 2018, s. 39-52.

Forycki Maciej, Les institutions polonaises au XVIIIe siècle, „La Pensée”, 395 (7-8), 2018, s. 115-123.

Forycki Maciej; ПромодернуосвітувРечіПосполитій – познанськамодельдобипросвітництва, „Дриновски Сборник”, 53 (2018), s. 64-69.

Forycki M., Jean Potocki et l’esprit de l’Encyclopédie, [w:] Jan Potocki : le travail du temps. Autour d’un bicentenaire, F. Rosset, D. Triaire (red.), Presses universitaires de la Méditerranée, Montpellier 2019, s. 53-64.

Forycki M., La persistance d’une nation privée d’Etat,  [w:] Pologne. Peindre l’âme d’une nation, I. Danielewicz, M. Lavandier, Musée de Louvre-Lens, Lens 2019, s. 18-31.

Forycki M., Forycki R., « La belle polonaise » selon Balzac [w:] Histoire et imagination, M. Loba, M. Sukiennicka (red.), Poznań 2019, Wydawnictwo Naukowe UAM, s. 29-38.

Forycki M., Kula K., Les personalités embématiques de l’Indépendance polonaise : Piłsudski, Dmowski, Paderewski, „6, quai d’Orléans”, t. XXIII, 2019, s. 9.

Forycki M., Kula K., La guerre polono-bolchévique (1919-1920) : paproches historiques et socioculturelles, „6, quai d’Orléans”, t. XXIV, 2020, s. 2-3.

Forycki M., Kula K., Les cent ans du Traité de Versailles : son déroulement et ses conséquences, „6, quai d’Orléans”, t. XXIV, 2020, s. 5-6.

Forycki M., Pałac Dożów Rzeczypospolitej Weneckiej. Rzecz o dawnych i ponadczasowych kodach republikańskich, „Wiadomości Historyczne”, t. IV, 2020, s. 28-33.

Forycki M., Dybaś B., Molęda-Zdziech M., Zagraniczne stacje naukowe PAN w Wiedniu, Paryżu i Brukseli: potencjał i możliwości. Z doświadczeń dyrektorów, „Nauka”, t. IV, 2020, s. 123-152.

Forycki M., Małecki A., La Bibliothèque Załuski – témoin d’échanges, victime de dévastations (XVIIIe-XXe siècles), „Revue française d’histoire du livre”, t. CXLI, listopad 2020, s. 197-213.

Forycki M., Moлдавские земли в произведениях энциклопедистов [w:] Dialog Intercultural polono-moldavenesc, t. IV (3), red. Valentin Constantinov et al., Chișinău 2021, s. 135-143.

2012-2014 kierownik Zakładu Historii Nowożytnej do XVIII wieku;

2014-2015 chargé de mission scientifique, Polska Akademia Nauk, Stacja Naukowa w Paryżu.

2017-2020 dyrektor Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Paryżu.

od 2021 kierownik Zakładu Historii Nowożytnej do XVIII wieku.

Od 1998 roku seminaria, wykłady i zajęcia w Instytutcie Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu:

- seminarium doktorskie;

- seminarium magisterskie - Europa i świat w czasach nowożytnych;

- seminarium licencjackie z kultury europejskiej czasów nowożytnych;

- wykład z historii nowożytnej do XVIII wieku;

- wykład z instytucji politycznych czasów nowożytnych;

- wykład z nowożytnych doktryn politycznych;

- wykład z dziejów cywilizacji krajów romańskich;

- wykład z polskiej myśli politycznej dobry przedrozbiorowej;

- wykład nt. "Człowiek i jego codzienność w epoce nowożytnej";

- wykład nt. "Siedziby władzy nowożytnej Europy";

- wykład nt. "Polsko-francuskie związki polityczne, kulturalne i gospodarcze w czasach nowożytnych";

- proseminarium z dziejów powszechnych czasów nowożytnych do XVIII wieku;

- proseminarium z doktryn politycznych XVI-XVIII wieku;

- proseminarium ze specjalizacji historii nowożytnej do XVIII wieku;

- proseminarium z innowacji naukowych i technologicznych w świecie romańskim;

- proseminarium z dziejów społecznych krajów niemieckich od XVI do XVIII wieku;

- zajęcia z form wypowiedzi akademickiej;

- zajęcia z dziejów Poznania w epoce nowożytnej.

1998-2000 udział w polsko-francuskim programie Polonium pt. Konstrukcja przestrzeni europejskiej. Kontakty polityczne, gospodarcze i kulturalne między Polską i krajami Europy zachodniej w czasach nowożytnych i najnowszych;

od 1998 udział w poznańsko-strasburskim programie pt. Amis et ennemis héréditaires, w ramach współpracy międzyuczelnianej między Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu a Université Marc Bloch;

2003-2005 udział w polsko-francuskim programie Polonium pt. La Pologne au carrefour de l’Est et de l’Ouest: histoire de la participation polonaise à l’intégration européenne;

od 2004 członek międzynarodowego zespołu badawczego „États, Sociétés, Religions” z siedzibą w Université de Versailles Saint-Quentin;

2004 czynny udział w Sezonie Polskim we Francji (uczestnictwo w kolokwiach organizowanych w ramach Sezonu, redakcja haseł do kluczowej publikacji Sezonu: Kaléidoscope franco-polonais pod red. B. Geremka i M. Frybesa);

2003-2006 udział w grancie „Znaki szczególne parlamentaryzmu Rzeczypospolitej szlacheckiej” (część projektu KBN pt. „Polskie dziedzictwo kulturowe w nowej Europie”; KO 68/H01/2003/2). Wykonawcy: prof. dr hab. Maciej Serwański, dr Maciej Forycki, dr Michał Zwierzykowski;

2004-2008 czynny udział w europejskim projekcie EUO-European Culture and the Understanding of Otherness: historiography, politics and the sciences of man in the birth of the modern world (16th-19th Centuries). Kierownicy naukowi: Guido Abbattista, Girolamo Imbruglia i Rolando Minuti. Zagadnienie nad którym pracowałem: Le Slave était-il un Autre dans l’Europe des Lumières?;

2005 czynny udział w programie Nancy 2005, le temps des Lumières;

2005-2007 uczestnictwo w międzynarodowym projekcie badawczym zatytułowanym Mémoires et postcommunisme, kierowanym przez profesora Bogumiła Jewsiewickiego (Chaire de recherche du Canada en histoire comparée de la mémoire, Université Laval). Zagadnienie nad którym pracowałem nosiło tytuł Faire appel aux morts pour se souvenir, faire taire les tombes pour oublier. Les cimetières dans la Pologne postcommuniste; w ramach projektu m. in. w 2006 roku czynny udział w XI Szczycie Frankofonii w Bukareszcie;

2007-2010 udział w programie europejskim Histoire et pouvoir kierowanym przez Chantal Grell z Université de Versailles Saint-Quentin;

od 2007 – ścisła współpraca z Centre de Recherche du Château de Versailles (w 2008 roku jako Chercheur associé – Chargé de recherches; od 2018 jako członek Rady Programowej);

2009-2012 udział w projekcie europejskim „Los orgínes de los pueblos de Europa. Etnogénesis e historiografía de las naciones” koordynowanym przez Instituto de Historiografía Julio Carlo Baroja na Universidad Carlos III w Madrycie (jako odpowiedzialny za część projektu dotyczącą środkowej i wschodniej Europy);

2011-2015 kierownik projektu badawczego własnego „Świat słowiański w pismach Encyklopedystów” zgłoszonego w ramach 40 konkursu projektów badawczych MNiSW  (nr N N108 079640);

2012-2018 udział jako wykonawca w grancie „Staropolskie podróże jako forma komunikacji społecznej” (projekt Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, kierownik: Bogdan Rok – Uniwersytet Wrocławski\Wydział Historyczny; nr 11H12 0286 81);

2016-2019 udział jako wykonawca w grancie „Społeczne i kulturowe uwarunkowania edukacji w Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku” (projekt Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, kierownik: Kazimierz Stanisław Puchowski – Polskie Towarzystwo Historyczne; nr 2bH 15 0122 83);

od 2016 – udział (jako koordynator na Europę środkowo-wschodnią) w projekcie europejskim nt. „Europe des Cours”, koordynowanym przez Centre de Recherches du Château de Versailles, kierownik: Gérard Sabatier;

2016-2020 – udział jako wykonawca w grancie „Wiek XVIII jako zmiana: oświecenie polskie w ujęciu paralaktycznym” (projekt Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, kierownik: Maciej Parkitny – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu\Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej; nr 2aH 15 0080 83);

2016-2020 – udział (jako opiekun naukowy) w grancie „Król i szlachta Rzeczypospolitej szlacheckiej we francuskich starodrukach (1573-1791). Studium nad francuskimi koncepcjami stosunków między rządzącym(i) a rządzonymi w epoce nowożytnej”– projekt Narodowego Centrum Nauki PRELUDIUM, kierownik: Térésa Malinowski – nr 2016/23/N/HS3/00376;

2017- udział (jako opiekun naukowy) w grancie „Protektorat polski przy Stolicy Apostolskiej (1503-1589)” – projekt Narodowego Centrum Nauki PRELUDIUM, kierownik Michał Hirsch: – nr 2017/25/N/HS3/01285);

2017-2020 – wybrany w wyniku konkursu na dyrektora PAN Stacji Naukowej w Paryżu, kierował zespołem merytorycznym realizującym międzynarodowe projekty naukowe (np. w ramach DUN pozyskał 6 projektów w 2017; 19 w 2018; 13 w 2019).

2002 Wyróżnienie rozprawy doktorskiej przez Radę Naukową Instytutu Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

2003 Nagroda Prezesa Rady Ministrów za rozprawę doktorską;

2005 Nagroda indywidualna Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza III stopnia za wybitne osiągnięcia w pracy naukowej (m.in. za książkę Anarchia polska w myśli Oświecenia);

2007 Nagroda indywidualna Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza II stopnia za wybitne osiągnięcia w pracy naukowej (m.in. za książkę Stanisław Leszczyński. Sarmata i Europejczyk);

2011 Nagroda indywidualna Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza II stopnia za wybitne osiągnięcia w pracy naukowej (m.in. za książkę Chorografia Rzeczypospolitej szlacheckiej w Encyklopedii Diderota i d’Alemberta);

2013 Nagroda indywidualna Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza III stopnia za osiągnięcia w pracy dydaktycznej;

2015 Nagroda zespołowa międzywydziałowa Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza III stopnia za osiągnięcia w pracy naukowej (wspólnie z prof. dr hab. Violettą Patroniak z Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu);

2016 Nagroda zespołowa Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza II stopnia za osiągnięcia w pracy organizacyjnej.

1999 Bourse de co-tutelle de l’Université de Versailles Saint-Quentin;

2000 Bourse de recherches du Gouvernement Français;

2001 Stypendium Naukowe przyznane przez Kapitułę Nagrody Naukowej Miasta Poznania za badania nad polsko-francuskimi związkami kulturalnymi w dobie Oświecenia;

2005 Fundacja na rzecz Nauki Polskiej – laureat konkursu o stypendium krajowe dla młodych naukowców;

2006 Fundacja na rzecz Nauki Polskiej – przedłużenie stypendium krajowego dla młodych naukowców;

2007 Société Internationale d’Études du Dix-Huitième Siècle (SIEDS) – stypendium konferencyjne na Douzième Congrès des Lumières, Montpellier 2007;

2007 Fundacja na rzecz Nauki Polskiej – stypendium konferencyjne na Douzième Congrès des Lumières, Montpellier 2007;

2008 Staż stypendialny w charakterze Chercheur associé – Chargé de recherches w Centre de Recherche du Château de Versailles;

2011 Société Internationale d’Études du Dix-Huitième Siècle (SIEDS) – stypendium konferencyjne na 13. Internationalen Kongresses zur Erforschung des 18. Jahrhunderts, Graz/Austria, 25-29 lipca 2011;

2015-2017 członek Rady Programowej Word Humanities Conference/Conférence Mondiale des Humanités (Liège 2017);

2015-2019 członek Wydziału Wykonawczego Komitetu Organizacyjnego XXIII Międzynarodowego Kongresu Nauk Historycznych (Poznań 2020);

2017-2020 – członek Rady Programowej Stacji Naukowej PAN w Paryżu;

od 2018 – członek kapituły francuskiej nagrody za najlepszą książkę historyczną roku – Prix du Livre d’Histoire;

od 2018 – członek Rady Naukowej przy Pałacu Wersalskim;

od 2020 – współpracownik merytoryczny w Espace Witold Gombrowicz à Vence.

- członek komitetu redakcyjnego serii wydawniczej Peregrinationes Sarmatarum;

- członek Rady Naukowej czasopisma „Brzeski Rocznik Zamkowy” (ISSN 2719-6453)

- członek Rady Redakcyjnej czasopisma „Sarmatia Europea. Polish Review of Early Modern History” (ISSN 2082-5072);

- członek Rady Redakcyjnej czasopisma „Czas Przeszły. Poznańskie Studia Historyczne”  (ISSN: 2449-6669); współredaktor t. 1-2 (2016);

- członek Rady Redakcyjnej czasopisma „Annales. Académie Polonaise des Sciences – Centre Scientifique à Paris” (ISSN 1641-8697) – przygotowanie Roczników 16 (2014), 17 (2015), 19 (2017), 20 (2018), 21 (2019), 20 (2021);

- członek Rady Redakcyjnej czasopisma „Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej” (ISSN 1551-3790);

- recenzent wewnętrzny czasopism naukowych: „Kwartalnik Historyczny”, „Klio”; „Przegląd Zachodni”, „Almanach Warszawy”, „Kronika Zamkowa”, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka”; „Wiadomości Historyczne”; „Rocznik Antropologii Historii”; „Balcanica Posnaniensia. Acta et studia”; „Biuletyn Historii Wychowania”; „In Gremium. Studia nad historią, kulturą i polityką”; „Sensus Historiae. Studia Interdyscyplinarne”, „Kultura – Historia – Globalizacja”; „Studia Europaea Gnesnessia”; „Indigena. Przeszłość i współczesność tubylczych kultur amerykańskich”; „Wieki Stare i Nowe”; „Prace Historyczne”; „Historia@Teoria”; „Meritum”; „Poznańskie Studia Teologiczne”.