Prof. UAM dr hab.Rafał Dobek

ORCID: 0000-0001-8292-2436

Historia XIX wieku, w szczególności historia Francji XIX wieku

Historia myśli politycznej XIX i XX wieku

R. Dobek Paryż 1871, 2013, Poznań, Wydawnictwo Poznańskie.

R. Dobek Pierre-Joseph Proudhon, 2013, Poznań, Instytut Historii UAM.

R. Dobek Cegielski i inni. Rozwój polskich przedsiębiorstw w Poznańskiem,

W: „Poznański sposób na niepodległość”,  A. Gulczyński, S. Paciorkowski (red.), 2021, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wydawnictwo Miejskie Posnania, s.415 - 442

R. Dobek Plotka i pomówienie jako oręż w walce opozycji z francuskim II Cesarstwem (1852-1870),

W: „Przegląd Historyczny”, 2020, nr CXI, 2, s.257-271.

R. Dobek Czy rewolucja była kobietą? Rzecz o udziale i znaczeniu kobiet we francuskich rewolucjach XIX w.,

W: "Powtórka przed..." XIV Spotkania z historią dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych / J. Dobosz, D. Konieczka-Śliwińska(red.), 2020, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, s.57-73.

R. Dobek Ludwik Wołowski (1810-1876): potomek Eliszy Szora, polski powstaniec, francuski senator,

W: "Kariera w optyce prywatności", J. Kita , M. Korybut-Marciniak (red.), Życie prywatne Polaków w XIX wieku, 2020, vol. 9, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s.29-43.

R. Dobek Laicka czy katolicka? Szkoła jako kluczowy element francuskiej debaty politycznej w XIX wieku

W: „„Powtórka przed…” XIII Spotkania z historią dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych 24–25 września oraz 26–27 września 2019 r”, D. Konieczka-Śliwińska, J. Dobosz (red.), 2019, Poznań, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Historii UAM, s.53-69.

R. Dobek La Grande Pologne et la guerre de 1866,

W: « 1866, une querelle d'Allemands? Perceptions croisées et mémoire(s) d'un moment clé de l'histoire européenne », J.-N. Grandhomme (red.), Convergences Medicales, 2018, Peter Lang Publishing Group, s.217-227.

R. Dobek Wielkie zrywy niepodległościowe początku XIX wieku,

W: „"Powtórka przed..." XII Spotkania z historią dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 24-25 września oraz 26-27 września 2018 r”, D. Konieczka-Śliwińska Danuta, J. Dobosz Józef (red.), 2018, Poznań, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Historii UAM, s.57-73.

R. Dobek, P. Kuligowski  La „Pologne Populaire”. Genèse et signification de la notion. Une page de l’histoire de la formation d’une modernité périphérique,

W: „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne”, 2017, vol. 144, nr 3, s.539-557.

R. Dobek Francja, Polska i Europa w roku 1806,

W: „Jak Dąbrowski do Poznania... Rozważania w 210. rocznicę przybycia gen. Jana Henryka Dąbrowskiego i Józefa Wybickiego do stolicy Wielkopolski”, A. Gulczyński (red.), 2017, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, s.13-34.

R. Dobek Napoleon I, Napoleon II, Napoleon III - dzieje dynastii od wielkości do upadku ,

W: „"Powtórka przed..." : XI Spotkania z historią dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 25-26 września oraz 27-28 września 2017 r. Informator Instytutu Historii UAM”, J. Dobosz, D. Konieczka-Śliwińska (red.), 2017, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Historii, s.55-68.

R. Dobek Francois Guizot - myśliciel i minister burżuazyjnej Francji,

W: „Historia Slavorum Occidentis”, 2016, vol. 11, nr 2, s.197-219.

R. Dobek Hipolit Cegielski na nowo odkrywany

W: Z. Grot, Hipolit Cegielski, 2016, Radom, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - Państwowego Instytutu Badawczego w Radomiu, s.7-40

R. Dobek Nadzieja, przerażenie i obłuda. Francuzi wobec wydarzeń roku 1846 ,

W: „Rok 1846 w Krakowie i Galicji. Odniesiena, interpretacje i pamięć”, K. Daszyk, T. Kargol, T. Szubert (red.), 2016, Kraków, Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica", s.149-162.

R. Dobek Pacyfizm francuski 1871-1914 ,

W: „Jan Bloch, pacyfizm europejski i wyobraźnia Wielkiej Wojny. Studia i rozważania” M.Kornat (red.), 2016, Warszawa, Innstytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, s.151-169.

R. Dobek Polska Wiosna Ludów w oczach Francuzów ,

W: „Między polityką, historią a pamięcią historyczną. Studia z dziejów Polski okresu porozbiorowego” W. Łazuga, S. Paczos  (red.), 2015, Poznań, Instytut Historii UAM w Poznaniu, s.163-176

R. Dobek L’alliance du trône et de l’autel en France sous les Bourbons (1815-1830) et au temps du II Empire (1851-1870),

W: “From the French Revolution to the New Evangelization. Eugene de Mazenod and his charism between the XVIII and the XXI century”, P. Zając (red.), Oblatio Studia, 2013, vol. 2, Roma, Oblate Studies and Research Office – Missionary Oblates of Mary Immaculate, s.61-84.

R. Dobek Polacy w Komunie Paryskiej 1871 roku,

W: „Lewica polska [t. II] Działalność”, A. Wątor, T. Sikorski, E. Krasucki (red.), 2012, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego Wrocław.

Historia powszechna XIX wieku; Filozofia polityki; Polityka i media w kontekście prawa międzynarodowego, Idee polityczne w Europie XIX wieku, Badanie dziejów idei politycznych, Proseminarium licencjackie, Seminarium licencjackie, Seminarium magisterskie.

Kierownik grantu Narodowego Centrum Nauki „Życie i działalność Ludwika Wołowskiego (1810-1876)”, lata 1919-2022, (nr umowy UMO-2018/29/B/HS3/00523)

Sekretarz Generalny Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.