prof. dr hab.Dorota Skotarczak

ORCID: 0000-0002-9224-6969

Historia wizualna, historia kultury w w. XX, kultura i życie codzienne w PRL, Film i literatura jako źródło historyczne, film, telewizja, radio, muzyka, życie codzienne w XX w.

Książki autorskie:

-Dorota Skotarczak, Historia wizualna, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2012, wyd. II 2013

-Skotarczak Dorota, Otwierać Milicja! O powieści kryminalnej w PRL, Warszawa-Szczecin 2019

Redakcje i współredakcje:

- - Społeczeństwo PRL, t. 1, pod red. S. Jankowiaka, D. Skotarczak, I. Skórzyńskiej, Instytut Historii UAM, Poznań 2011.
- Okno na przeszłość. Szkice z historii wizualnej, pod red. D. Skotarczak, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2015
-  Społeczeństwo PRL. Kultura. Pamięć, pod red. I. Skórzyńskiej, D. Skotarczak, S. Jankowiaka, Poznań 2015
- W kręgu kultury PRL. Sport,  pod red. D. Skotarczak i K. Bittner, Poznań 2015
- Społeczeństwo PRL. 1956, red.: Skotarczak Dorota, Jankowiak Stanisław,  (2016),  
- W kręgu kultury PRL. Muzyka. Konteksty, red.: Skotarczak Dorota, Bittner Karolina,  Poznań (2016),
- W kręgu kultury PRL. Muzyka. Rodzaje i style, pod red. K. Bittner i D. Skotarczak, Poznań 2017.
- W kręgu kultury PRL. Poradnictwo, red.: Skotarczak Dorota, Bittner Karolina,  Poznań (2018)
-  Skotarczak Dorota,  Otwierać Milicja! O powieści kryminalnej w PRL IPN Wydawnictwo 2019
-  Historia wizualna w działaniu, pod red. D. Skotarczak, J. Szczutkowskiej, P. Kurpiewskiego, Poznań 2020
-  Okno na przeszłość II, pod red. D. Skotarczak, J. Szymali, Kraków 2020.

Artykuły (wybrane):

-Skotarczak Dorota, Obraz PRL we współczesnym kinie polskim ,Przegląd Historyczny, 2021, nr 1, s.117-132

-Skotarczak Dorota, Image of Upper Social Classes in the Polish Feature Film in 1947–1989,, Res Historica, 2020, nr 50, s.509-527

-Skotarczak Dorota, Amerykański musical filmowy w czasie II wojny światowej,W: Republika musicali. Historia – gatunek – interpretacje / Maleszyńska Joanna, Roszak Joanna, Koschany Rafał (red.), 2020, Poznań, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydawnictwo Nauk Społecznych i Humanistycznych UAM, s.111-129,

-Skotarczak Dorota, Między stalinizmem a odwilżą. Kultura filmowa w latach 1953-1956,W: Między śmiercią Stalina a powrotem Gomułki : studia / Ligarski Sebastian, Mazur Mariusz (red.), Warszawa 2019

-Skotarczak Dorota, The Image of the Polish People’s Republic in the TV Series of the 1960s

W: At the Source of Dailiness Interpreting the Traces of History of Everyday Life / Julkowska Violetta (red.), Poznań 2020,

-Skotarczak Dorota, Kilka uwag na temat stalinizmu (w świetle pamiętników Lubow Orłowej) ,Wrocławskie Studia Wschodnie, 2019, nr 23, s.175-190

-Skotarczak Dorota, Kapitan Żbik. Komiks jako źródło do badań życia społecznego w PRL ,W: Życie codzienne w PRL / Choma-Jusińska Małgorzata, Kruszyński Marcin, Osiński Tomasz (red.), Lublin 2019,

-Skotarczak Dorota, Powiemy wam, jak było. Historia w kinie PRL ,W: Historie alternatywne i kontrfaktyczne : wizje - narracje - metodologia / Solska Ewa, Witek Piotr, Marek Woźniak (red.), Lublin2017,

-Skotarczak Dorota Co czytano, słuchano i oglądano w 1956 roku , W: Społeczeństwo PRL. 1956 / Skotarczak Dorota, Jankowiak Stanisław, 2016, Poznań,

-Skotarczak Dorota, kultura w badaniach polskich historyków po 1989 roku ,W: "Klio na wolności". Historiografia dziejów najnowszych po 1989 r.", pod red. M. Kruszyński, S / Skotarczak Dorota, 2016, Lublin,

Kierownik Pracowni historii wizualnej

Historia wizualna, historia kultury w w. XX, kultura i życie codzienne w PRL Film i literatura jako źródło historyczne, film, telewizja, radio, muzyka, życie codzienne w XX w.

Preaceptor Laureatus 2017

Członek Polskiego Towarzystwa Historycznego
Członek Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

Center Memory and Identity Studies, Rumunia, member of Scientific Committe, 2017
Członek Zarządu sekcji Film I Historia przy Polskim Towarzystwie badań nad Filmem I Mediami

Członek Rady Naukowej „Our Europe. Ethnography – Ethnology – Anthropology of Culture”